Nemanja Maraš

Après

Pogledaj galerijuAprèsAprèsAprèsAprèsAprèsAprèsAprèsAprèsAprèsAprès

Nemanja Maraš

Balet je čest subjekt fotografske kamere. Hiljade igrača fotografisano je u različitim pozama, na različitim lokacijama.

Après je spontani nastavak istraživanja portreta nesvesnog i moj pokušaj da prikažem emociju i energiju koju igrač nosi kada izađe sa scene. Još uvek ne raspršenu euforiju poslednjeg čina.

Zato je bilo ključno da fotografski set bude postavljen direktno iza kulise, koristeći se crnim zidom pozorišta kao pozadinom, kako bi igrač odmah po završetku predstave mogao da sedne pred kameru, čuvajući tako veći deo te energije.

Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services