Samuel Čarnoki

Samuel Čarnoki (Samuel Čarnoký), grafički i slovni dizajner, kao dobitnik Nacionalne nagrade za dizajn komunikacija slovačke vlade, za diplomski rad o “Savremenom slovnom dizajnu u Slovačkoj”, boravio je dve nedelje u Beogradu, u okviru rezidencijalnog programa Nove Iskre i slovačkog centra Creative Industry Košice.

Samuel je takođe profesor Tehničkog univerziteta Košice, bivši grafiti umetnik i zaljubljenik u sve oblike tipografije. Autor je na desetine tipografskih pisama i ko-autor jedne publikacije o neonskim znakovima u istočnoj Slovačkoj.

Postavili smo mu mnogo tipo-pitanja o njegovom tipo-svetu, tipo-strpljenju i tipo-inspiraciji.

Razgovarala: Ana Radovanović
 

Samuel-Carnoky-
 

Reci nam odmah nešto više o tvom rezidencijalnom boravku u Novoj Iskri. 

Rezidenciju sam dobio od centra Kreativna industrija Košice, kao deo Nacionalne nagrade za dizajn komunikacija koja mi je uručena 2016. godine. Rezidencija u Novoj Iskri inače podrazumeva mesec dana boravka. Meni je zbog posla i drugih aktivnosti bilo teško da ostanem toliko dugo u Beogradu, pa sam ih pitao [Novu Iskru], da skratim period na dve nedelje i pozvao prijatelja – bivšeg studenta, dizajnera Davida Hutiru da zajedno dođemo na ovu rezidenciju.

Tokom boravka, glavni cilj mi je da naučim nešto o tipografskoj sceni u Beogradu i da upoznam ljude iz ovdašnje zajednice. Naš koordinator iz Nove Iskre – Relja Bobić, nas je povezao sa nekim jako zanimljivim ljudima upravo iz te sfere koja me je interesovala (uglavnom sa Fakulteta primenjenih umetnosti). Tako smo isplanirali nekoliko susreta, među kojima je i ovaj sa studijom Coba&Associates, kao i sam intervju za Designed.rs.

Imam u planu i da istražim grad. Uglavnom me zanima tipografija unutar urbanog prostora. Beograd je u ovome veoma inspirativan.

Na kraju, obojica smo iskoristili i priliku koju nam je Nova Iskra dala – da koristimo njihov coworking prostor, pa sam tako radio i na nekim mojim nezavršenim projektima.

Samuel-Carnoky-
Street art intervencija


Ti si slovni dizajner ali i tipo-istraživač koji ove dve prakse kombinuje i prepliće. Kako si se uopšte našao u tipografskom svetu?

Mislim da je prvi impuls bio taj što sam nekoliko godina bio veoma aktivan grafiti umetnik. Sada se više ne bavim grafitima, ali ta bliska veza sa slovima i njihovim oblicima se transformisala u jednu drugu formu. Razmišljanje o tipografiji i slovnom dizajnu mi je jako pomoglo tokom studija grafičkog dizajna.

Gde pronalaziš inspiraciju a gde tipo-strpljenje?

Inspiracija je za mene jako važna i praktično je pronalazim svuda! To može da bude neka prazna vintidž boca kuvanog povrća (Lečo), znakovi sa izloga radnji stari 40 godina (Normatica), moja draga (Inka) ili pak predivni radovi drugih ljudi. Postoje takođe i drugi indirektni impulsi, koji su upisani u našoj podsvesti.

Mislim da tipo-strpljenje nije nešto što može da se nauči. U mom slučaju je verovatno deo mog karaktera.

Samuel-Carnoky-
Lečo pismo


Koje slovo prvo dizajniraš? Reci nam nešto o tvom procesu rada. Šta za tebe predstavlja najveći izazov u ovom procesu?

Na početku obično rukom na papiru nacrtam grube skice nekoliko slova. To je samo nacrt opštih karakteristika i osnovnih proporcija. Nakon toga nastavljam sa direktnim i preciznim crtanjem slovnih oblika digitalnim putem, u softveru za dizajniranje slova.

Dobro pravilo je da se dizajn započne crtanjem ključnih slovnih znakova – kao što je kurent slova “n” i verzalni oblici slova “H, O”. Tako na primer, iz slova “n” mogu da izvučem znakove kao što su “m, h, l, i, u”. Iz slova “o” mogu dobiti ostale zaobljene znakove kao što su “c, e”. Princip vertikalnih poteza i zaobljenih formi mi pomaže da uz nekoliko modifikacija oblika dođem i do znakova “d, b” odakle mogu jako lako da dobijem slična slova “p, q”.

Pored toga, posebnu pažnju treba da obratiš na slova kao što su “a, s, g”. Ako u potpunosti razumeš konstrukciju slova, iste principe možeš da primeniš na verzale i ostale znakove.

Samuel-Carnoky-
Inka pismo, deo diplomskog rada Savremeni slovni dizajn u Slovačkoj


Pravilo je da slovni znakovi treba da budu međusobno konzistentni. Kada dizajniraš pismo, ne treba da obratiš pažnju samo na izgled pojedinačnih znakova, već je jednako važno i da dobro odrediš prazan prostor oko slova (metriku). Kada su svi znakovi i njihova metrika gotovi, sledeći korak je nešto manje agilni deo posla. Treba da pozicioniraš problematične parove slova (da uradiš kerning) ili da programiraš inteligentne OpenType karakteristike.

Mislim da je meni najveći izazov da dizajniram tipografsko pismo koje će pored potpune funckionalnosti biti i originalno. Takođe, za jednu osobu stvaranje kompleksnih tipo familija predstavlja tehnički posao koji oduzima dosta vremena, a pritom je jako teško održavati konstantnu pažnju od početka do kraja.

Tvoja diplomska teza Savremeni slovni dizajn u Slovačkoj je slovačka vlada nagradila Nacionalnom nagradom. Reci nam nešto više o slovnom dizajnu u Slovačkoj.

U istorijskom kontekstu, Slovačka je dugo bila deo Čehoslovačke. Tokom ove zajednice, tipografska tradicija je imala veći uticaj u Češkoj republici i značaj češke tipografije je bio izuzetan. Tipografska zajednica u Slovačkoj nije bila toliko razvijena, ali je postojao veliki [češki] uticaj.

U prošlosti je u Slovačkoj bilo samo nekoliko autora koji su sistematično bili zainteresovani za tipo dizajn. Generalno, istorija slovačkog dizajna nije mnogo znana. Tokom 90-ih godina i kasnije, situacija se promenila – upravo je to važan period slovačkog tipo dizajna. Prvi pokušaj tipografske digitalizacije je bilo pismo Adriq, Andreja Kratkog (Andrej Krátky). Krátky je ovo pismo stvorio tokom studija Tipo dizajna i tipografije u Pragu. On je kasnije predavao na Akademiji u Bratislavi, gde je inspirisao mnoge svoje studente. Jedan od njih je bio Peter Bilak (Peter Biľak). Današnja Bilakova pozicija u svetskim okvirima tipo dizajna inspiriše mnoge mlade dizajnere. Mogao bih reći da je bum dizajniranja pisama započeo tokom poslednje dekade. To se takođe referiše na digitalno doba, u kome veoma lako možemo da pronađemo informacije, kao i na mogućnost studija tipo dizajna na slovačkim univerzitetima.

Samuel-Carnoky-
Diplomski rad Savremeni slovni dizajn u Slovačkoj


U okviru moje disertacije, pokušao sam da ustanovim skoro sve što se dešava u tipo-oblasti: nisu me zanimala samo gotova rešenja pisama, već i zanimljivi studentski koncepti i nezavršeni radovi.

Ponosan sam što je Slovačka – kao jedna mala zemlja, vremenom izgradila sopstvenu reputaciju u svetu tipo dizajna. Imena poput Petera Bilaka, Ondreja Joba, Jana Filipeka, Slavke Paulikove ili Andreja Dieneša (Peter Biľak, Ondrej Jób, Ján Filípek, Slávka Paulíková, Andrej Dieneš) to odlično dokazuju.

Da li bi ikada dao svoju familiju/e pisama besplatno, kako bi doprineo boljem, funkcionalnijem i lepšem (tipo)svetu?

Zapravo ja već dajem besplatno neke od mojih pisama. To je dobar način da se potencijalnim korisnicima pruži prilika da testiraju pismo. Ali po mom mišljenju, besplatna pisma nisu način za dobijanje funkcionalnijeg i lepšeg tipo-sveta, jer tako lako postaju dostupna hrpi amatera. Čak i najbolja pisma neće učiniti svet lepšim ako se ne koriste kako treba.

Kakav je tvoj odnos sa digitalnim svetom? Šta misliš o korišćenju parametarskog / generativnog (tipo) dizajna?

Razvoj pisma i tipografije je oduvek bilo u tesnoj vezi za tehnološkim mogućnostima (da pomenem samo klinasto pismo, ručno pisanje, olovni slog, foto-slog i digitalnu tipografiju). Verujem da parametarski ili generativni dizajn jeste progres koji može da nam ponudi nove mogućnosti za istraživanje i zanimljive eksperimente. Kao i svuda, i u tipografiji je razvoj jako bitan i ne treba da ga se plašimo. Kako će pismo ili način na koji komuniciramo izgledati za hiljadu godina, mi danas ne možemo ni da zamislimo.

Samuel-Carnoky-
Publikacija Neona


Zajedno sa Radoslavom Sinčakom (Radoslav Sinčák), ko-autor si istraživanja i publikacije pod nazivom Neona – o neonskim znakovima u Slovačkoj. Čini se da neonski znaci u poslednje vreme dobijaju puno pažnje u istočnoevropskim istraživanjima dizajna. Pored tvoje publikacije, tu je i Muzej u Poljskoj, kao i nekoliko istraživanja u Hrvatskoj (Pazi Znak! npr.). Pored nostalgije za urbanim pejzažem i minulim vremenom, šta je bio tvoj glavni stimulans za ovo istraživanje? U čemu se ogleda značaj ovih znakova?

Prvi impuls je bio lični odnos prema slovima u javnom prostoru iz perspektive grafičkog dizajnera (mene) i arhitekte (Rado Sinčák). Odlučili smo da mapiramo stare znakove i reklamne natpise, koji su preživeli na ulicama sve do danas.

Estetika i vizuelni kvalitet urbane tipografije jesu česta tema, jer arhitekturu i javni prostor koji nas okružuju odlikuje nedostatak poštovanja i ljubavi, kao posledica ogromne količine vizuelnog smoga i jeftinog marketinga. Našu pažnju kao autora, je stoga (sa daškom nostalgije), zaokupilo to nestajanje duha prošlosti koji je i dalje vidljiv.

Generacija koja je iskusila socijalizam uglavnom se odriče odnosa sa prošlošću, ali naše istraživanje nije imalo nameru da ocenjuje to vreme, već da prikaže tipografiju prošlosti u odnosu na javni prostor u kome sada živimo.

Meni lično, autentičnost i originalnost većine ovih znakova je veoma zanimljiva, kao i činjenica da su mnogi od njih osmišljeni kao harmonični deo arhitekture čiji su sastavni deo, čime su stvorili tipičnu atmosferu urbanog okruženja tog vremena.

Samuel-Carnoky-
Publikacija Neona


Da li si ustanovio neku klasifikaciju, u smislu filozofije, metodologije ili kvaliteta znakova koje si proučavao?

U okviru klasifikacije smo ustanovili da su često korišćena uobičajena pisma – na primer jako slab-serifno ili neo/groteskno, kao i modernistička geometrijski konstruisana pisma, tipična za taj period. Za mene lično, nije bila interesantna samo forma, već i sadržaj i ideološki kontekst.

Originalni natpisi, tipografski su najzanimljivija i najvrednija kategorija koja je budila “progres i dinamičnost” datog perioda.

U svom istraživanju, odabrao si samo istočnu Slovačku kao geografsku odrednicu, iako se zapravo odnosiš na period od 60-ih do 1989. godine. Kako ti lično, a kako slovačka istraživačka zajednica gleda na zajedničko nasleđe koje imate sa Češkom republikom?

Ne znam umem li tačno da odgovorim na tvoje pitanje. Slovačka je dugo bila deo Čehoslovačke. I dalje postoje jake veze između ove dve zemlje (Češke i Slovačke republike). Nakon razdvajanja, uobičajeno je da svaka zemlja stvara individualna istraživanja, koja se uglavnom fokusiraju na sopstvenim specifičnostima (a koje se odnose i na period zajedničkog bivstvovanja). Ali uticaji i preklapanja su deo toga.

Lično, period koji smo mapirali unutar publikacije NEONa, smatram delom našeg zajedničkog nasleđa. Glavni proizvođač neonskih znakova i reklama tog perioda bio je Pragoneon iz Praga, koji je imao nekoliko odeljenja raspoređenih po Čehoslovačkoj. Iako je sama tema rasprostranjenija, mi smo rešili da definišemo naše istraživanje istočnom Slovačkom. Iz praktičnih razloga smo suzili prostor na lokalni, jer ga mnogo bolje poznajemo. Dokaz da se ova knjiga odnosi na temu čije granice prevazilaze regiju koju smo mi mapirali, jeste veoma dobar prijem publikacije NEONa u Češkoj republici.

Samuel-Carnoky-
Normatica pismo


Nakon ovog istraživanja, kao i nakon nekih pređašnjih, odlučio si da svoje istraživanje iskoristiš kao početnu tačku za stvaranje novog tipografskog pisma. Možeš li nam reći nešto više o Normatici?

Normatika je neutralno pismo inspirisano reklamnim slovima koja su korišćena na izlozima radnji tokom perioda Normalizacije (od 1960. do 1990. godine) u bivšoj Čehoslovačkoj.

Celokupna familija broji 24 stila i 6 rezova (Thin-Black), sa odgovarajućim kurzivnim oblicima. Pored latiničnih oblika slova, Normatika takođe sadrži i ćiriličnu verziju, kao i pojedine alternativne znakove (j,t,y,Q) i široki raspon OpetType karakteristika.
Mešavina pisama Normatica i Normatica Display, može se efektno koristiti i za tekući tekst i za naslove. Može se koristiti u reklamnim kampanjama, signalizaciji, korporativnim identitetima i različitim oblicima izdavačkog dizajna.

Samuel-Carnoky-
Pisma CarnokyType slovolivnice


Poseduješ sopstvenu kompaniju CarnokyType. Kako to funkcioniše i da li se baviš još nekim aktivnostima pored slovnih?

Slovni dizajn nije glavna aktivnost od koje zarađujem. Moje radno mesto je zapravo mesto predavača na Fakultetu umetnosti, Tehničkog univerziteta Košice. Pored toga se aktivno bavim grafičkim dizajnerom kao frilenser. Uglavnom se fokusiram na dizajn knjige i tipografiju.

samuel-carnoky
Publikacija - Urban Interventions Košice, 2011


Na čemu trenutno radiš?

Trenutno radim na dizajnu sopstvene web stranice. Takođe, uvek paralelno radim na nekoliko pisama. Najizvesnije pismo koje će uskoro videti svetlost dana jeste ZinSans porodica, koja je dizajnirana posebno za korišćenje u izdavaštvu. Pokušavam i da upotpunim diplomsko istraživanje (Savremeni slovni dizajn u Slovačkoj) kako bi uskoro bilo objavljeno.


carnoky.com
facebook.com/carnoky
myfonts.com/foundry/Carnoky_Type
facebook.com/knihaNEONa

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Facebook komentari


Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services