Nova Iskra predstavlja webinar Razvoj publike

Nakon uspešno završenog kursa Razvoj publike, namenjenog predstavnicima insitucija i organizacija u kulturi, Nova Iskra predstavlja webinar koji je nastao tokom kursa, a sastoji se od svih šest predavanja održanih u okviru kursa.

Ovaj webinar je namenjen svim profesionalcima iz domena kulture koji prepoznaju da im je potrebna dodatna edukacija kako bi uspešnije poslovali, odnosno preispitali i unapredili svoje strategije komunikacije sa publikom, kako po pitanju prezentacije svojih programa, tako i u smislu kontinuiranog podmlađivanja i pristupa novoj publici, ali i negovanja postojeće publike.

Kurs Razvoj publike održan je kroz četiri termina u novembru 2016. godine, u su-organizaciji Nove Iskre i Deska kreativna Evropa Srbija. Na otvoreni poziv javilo se preko 80 profesionalaca, a kurs je pohađalo oko 60 učesnika. Sva predavanja održana su na Kolarcu, koji je takođe jedan od partnera u projektu.

Cilj kursa bio je da unapredi praktična znanja i veštine predstavnika organizacija, institucija i pojedinaca koja su vezana za pitanja razvoja publike – najpre u smislu veština prezentovanja i korišćenja raznovrsnih alata za komunikaciju sa publikom, ali i kroz promišljanje strateškog pristupa komunikacije odreženog projekta. Projekat doprinosi jačanju kapaciteta i unapređenju rada organizacija i institutcija u kulturi, te profesionalizaciji zaposlenih u ustanovama kulture, kao i profesionalaca koji rade samostalno.

U okviru webinara predstavljeno je šest predavanja sa kursa koje su održali Nana Radenković (Nova Iskra), Relja Dereta, Slobodan Jovanović Coba (Coba&Associates), Ljiljana Ilić (CPN), Aleksandra Ninković Tašić (izložba Pupin) i Neda Šorak (Sunny Digital). Kroz ovaj webinar, edukativni resursi na temu razvoja publike biće stalno dostupni najširoj profesionalnoj javnosti, kao vredan doprinos profesionalnom razvoju i edukaciji u polju kulture.

Razvoj publike je i jedna od centralnih tema programa Kreativna Evropa Evropske Unije, pa je samim tim bila logična saradnja sa Deskom kreativna Evropa Srbija, a projekat je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Srbije.


Razvoj publike - Nana Radenković from Nova Iskra on Vimeo.


Razvoj publike - Relja Dereta from Nova Iskra on Vimeo.


Razvoj publike - Slobodan Jovanović Coba (Coba&Associates) from Nova Iskra on Vimeo.


Razvoj publike - Ljiljana Ilić from Nova Iskra on Vimeo.
 

Razvoj publike - Aleksandra Ninković Tašić from Nova Iskra on Vimeo.


Razvoj publike - Neda Šorak from Nova Iskra on Vimeo.

 

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services