AIGA Annual Design Competition

AIGA

AIGA konkursi su široko poznati kao znak kvaliteta među globalnom dizajnerskom zajednicom.

Selekcije godišnjeg AIGA konkursa predstavljaju najbolje radove iz svih disciplina komunikacionog dizajna i strategije, izabranih od strane specijalnog žirija. Kao takvi, radovi predstavljaju deo AIGA Design Archives (AIGA Dizajn Arhive), pretraživu bazu podataka izuzetnih radova koji su izloženi na AIGA National Design Center (AIGA Nacionalnom Dizajn Centru) u Njujorku ali i kao deo putujuće izložbe širom zemlje.

Kako bi se prijavli na ovogodišnji konkurs AIGA: 365 Annual Design Competitions 31 vaši radovi moraju biti dizajnirani, proizvedeni i korišćeni na tržištu između 1. januara i 31. decembra 2009. godine.

6 JEDNOSTAVNIH KORAKA ZA PREDAVANJE RADOVA

1. Izaberite vrstu rada - da li će u pitanju biti brošura, logotip, web sajt, itd.
2. Izaberite medij
3. Izaberite kategoriju
4. Upload-ujte vaš rad
5. Popunite formulare i uplatite iznos
6. Pošaljite originalne radove i formulare

Kategorije

AIGA shvata da je moguće da se kategorije prepliću, stoga možete odabrati kategoriju za koju mislite da Vaš rad najbolje predstavlja i izražava svoju svrhu, ili možete ujedno da prijavite isti rad u više kategorija. Molimo Vas da obratite pažnju da se za učešće istog rada u različitim kategorijama dodatno naplaćuje za svaku kategoriju ponaosob.

Ovogodišnje kategorije su*:

  • BRANDING
  • ENTERTAINING
  • EXPERIMENTING
  • INFORMING
  • PACKAGING
  • PROMOTING

*Detaljnije o uslovima učešća u svakoj od navedenih kategoriji, pogledajte zvanični sajt AIGA-e.

USLOVI

1. Radovi moraju biti dizajnirani, proizvedeni i korišćeni na tržištu između 1. januara i 31. decembra 2009. godine.
2. Akademski projekti nemaju pravo učešća
3. Po prvi put u istoriji AIGA-e biće prihvaćeni radovi iz celog sveta, S tim u vezi, učesnici se mole da kako bi žiri razumeo sadržaj i kontekst rada, da oni budu na engleskom jeziki ili da imaju skraćen prevod na engleskom jeziku.
4. Predati isključivo postojeće radove. Fotografije neće biti primljenje.
5. Predati radovi kao i diskovi neće biti vraćeni.

Uz radove predaju se:

1. Glavni formular za registraciju (njega možete odštampati sa web sajta i popuniti )
2. Dva odvojena i čitko popunjena formulara za svaki predat rad
3. Kopija uplatnice (fakture), offline formular za uplatu ili ček u američkim dolarima. Čekove treba osloviti na AIGA Competitions, a bilo koja provizija od kursne razlike ili carinski troškova će snositi učesnik konkursa. Radovi poslati o trošak AIGA-e neće biti primljeni.

DETALJNI USLOVI

1. Plakati moraju biti u originalnom formatu, čak iako su preveliki.
2. Časopisi i dizajn novina, reklame u časopisima kao i editorijali moraju biti u formatu pojedinačnih strana izvornog štamparskog tabaka. U slučaju da ga šaljete kao kompletno izdanje, nije potrebno slati individualne stranice.
3. Logotipi moraju biti odštampani u boji na "letter-size" stranici postavljene na komadu iverice. Takođe navedite svrhu logotipa u donjem desnom uglu (npr. - "za pekaru" ili "izdavačku kuću").
4. Ambalaža/Pakovanje (uključujući i muzičke CD-e) moraju biti predati kao pravi radovi, čak i u slučaju da je preveliko.
5. Signage i ambijenti moraju biti poslati u QuickTime formatu na CD-u ili DVD-u, pogotovo ako projekat uključuje pokretne ili elektronske delove. Nemojte slati fotografije, slajdove ili transparentne folije.
6. Dizajn pisaćeg materijala mora imati po jedan memorandum, vizit kartu i kovertu (skup se računa kao jedan rad).
7. Grafika za televiziju, film ali i video grafika i animacija moraju biti poslati u QuickTime formatu na CD-u ili DVD-u. Jedan disk može da obuhvata više radove pod uslovom da se ocenjuju u istoj kategoriji.
8. Svi diskovi na sebi moraju imati čitko ispisano ime i telefonski broj učesnika.
9. Molimo Vas da ne stavljate ime Vaše firme na rad.
10. Radovi multimedijalne prirode (kompjuterska grafika, igrice, interfejs, itd.) moraju biti poslati kao URL u slučaju da rad može da se vidi u brauseru, u suprotnom na DVD-u ili CD-u. Molimo Vas da pošaljete 4 raličita odštampana screen shot-ova u boji zajedno sa diskom kao i spisak tehničkih zahteva za najbolje prikazivanje.
11. Web sajtovi moraju sadržati punu adresu sajta na formularu, kao i 4 raličita odštampana screen shot-ova u boji. U slučaju da sajt nije onlajn za vreme ocenjivanja, mplimo vas da nam pošaljete punu radnu verziju na DVD-u ili CD-u. U slučaju da je žiriju potrebna šifra radi pristupanja sajtu, nju morate uključuti u vidu PDF-a ili Word dokumenta na istom disku.

Detaljnije o uslovima učešća u svakoj od navedenih kategoriji, pogledajte zvanični sajt AIGA-e.

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services