A3 Format Eco Izdanje

a3 format

A3.Format EKO Izdanje - Publikacija Br:05
[JAVNI KONKURS!]
03.02.2010. - 03.05.2010.
Ove godine A3.Format grupa započinje kampanju u kojoj će kreirati četiri publikacije koje će činiti "Građanski priručnik: Kultura prigovora", kao specifičan vodič za civilno društvo, koji će u "vremenima nejasnoće" predstavljati koncizno uputstvo za promociju opštih liberalnih društvenih vrednosti u svakodnevnom životu svih građana sa ex-YU prostora.


Prva iz serije publikacija koje će činiti "građanski priručnik" biće ECO Izdanje Br:05, posvećeno međuodnosu masovne potrošnje i devastacije ekosistema. Najboljih 30 radova biće objavljeno u publikaciji dok će ostali radovi činiti deo izložbe koju A3.Format u saradnji sa Heinrich Böll Fondacijom organizuje u Berlinu polovinom 2010. godine. Budući da u prvih deset ekološki najčistijih gradova Evrope nema ni jednog iz istočnih, postsocijalističkih zemalja starog kontinenta, prepoznali smo polje brige o životnoj sredini kao jednu od tema ovogodišnjeg A3.Formata u okviru "građanskog priručnika". U Srbiji se godišnje proizvede milijardu i po plastičnih kesa od čega se dnevno upotrebi između pet i sedam miliona. Opšte je poznato da ovim proizvodima koji predstavljaju sam simbol potrošačkog stila življenja, treba oko pet stotina godina da se razgrade u zemlji. Kese su svugde - u rukama, u gepeku, oko vrata, na drveću, one su medijum potrošnje koji na kraju i sam završava kao težak otpadni materijal. Kako verujemo da se promene dosadašnjeg stila života moraju desiti u svesti građanstva, pre nego u zakonskom okviru, ovim projektom želimo da podignemo opštu svest celokupne populacije o temi koja je jednako važna i relevantna za sve žitelje Balkana. Zadatak konkursa za ECO ISSUE Vol:5 biće pattern (mustra), odnosno kreiranje najboljeg vizuelnog pattern-a koji se na specifičan način dotiče problema ekologije, masovne potrošnje, zaštite životne sredine i celokupnog međuodnosa čoveka i prirode. Svaka stranica publikacije će posedovati usečeni rukohvat, asocirajući na najlonsku vreću, ali će vaši pattern-i zapravo kreirati specifičnu zbirku papirnih vreća na recikliranom papiru. Ovim želimo da promovišemo vreće koje se lako mogu razgraditi ali i otvaramo put mladim kreativcima da istražuju ovo polje dizajna koje je na našim prostorima tek u razvitku. Na samom kraju, na vašu "vreću" biće dodati motivacioni slogani koji će činiti kampanju za pozitivnije navike u potrošnji, samim tim i pozitivniji odnos ka životnom okruženju… i što je najvažnije – da se ne udavimo u vrećama!

A3.Format ECO Issue - Publication Vol:05
[OPEN CALL FOR ARTISTS!]
03.02.2010. - 03.05.2010.

This year A3.Format group will start a four publications campaign "Citizens handbook: Culture of Complaint" as a specific guidebook for a civil society, which will serve as a concise manual for promotion of human rights and liberal values in everyday life for the citizens of Western Balkan (former Yugoslavia). First publication from the "Citizens handbook" series will be ECO ISSUE Vol:05, an environmental issue dealing with the relations between mass consumerism and devastation of our ecosystem. The best 30 works will be featured in our publication while the large number of rest works will be presented at the exhibition at Heinrich Böll Foundation, Berlin in mid 2010. Statistics show that within the 10 most eco-friendly cities in Europe there is not a single one from the East Europe, that is to say post-socialist countries. That is why we recognized the environment awareness as one of the topics for "Citizens handbook: Culture of Complaint". Serbia produces around one and a half billion plastic bags daily, and there is between five and seven millions in use every day. It is a well-known fact that plastic bags stand as a very symbol of the consumerist way of life. Their biodegradation cycle can take up to 500 years. Plastic bags are everywhere – in our hands, in our car trunks, around our necks, on the trees, they stand as a basic medium of mass-consumption which, in the end, becomes the heavy contaminator. We believe that changes in our lifestyle have to happen in our heads first, preceding the legislative acts of our countries. That is why we try to raise awareness of the entire Balkans population on the environmental issue. Assignment for the public competition regarding the ECO ISSUE Vol:05 will be pattern, in other words creation of the best visual pattern that deals with problems of ecology, mass consumption, environmental protection and other problems regarding the man-nature relation. Each page of the publication will have a special cut-in handle, thus bearing a visual resemblance to the plastic bag, although your patterns will altogether form a specific paper bag collection. This way we will promote bags that are much easier to recycle and promote young talents and this type of design which is still to be embraced by our societies. At the very end A3.Format will present slogans for each of your "bags", motivational messages that will work as a campaign for positive consumer habits and healthier attitude towards nature and environment… more important – let's not drown in the ocean of plastic bags.

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services