Elektrobiblioteka Valdeka Vengžina

Valdek Vengžin, diplomirani student Akademije u Katovicama, kao diplomski rad osmislio je multimedijalni projekat u kome se štampana knjiga, povezana sa kompjuterom, koristi kao interfejs.

Pozivajući se na ideju El Lisickog, projekat je nazvao Elektrobiblioteka.

Knjiga se može listati i čitati kao svaki drugi štampani primerak. Uz pomoć konduktivne boje i Teensy ploče, napravljen je spoj koji konekcijom preko USB kabla i javascript koda pretvara knjigu u simulaciju tastature.

Sistem detektuje na kojoj se stranici nalazite i šalje tu informaciju na web stranicu Elektrobiblioteke.

Listanjem stranica ili dodirivanjem pojedinih ilustracija senzitivnih na dodir, omogućava se navigacija kroz sajt i pristup dodatnim sadržajima kao što su hiperlinkovi, citati, filmovi itd.

Glavna inspiracija projekta je manifest “Topografija tipografije” El Lisickog, objavljen 1923. godine. Dizajn ovog grafičara uslovio je i vizuelni koncept Valdekovog diplomskog rada.

Elektrobiblioteka El Lisickog

El Lisicki, (1890-1941), ruski slikar, fotograf, arhitekta i grafičar, dvadesetih godina prošlog veka maštao je o novoj, budućoj organizaciji informacije u štampanoj formi. Njegove zamisli u mnogome se poklapaju sa današnjim svetom elektronike.Kako se u to doba još uvek koristio Gutenbergov olovni slog, Lisicki je bio primoran da svoje eksperimentalne kompozicije izvodi uz pomoć alata koji nimalo nije bio praktičan za takav slog. Ipak, nije dozvoljavao da ga te tehničke poteškoće uslove, te nije bazirao svoju misao na "klasičnom slogu" tog vremena. Razmatrao je nove mogućnosti i sanjao o budućim formama. Četvrtog jula 1923. godine Lisickijev manifest "Topografija tipografije" objavljen je u četvrtom broju časopisa Merc (Merz). Kroz spisak pravila koja se odnose na vizuelnu organizaciju informacije, ali i na sam koncept, on zadaje domaći zadatak budućim pokolenjima. Ne zadržavajući se samo na novim grafičarima budućnosti, obraća se i novim piscima i novim čitaocima. Njegov manifest sanja o novoj, elektronskoj budućnosti.Elektrobiblioteka

Prvi put objavljen pod imenom "Topografija tipografije"(Topographie der Tipographie) Merz br. 4, Hanover, jul 1923. godine

1. Reči na odštampanoj površini primaju se očima, a ne ušima.
2. Komunikacija značenja odvija se pomoću konvencija reči; značenje dobija oblik kroz slova.
3. Ekonomija izražavanja: optika, a ne fonetika.
4. Dizajn prostora u knjizi, napravljen u odnosu na ograničenja mehanike štampanja, mora da odgovara tenzijama i pritiscima sadržaja.
5. Dizajn prostora u knjizi koristeći klišee koji su rezultat nove optike. Natprirodna realnost usavršenog oka.
6. Neprekidan redosled stranica: bioskopska knjiga.
7. Nova knjiga traži i novog pisca. Mastilo i pero su mrtvi.
8. Štampana površina transcendira mesto i vreme. Štampana površina, beskonačnost knjiga, moraju se prevazići. ELEKTROBIBLIOTEKA.

Elektrobiblioteka / Electrolibrary from waldek wegrzyn on Vimeo.
Fotografije: Anna Lorenc i Krzysztof Szewczyk

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text