Nevidljivi čovek: Gordon Parks i Ralf Elison u Harlemu

I am invisible, understand, simply because people refuse to see me. Like the bodiless heads you see sometimes in circus sideshows, it is as though I have been surrounded by mirrors of hard, distorting glass. When they approach me they see only my surroundings, themselves, or figments of their imagination – indeed, everything and anything except me. / “Invisible Man”, Ralph Ellison.

-----------------------

Nedavno je održana izložba “Nevidljivi čovek: Gordon Parks i Ralf Elison u Harlemu” u Umetničkom Institutu Čikago (The Art Institut of Chicago).

Izložbom je obuhvaćena saradnja između dva umetnika – fotografa Gordon Parksa i pisca Ralf Elisona; svojim radom su tumačili položaj crnaca u Harlemu.

Ralf Elison i Gordon Parks su sarađivali na prelazu iz 40-ih u 50-e. U tom periodu su ispitivali psihološki, društveni i ekonomski položaj Crnca u Americi, primarno u Harlemu. Gordon Parks je naglašavao ekonomski položaj, a Elison psihološki. Rezultat toga su dve foto-reportaže. Prva, “Harlem is Nowhere”, nastala je '48, a druga, “A Man Becomes Invisible” ’52.
 


Harlem kao izopšteni deo usred Menhetena je savršen primer “grada u gradu” (tzv. inner city)
i predstavlja otuđenje Afro-Amerikanaca u zemlji svog rođenja.

(korišćena je mapa Alexander Cheek-a iz 2006.)
 

Do saradnje između Ralf Elisona i Gordon Parksa dolazi pošto je Elison dobio poziv da napiše esej o prvoj mentalnoj klinici u Americi koja nije bila opterećena segregacijom ("Lafargue" klinika). Rad je trebalo da bude objavljen u časopisu '48: The Magazine of the Year. Gordon Parks je u tom nekom periodu fotkao drugu poznatu kliniku u Harlemu, “Northside Testing and Consultation Center”, koja je takođe bila dostupna i crncima i belcima.

Ralf Elison je prvobitno zamislio da esej bude praćen foto-reportažom, i s obzirom da je bio poštovalac Parksovog rada, preko zajedničkih poznanika je došao do njega i predložio mu da zajedno naprave reportažu za '48: The Magazine of the Year

Značaj "Lafargue" klinike je predstavljen kroz dokumentovanje sredine i konteksta odakle dolazi najveći broj pacijenata.
Časopis je bankrotirao nekoliko nedelja pre nego što je priča trebalo da bude objavljena. Tekst je poslat nazad Ralf Elisonu, a Parksovim fotografijama se izgubio trag. Elison je nakon toga pokušavao da objavi samo svoj deo rada, što mu je uspelo tek ’64, kada se pitanje položaja crnaca u Americi ponovo aktualizovalo. Rad je objavljen u izmenjenoj verziji - izuzete su specifičnosti klinike i ubačeni su delovi koji produbljuju psihološki portret Crnca.

Drugi projekat Ralf Elisona i Gordon Parksa, “A Man Becomes Invisible”, urađen je za Life časopis. Osnova je bila tek objavljena Elisonova knjiga "Invisible Man".
Reportaža je dosta redukovana verzija projekta; činile su je samo četiri fotografije. Više je bila tu radi promocije knjige, nego da bi se postavilo i razmotrilo pitanje identiteta koje je suština romana."A Man Becomes Invisible", Life časopis '52.
Na skroz-levo strani je reklama za holivudski film.


Ni jedan ni drugi projekat nisu nigde sačuvani u izvornom obliku. Na izložbi "Invisible Man: Gordon Parks and Ralph Ellison in Harlem”, ovi projekti su rekonstruisani i predstavljeni onako kako su zamišljeni od strane ova dva umetnika; sudeći bar prema njihovim beleškama koje su se, zajedno s drugom građom, analizirale nekoliko godina od strane Umetničkog Instituta u Čikagu (uz veliku pomoć Gordon Parks Fondacije).

Publikaciju za ovu izložbu je uradio SteidlU njoj je preneta dinamika stvaralaštva ova dva umetnika, uz priređene Elisonove beleške.
 Ralf Elison i Gordon Parks su rođeni na jugu SAD-a;
u Njujork dolaze u periodu između 30-ih i 40-ih.


Ralf Elison je u Njujork došao kao student, sa idejom da nađe posao i zaradi novac za sledeću godinu na koledžu. Tamo upoznaje ljude koji su ga ohrabrivali da piše; pomogli su mu da nađe posao novinara. U tom periodu se podjednako bavio fotografijom.

Gordon Parks je pre dolaska u Njujork izgradio portfolio kao društveno angažovani fotograf. Radio je za organizaciju koja se borila za bolji život crnaca. Njegov zadatak je bio da fotografiše ruralne predele u kojima su živeli crnci. U Njujorku je u početku, mimo samostalnih projekata, radio kao modni fotograf za časopise Glamur i Vog. Narednih trideset godina je radio kao fotograf za Life časopis.

Period u kome obojica dolaze u Harlem je poznat kao Velike migracije – masovne seobe crnaca, sa juga na sever SAD-a u periodu od 1920-1970.

Razlog migracijama je bio nemoguć život na jugu i mit o boljem životu na severu.
Tokom rata i nakon rata, u ekonomsko-kriznim situacijama, potreba za radnom snagom na severu se uvećavala, i crnci su tamo odlazili u potrazi za poslom. Sa sobom su vodili i svoje porodice – očekivali su bolji smeštaj, platu i ravnopravniji međurasni odnos. Vremenom bi se vanredno stanje na severu stišalo, a crnci bi nastavljali da dolaze u istom velikom broju. U Njujorku i Čikagu se populacija crnaca uvećala za 5 puta. Postajalo im je sve teže da nađu posao, a netrpeljivost prema njima je rasla. Porodice su spavale po malim sobama, siromašne kao i pre; segregacija je bila u punoj snazi.
Belci su se držali pravno podržane doktrine koja datira još iz 1890. - equal but separate. Na taj način su zaobišli stavku iz XIV Amandmana koja naređuje da su prava svih stanovnika SAD-a jednaka.
 Untitled, 1952.

Često su i sami crnci koji su dugo živeli na severu, s nipodaštavanjem gledali na one koji su nedavno došli s juga. Crnac čiji je dotadašnji život bio ruralan i koji je odgajan na jugu uz zemljište belaca, radeći na poljima i u kuhinji, selio se u urbane krajeve severa koji su zavisili od industrijske mašinerije.

Povodom svog prvog dolaska u Harlem, Gordon Parks će izjaviti:
In spite of my color, I was a stranger here.
 Harlem Neighborhood, 1952.


Parks i Elison najviše pažnje posvećuju ovom specifičnom položaju u kom se nalazi crnac koji je s juga došao na sever. Ralf Elison će reći da "s jedne strane jug daje sigurnost kroz ustaljenost poretka; oni su tamo bili uz svoje porodice, uz jasne moralne orijentire i verovanja koje im je pružala crkva". U društvo su mogli da se uključe samo ako prihvate i poštuju delimični poredak koji podrazumeva ljudska prava samo za belce. Ipak, takvi međurasni odnosi su bili stabilni, za razliku od onih u Harlemu.


Untitled, 1947.
Iz reportaže Gordon Parksa,
Problem Kids, za časopis "Ebony";
O jednoj od prvih mentalnih klinika u Harlemu (“Northside Testing and
Consultation Center”).
 Na fotografiji je prikazan tzv. “Doll Test”
koji se koristio za procenjivanje rasne percepcije kod dece.

 

Saradnja između Ralf Elisona i Gordon Parksa najbolje može da se definiše kao kontrapunkt - uzajamna i naizmenična inspiracija.
Ralf Elison je odmah nakon prvih teza za "Harlem is Nowhere" uradio i knjigu snimanja koju je prosledio Gordon Parksu. Onda su zajedno, u zimskom periodu ‘47/8. išli ulicama Harlema i fotografisali. Elison je tek nakon toga, inspirisan odabranim fotkama, definisao tekst za reportažu.

Za reportažu “A Man Becomes Invisible”, Parks je kao referencu koristio celu Elisonovu knjigu "Invisible Man".
Na doslovno interpretirane scene je nadovezao i one koje se nisu desile u romanu, ali koje su moguće kao nastavak tamo opisanih situacija.Untitled, 1952; Untitled, 1952.

Emerging Man, 1952.
U "Invisible Man"-u, protagonista nam priča priču o potrazi za sopstvenim identitetom
dok se nalazi u rupi, ispod šahta, gde se našao sklanjajući se od nereda (tzv. Drugi Nered u Harlemu, ’43.)
On tek tu ispod zemlje daleko od svih, može da odgovori sebi na pitanje ko je.
Prikazana scena izlaska iz šahta se ne pominje u romanu
.


U eseju “Harlem is Nowhere” Elison navodi društvene faktore koji određuju crnca: on je pripadnik rasne manjine, moderni čovek koji živi u postratnom periodu punom neizvesnosti za svakoga, i građanin Amerike kome se to pravo i pripadnost ne priznaju – not quite citizens yet americans (Elison)

Istorijski gledano, crnac je u konstantnom prelaznom periodu iz Amerikanca u građanina još od druge polovine 19. veka kada je ropstvo zabranjeno. On je za manje od 80 godina prešao iz feudalno-robovlasničkog poretka u razvijeni kapitalistički. Kada se konačno uključio u sistem, zbog represivne politike SAD-a je mogao u celukopnom privrednom društvu da učestvuje samo kao neobrazovana radna snaga, bez drugih veština. Vremenom se, usled automatizacije, potreba za radnom snagom smanjila i fizički rad se sve manje vrednovao.  
Ova promena je pogodila niže slojeve i crnaca i belaca, ali zbog rasnih predrasuda (beli) poslodavac bi uvek pre zaposlio belca nego crnca.
Crnci tako i u kapitalističkom poretku ostaju nisko na društvenoj lestvici, uprkos tome što su u izgradnji američke istorije učestvovali podjednako koliko i belci – i kao radna snaga, i kao pripadnici vojske u ratovima, i kao katalizator određenih političkih promena.
 

Untitled, 1952.

 

Untitled, 1952.

In Harlem the reply of the greeting "how are you" is very often
"oh man I'm nowhere". (Elison)


 

Indian Herb Store, 1952; Untitled,1952.

 

 

Untitled, 1952; Neighbors, 1952. 

 

Untitled, 1952; Soapbox Orator, 1952.


Svim Afro-Amerikancima se od rođenja nametao stid zbog svog fizičkog tipa; Bili su ignorisani i obeshrabrivani kad god bi pomislili da se bave nečim izvan svoje zajednice.

Osećanje nepripadnosti, i beznadežnost da će u SAD-u ikada pripadati široj društvenoj grupi ih je teralo da za svojim kolektivnim identitetom tragaju šire. U politici i umetnosti su tada nastali pokreti koji su pozivali na "povratak" u zemlju porekla, Afriku. Dotad su jedino znali o svojim precima koji su bili robovi.
Počeli su da se ugledaju na afričku muziku, modu itd.
Okretanje Africi im je omogućilo da dublje spoznaju sebe i da budu ponosni na svoje poreklo.

 

Window/ Mysticism, 1952; Untitled, 1952.


 

 

B, Harlem is Nowhere, 1948.
Narativ u "Harlem is Nowhere" je podeljen na jedanaest
segmenata koji su naslovljeni abecednim redom od B do M.
(segmenti su preneti onako kako su predstavljeni u publikaciji)
 

Kao lajtmotiv za oba projekta će se koristiti metafora Harlem kao san tj. paradoks da toliko surova realnost liči na san.

U "Invisible Man"-u, kada protagonista vozom odlazi u Njujork, čovek koji sedi do njega će mu reći: That's not a place, it's a dream. When I was your age it was Chicago. Now all the little boys run away to New York. Out of the fire into the melting pot.

Okruženje u Njujorku je osnivač "Lafargue" klinike opisao kao free floating hostility -  neprijateljstvo koje bombarduje pojedinca iz toliko pravaca da on više ne može da locira neku specifičnu pretnju, već je u stanju konstantne uzbunjenosti i napetosti.

Ralf Elison je koristio uske hodnike i prolaze, lavirint, beskrajne stepenice i podzemne tunele kao simbole onoga sa čime se susreće crnac u neprijateljski nastrojenom društvu u kom se po rođenju našao.

 


 Osoblje "Lafargue" klinike je početkom 50-ih sprovelo istraživanje o uticaju segregacije na mentalno zdravlje. Pokazali su da ona utiče negativno ne samo na crnce već i na belce.
Ove studije su se u velikoj meri koristile kao argument na suđenjima koja su poznata pod imenom jednog od njih - Brown v. Board of EducationTime je započeto ukidanje segregacije u školama i to je prvi korak u borbi protiv represivnio-rasističkih zakona koji su pozanti kao Jim Crow.

 

 

  

 

U periodu kada je radio na “Harlem is Nowhere”, Ralf Elison je pisao knjigu "Invisible Man". U romanu je u velikoj meri aludirao na aspekte iz svog života: bezimeni protagonista studira na "Tuskeege"-ju, odlazi u Harlem na polovini studija, ostaje tu i u nekom trenutku postaje član organizacije Brotherhood koja je nalik komunističkoj. 

Elison je mnoge scene u toj knjizi pisao inspirisan prizorima sa Parksovih fotografija. Navodno su i dva lika iz romana inspirisana aspektima Parksove ličnosti; jedan je Ras the Exhorter, vođa crnačkog nacionalističkog pokreta. (Crnački nacionalistički pokreti su osuđivali svakog belca, i svakog crnca koji je bio u kontaktu sa belcem; “povratak” Africi u političkom smislu, smatran je jedinim načinom da crnac povrati svoje dostojanstvo).
Drugi lik je Rinehart, i on je na neki način komplementaran sa likom Ras the Exhortera.

Ras the Exhorter gleda na nevidljivost i nipodaštavanje koje im se nameće kroz društvo kao na nešto od čega se treba skloniti i čemu se treba suprotstaviti; Rajnhart je s druge strane skapirao da mu nevidljivost omogućava da ispolji svoju ličnost kroz mnoštvo uloga, nikad se ne vezujući samo za jednu. Nestalnost identiteta je za njega beskrajna otvorenost opcija. Protagonista će sumirati sve Rajnhartove uloge nabrajanjem: Rine the runner and Rine the gambler and Rine the briber and Rine the lover and Rinehart the Reverend.
 

Untitled, 1946/8; Kontakt kopija za "A Man Becomes Invisible" - Life, 1952.

 

Kontakt kopija iz '43; uoči i tokom Drugog Nereda.

 

Danas je prevaziđeno nipodaštavanje Afro-Amerikanaca sa aspekta rase, mada se oni i dalje nipodaštavaju, samo na drugom nivou. 

Njihova kultura se dovodi u vezu i poistovećuje sa kulturom siromaštva; ali se diskurs postavlja tako da se taj pojam tumači kao da je reč o siromašnoj kulturi. Tako naopako izvedeni pojam siromašne kulture se putem neosnovane uzročnosti dovodi u vezu sa specifičnom crnačkom kulturom, tako da na kraju iz toga proizlazi da je crnačka kultura siromašna.
 

Untitled 1946/8; Untitled 1946/8
Na ponovljenim figurama (desno od policajca na prvoj fotografiji,
i levo 
na drugoj fotografiji) sublimirana je uloga i osećanja žene,
deteta i čoveka u Harlemu.

 

Svi problemi koji su predstavljeni u radovima Gordon Parksa i R. Elisona su i dalje prisutni. Naročito je i dalje problematičan status građanina koji bi Afro-Amerikanac trebalo da ima u Americi.

Stop-and-frisk politika koju sprovodi policija, na adekvatan način pokazuje kakav se stav belaca podržava zakonima i praksom.
To je metoda kontrole stanovništva koja podrazumeva zaustavljanje, ispitivanje i pretresanje pojedinaca kada za to postoji osnovana sumnja. Nezvanično, "sumnjivim" su označeni svi crnci (muškarci) koji imaju izmedju 16 i 25 godina.
To potvrđuju policijski izveštaji koji pokazuju da su u najvećoj meri zaustavljani crnci, pa latinosi, i da je u proseku 9 od 10 nevino.

U proteklih par godina su pooštreni kriterijumi na osnovu kojih policajci legitimišu, pa je na godišnjem nivou zaustavljeno 20 puta manje ljudi (u proseku 30.000 naspram nekadašnjih 500-600.000 u periodu izmedju 2002-2012); ali rasni odnos je i dalje isti - preko 50% crnci, oko 30% latinosi, 10% belci i preko 80% njih je potpuno nevino. Pitanje za Afro-Amerikanca nije "da li će me zaustaviti", već "koliko puta danas".
Policija u ovim zaustavljanjima preterano i bez povoda koristi silu, uz neizbežna verbalna ponižavanja. Isto se ponašaju i policijski službenici u saobraćaju.

Times je analizirao policijske izveštaje i podatke o zaustavljenim vozilima širom Amerike od 2010. do 2015. U njima je pokazano da će policijski službenici pre zaustaviti vozilo u kom je crnac, nego belac. U Čikagu su za to pet puta veće šanse. 
U najvećem broju slučajeva povod za maltretiranje budu sitni prekršaji poput nevezanog pojasa, pokvarenog jednog fara itd... Najčešće ni nema prekršaja. A ako se osobe koje su zaustavljene na bilo koji način zapitaju o svojim pravima i/ili preispitaju ovlašćenja policajaca, budu optuženi za "opiranje i ometanje službenog lica u vršenju dužnosti". Preko četiri puta češće su zbog toga privođeni crnci nego belci.

Ovo su prakse koje policija sprovodi u Americi otkad je oformljena. U osnovi se vidi rasno određena granica u relaciji "mi-drugi". Takvu relaciju karakteriše dvojni moral - jedan koji važi unutar sopstvene grupe, a drugi koji važi izvan nje. Ko smo “mi” se može odrediti prema zanimanju, boji kože, jeziku, nacionalnom poreklu, ekonomskom statusu itd. "Drugi" su onda svi oni koji nisu istovetni nama i njih na razne načine nipodaštavamo i isključujemo.
Ovako uspostavljen odnos se onda održava zahvaljujući predrasudama - počnemo od neke pretpostavke koja se ko zna kada, zašto i kako našla u našem umu, i onda prema njoj merimo svaki predstojeći aspekt realnosti. Pritom uočavamo i pamtimo samo one primere koji idu u prilog našem predrasuđivanju. Statistika pokazuje da je mnogo više crnaca nego belaca optuženo za sitne prekršaje, i u tome belac-rasista vidi dokaz da su crnci skloniji kriminalu, da im je to "genetski". A zapravo je razlog ove disproporcije to što se za iste stvari protiv crnca podigne optužnica, a protiv belca ne.


Untitled, 1948.
Ralf Elison je izjavio da u kvartovima poput Harlema,
"sitna krivična dela poput tuča, krađe i/ili preprodaje robe,
u takvim okolnostima predstavlja kolektivnu želju za životom".

 

Izložba "Invisible Man: Gordon Parks and Ralph Ellison in Harlem" je zajedno uz publikaciju, omogućila sagledavanje današnjih socijalnih problema u Americi kroz istorijsku prizmu.
Pritom, zbog širine pogleda koju su imali Elison i Parks, u celoj toj nejednakosti i nepravdi se sve vreme očitava koliko smo svi u stvari isti.

Zaključci koji se izvode iz ponašanja belog čoveka prema crncu ne treba da govore o lošim osobinama bele rase, već o ljudskoj prirodi i krajnostima do kojih mogu otići predstave o “drugom” i drugačijem. Postoje mnogi primeri surovosti jedne društvene grupe prema drugoj, nezavisno od boje kože ili bilo čega drugog, osim što je uspostavljena relacija “mi-drugi”.

Rasizam se tako pojavljuje sa obe tj. sa svih strana. On je sa biološkog i antropološkog aspekta brzo opovrgnut, ali se takvi pogledi zadržavaju u društvu zbog subjektivnih uverenja.
U ovom slučaju je početna pretpostavka tj. predrasuda bila da su crnci inferiorni naspram belaca. Belcima je dehumanizacija crnaca pomogla da među sobom opravdaju svoje nehumano ponašanje prema njima. Konstantno su im osujećivali duhovni i ekonomski razvoj, što je vremenom i dovelo do degradacije života crnaca na mnogim poljima. Takav položaj su onda belci tumačili kao potvrdu svog uverenja da crnci zbog svoje "prirode" nisu u stanju da se popnu na intelektualni nivo belaca.

Ovakav stav se prenosio društvom kroz vreme i tako se sve više učvršćivao. 
Zbog svega toga sloboda koju ostvarujemo treba da bude usmerena ka otvorenom i neposrednom iskustvu koje omogućava da se svaki pojedinac posmatra samostalno, prema njegovoj sopstvenoj prirodi i sposobnostima.

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Komentari

erlindamat's picture
erlindamat
12:17 16/09/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

After I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a remark is added I get four emails with


the same comment. Is there any means you may take away me from that service?


Thanks!

Feel free to visit my website :: online marketing strategie

lina612346's picture
lina612346
23:01 19/09/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

It's truly very difficult in this full of activity life to listen news on TV, therefore I simply use internet for that


reason, and get the most up-to-date news.

Review my page - What is a panic attackHow to get rid of anxiety

sherrydeha's picture
sherrydeha
23:03 19/09/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

It is not my first time to pay a visit this website,


i am visiting this site dailly and obtain pleasant data from here daily.
Feel free to surf to my blog What is a panic attackHow to get rid of anxiety

connieharb's picture
connieharb
23:07 19/09/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

Superb post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?


I'd be very thankful if you could elaborate a little


bit further. Bless you!

Check out my website :: What is a panic attackHow to get rid of anxiety

brigidahib's picture
brigidahib
07:21 19/10/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

It is also concerned with the use and merit of science and sometimes overlaps


metaphysics. I think it's too early and leaves the hitter in a little bit of a "pause" mode and hinders momentum into the pitch.


Special construction and shaft sealing devices are available


for blower service requiring zero or minimal gas leakage


into and out of casing.

Also visit my website :: pe coated pipe

maxinehill's picture
maxinehill
23:11 19/09/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

It's not my first time to pay a visit this site,


i am visiting this website dailly and get fastidious information from here everyday.
My blog; What is a panic attackHow to get rid of anxiety

palmasykes's picture
palmasykes
19:33 11/10/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

When compared to getting it re-laid each year, maintaining it once every 3


months is obviously a much better option to look at.


I think it's too early and leaves the hitter in a little


bit of a "pause" mode and hinders momentum into the pitch.


Jackman's starter mullet makes you doubt the character at first, especially after his


attempts to get Moose into the police force are complete failures,


but Jackman taps into an evil side you've never seen from the Australian actor.
my site fire sprinkler pipe suppliers

sunnyjonss's picture
sunnyjonss
14:10 16/10/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

Ꭲhere was a worn оuut sfone stairs at the entrʏ of the holy place.


The steps were actually lumpу. As well as an old entrance depended on the top fгom this.


I found a female going up the stair аlone.

Feel free to surf to my weƅ-site ... democratic parenting (teamplayerz.de)

mohammadfl's picture
mohammadfl
22:14 14/10/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

981 241 1462, We introduce ourselves, as a Manufacturer of all types of Rubber Conveyor Belts and Rubber Sheets, with all type of grades.


As mentioned in the Leak Barrier section, valleys have leak barriers installed underneath them.


Then relax the mat onthe ground and shift it with the help of knees as near to the wall as they canbe.
my web blog; steel pipe line

luciadayto's picture
luciadayto
02:02 15/10/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

Fleece and other synthetic fabrics are more likely to exacerbate static electricity.

What Is the Difference in Black spiral welded steel pipe Pipe


& Galvanized Steel Pipe. When handled properly,


this isn't an issue because you'll normally turn the card pages as a whole.

carria3959's picture
carria3959
23:24 19/09/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

Wow, marvelous blog layout! How long have you been running a blog for?


you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent,


as neatly as the content material!

My web blog - What is a panic attackHow to get rid of anxiety

tracywalko's picture
tracywalko
03:11 15/10/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

This permits one to utilize the type of table or additional operator that you would like


and still manage to use the software program.
Also visit my web-site ... virtual dj 8 crack kickass


(Cecile)

eunicesing's picture
eunicesing
06:19 19/10/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

It is also concerned with the use and merit of science


and somettimes overlaps metaphysics. Cafe Leopard Loafer notably incorporates an artisanal bit buckle that has


resin detail emblazoned in the center. Unlike a liner


pondless waterfall, the parameters have already been established by


the manufacturer of the pond kit.

my webpage - round steel pipe

autumndoug's picture
autumndoug
01:22 27/09/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

I got this web site from my friend who told me regarding this site and now this time I am browsing this web site and reading very informative articles at this place.
My web page https://www.youtube.com/watch?v=ZLhS146azz0

raymondhun's picture
raymondhun
07:03 06/10/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

I every time emailed this blog post page to all my contacts, for


the reason that if like to read it then my friends


will too.


Check Something really useful here :


Welcome to Beach Dental Care, where you will find personalized and


comfortable care.We are dedicated to providing all our patients with optimum care in a relaxed environment.We provide dental care for patients of all ages.


We do our best to accommodate patients and listen to their needs and concerns.

Beach Dental Care - Jocelyn -


2940 W. Lincoln Ave. Ste L


Anaheim, CA 92801


Tel. 714.995.4000


Fax. 714.995.9022


office@beachdentalcareanaheim.com

marisilver's picture
marisilver
08:01 09/10/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

Another advantage is the safety feature. Distinctive single screw extruder have unique functioning


characteristics, and comprehensive comprehension of their running properties can provide whole engage in to the functionality of your machine.


The screw must also be designed to suit a specific type of die.
Also visit my web page - xps production line

leoniebmu's picture
leoniebmu
14:23 28/09/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

Look to the email you desire to recover and place an inspection mark within the box next


to your message by clicking around the small


box.

My website: aol.com login

alysaoliva's picture
alysaoliva
03:30 13/10/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

Another advantage is the safety feature. The decision to purchase products


from this company is a bold decision that will bring to you many advantages.


The barrier screw in designed to counter this problem.

Here is my web site :: xps production line

elladenny5's picture
elladenny5
11:46 20/10/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

Ceramic and band heaters are a bit expensive compared to a wire coil heater, but the benefits they offer are great.


The twist should also be built to meet a given style of die.


This heated plastic is also kept moving rapidly to prevent any premature hardening


or deformities on the finished product.

my blog - foam extrusion manufacturer

alberthamc's picture
alberthamc
01:32 05/10/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

Hello, its nice paragraph regarding media print, we all know media is a great source of information.

My homepage ... sewa bus pariwisata white horse

alyciasimo's picture
alyciasimo
17:03 13/10/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

To understand the process that plastic extrusion companies use to manufacture their own products, you have to have some knowledge of chemistry and an understanding of the complex


machines that are used in the manufacturing process.


* Ram Extruder. Extruder is definitely the equipment intended for manufacturing more or less ongoing lengths of plastic sectors out from a selected style of acrylic resin.

Here is my site plastic pelletizer

kindradalb's picture
kindradalb
06:13 19/10/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

Fleece and other synthetic fabricfs are more likely too exacerbate static electricity.

However, for commercial flooring projects laminate flooring rules.


Jackman's stsrter mullet makes you doubt the character


at first, especially after his attempts to


get Mooee inmto the police force are complete failures,


but Jackman taps into an evil side you've never seen from the Australian actor.
Check out my website ... fire fighting pipes

gakpenelop's picture
gakpenelop
20:36 18/10/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

Thіs's interesting and appeaⅼing to determine why a habitѕ is actually taking


place. A single thing we understand for ceгtain, the behavior benefits the person (օr even pet dog) performing this, otherwise they definitely would not perform it.


Thus, perhaps that something frightened or shocked your


pet dog three months earⅼier in orⅾer that he is actually mаtched urinate or even remaining


in thе garԀen or dropping the staqirs (whatever) with the distressing sound, odor,


and so on. There is actually constantⅼy ѕomething in that" for the dog or individual always. And as soon as you find out just what remains in this for thhe student, the answer comes swiftly.

Also visit my homepage - parental abuse

mariettale's picture
mariettale
00:15 15/10/16

Replika na komentar | Designed.rs - Dizajn web portal

Another example is if a married couple deals with bed-wetting.


However, for commercial flooring projects laminate flooring rules.


The size of the blunt edge of the depth of penetration can directly affect the roots,


blunt edge, the more difficult penetration.

Feel free to visit my blog - steel pipe fitting

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services