CSS Naked Day

CSS Naked Day

CSS Naked Day jedna takoreći neobična web akcija tj. inicijativa da se skinu CSS sa sajta i na taj način vidi čist HTML. Cilj ove akcije je da se unapredi pravilno koršćenje HTML tagova  tj. strukturiranje HTML sadržaja.

Za one koji manje znaju, pravilnim korišćenjem HTML tagova dobijamo semantički sadržaj, sadržaj razumljiv ljudima i mašinama tj. programima. Npr. pravilno strukturiranu web stranicu će bolje indeksirati Google Bot, Yahoo Slurp i ostali botovi jer će bolje razumeti vaš HTML a i sadržaj će vam biti kompatibilniji sa web browserima.

Ako uzmemo tag <h1>koji služi za glavni naslov stranice i tag <span> koji praktično nema nikako značenje. Preko CSS možemo da podesimo da <h1> i <span> izgledaju isto (ili bilo koji drugi tag), i na taj način "zavaramo" ljude, ali mašine će prepoznati razliku, botovi bi <span> zanemarili jer im apsolutno ništa ne znači taj tag.

Još jedan jako bitan aspekt semantic weba je web accessibility. 10-20% populacije su ljudi sa posebnim potrebama a oni svakako koriste računare i da bi njima bile dostupne stranice vaš HTML mora biti besprekoran. I jedan školski primer: programer treba da napravi program za potrebe slepih ljudi koji će čitati tekst sa web stranica. Ukoliko glavni naslov <h1> isprogramira da mu čita dublji glas a podnaslov <h2> ili <strong> (bold) da mu čita neki malo manje dublji a za pasuse <p> neki prijatan glas, slep čovek lako može da stvori predstavu o strukturi web stranice.

Najbolji primer dobre strukture HTML je Wikipedia. Ukoliko želite videti kako neka stranica izgleda bez stilova ne morate čekati CSS Naked Day, ako koristite Firefox idete na View>Page style>No style, za ostale browser-e sami se snađite :)

Kog datuma je CSS Naked Day?

  • Datum bi uvek trebao biti u utorak, sreda ili četvrtak - to su dani sa najviše internet prometa.
  • Datum bi trebao biti prve nedelje u aprilu.
  • Datum nikad ne bi trebao biti 1. april.
  • Uvek treba biti barem 5 dana posle objave početka akcije
  • Ove godine je 9. aprila.

I još malo korisnih linkova:

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services