Priča o Macanu i mišu!

Obično macani (množina od imenice mačak – deminutiv macan) love miševe, ali postoji i drugačije shvatanje stvarnosti gde je „Macan“ (nadimak Radoslava Mačinkovića – vlasnika i osnivača Štamparije „Mačinković“), u „kompjuterskoj mišolovci“, jer ga „klikom“ mišem najpre oblačite, potom svlačite, tražeći dobitnu kombinaciju...

Akcija bi se mogla nazvati „Kombinacije za majice – na osnovu vaše kreacije“ ali su autori bili puno kreativniji. Jednostavno, „Obucite Macana“, mudro i vešto okrečući komunikaciju na „igru“.

Zaista, ima istine i punog smisla u teoriji da je „marketing najuzbudljivija stvar, koju radite obučeni“. U ovom slučaju, radi se o originalnom i delotvornom komunikacijskom miksu, korišćenjem prednosti modernih tehnologija – interneta i Face-book-a, ali kao rezultat te „igre“ ostaje trajna vrednost – a to je odštampana majica sa vašim rešenjem. Time Štamparija „Mačinković“ proširuje svoju ponudu, ne samo na nivou proizvodnje i asortimana, i kreativnom upotrebom medija koji postaju – ako već nisu, dominantni, stvara mogućnost slobodnog pristupa da svako ispolji svoju kreativnost.

Na nivou kreacije kombinacijom predloženih elemenata, ili sugestijama na unapređivanju koncepta. Koncept tržišnog nastupa Štamparije „Mačinković“ možda je najlakše predstaviti čuvenom misli velikog Žaka Segele „Budi drugačiji, a ostani svoj“.

Retka je i situacija da se vlasnik i osnivač „prepustio“ autorima ostajući dosledan: „Za sve što je dobro, vi ste zaslužni, a za sve što je loše, ja sam kriv“.

A ovo, ljudi nije loše. Dobro je u ovim vremenima malo se igrati.
Bez obzira koliko godina imate, a miševi kolo vode...

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services