Marko Kažić

Mir

Pogledaj galerijuMirMirMirMirMirMirMirMirMirMir

Marko Kažić

Neprestano sam razmišljao o ljudima koji su morali da izbegnu iz svojih domova i krenu u beg i potragu za drugim životom jer više nisu mogli da se vrate nazad. Sretao sam ih često, i kad god sam imao priliku, nosio sam im hranu, nešto malo odeće i želeo sam da provedem neko vreme sa njima. U jednom trenutku, oko mene se našao veliki broj dece koja su se smejala, igrala i trčala. Pomislio sam u tom jednom trenutku, da zapravo i nije sve toliko strašno, i da upravo taj nemir, koji je nastao u očima te dece je izgledao kao mir.

Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services