CENTRIFUGA, Erste & BCIF

centrifuga erste banka fond za balkanske inicijative

Erste banka Novi Sad a.d. i Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) objavljuju, četvrti put po redu konkurs za donacije u okviru programa Centrifuga 2010. Erste Banka i Balkanski fond za lokalne inicijative pozivaju vas da se prijavite na program donacija Centrifuga!

(Uslove konkursa i formular možete preuzeti sa web sajta Superste)

Erste Bank a.d. Novi Sad podržava mlade i njihove inicijative u oblasti kulture u Srbiji programom donacija namenjenih neprofitnim organizacijama. Program se realizuje u partnerstvu sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative - BCIF. Centrifugu, putem pisma podrške, podržava i Ministarstvo kulture Republike Srbije.


Shodno ideji decentralizacije, ovaj program podržava inicijative koje ne deluju u velikim centrima kao što su Beograd, Niš i Novi Sad

Konkurs je otvoren do 2. juna 2010. godine i namenjen je isključivo lokalnim omladinskim organizacijama/neprofitnim grupama kojima upravljaju mladi ljudi i bave se pitanjima mladih i kulture.

Cilj programa je da dodelom donacija u vrednosti od 100.000 do 400.000 dinara aktivira mlade od 15 do 30 godina da pokrenu kreativne kulturne sadržaje u opštinama/gradovima u kojima posluje Erste Banka (spisak opština nalazi se u dokumentu Objava konkursa), osim na teritorijama gradova Beograd, Niš i Novi Sad.

Program je usmeren na aktiviranje mladih u lokalnim zajednicama (15-30 godina) koji treba da pokrenu i promovišu kreativne ideje. Oni svojim učešćem treba da utiču na razvoj kulturnih sadržaja za mlade i novih trendova u sredini u kojoj žive, pre svega kroz mobilizaciju vršanjka i što većeg broja učesnika iz zajednice.

U protekle tri godine, Centrifuga je okupila 20 inovantivnih projekata koji su, svaki na svoj način, doprineli pokretanju kulturnih sadržaja od strane mladih za mlade. Dodatnu vrednost programu daje pokretanje omladinskog aktivizma kao neprocenjivog izvora za razvoj lokalnih zajednica. Iniciranjem ovog procesa, podržani i uspešno realizovani projekti su dokazali da su mladi ljudi ključni u kreiranju omladinskih programa, preko potrebnim u sredinama u kojima odrastaju. Širok spektar tema sa kojima se obaćaju javnosti su pokazatelj da u svoje aktivnosti uključuju pitanja koja su od izuzetnog značaja za celokupnu omladinu Srbije poput promocije romske kulture, inkluzije osoba sa invaliditetom, slepih i slabovidih itd.Erste Bank a.d. Novi Sad deo je Erste Grupe koja posluje sa 17,5 miliona klijenata u osam zemalja centralne i istočne Evrope. Erste Banka je osnovana 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. U Srbiji je počela da posluje 2005, kupovinom većinskog dela akcija tadašnje Novosadske banke koja je najstarija finansijska institucija u našoj zemlji. Erste Banka je 1819. osnovana sa ciljem da pomogne običnim ljudima da obezbede sigurniju budućnost, ali istovremeno da podržava društvene i kulturne projekte. U tom duhu nastoji da posluje i danas.

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) ima dugoročni cilj da pomogne izgradnju stabilnih i održivih zajednica u Srbiji. BCIF je prisutan u Srbiji od 1999, najpre kao britanska dobrotvorna organizacija, a od 2004. kao domaća fondacija. Do danas, BCIF je odobrio preko 600 donacija u iznosu od preko 2.000.000 evra, finansirajući inicijative koje pokrivaju širok raspon pitanja, kao što su učešće građana u procesima donošenja odluka, povećanje etničke tolerancije i zaštita i unapređenje životne sredine u različitim programima donacija.


• Prijavni formular Centrifuga (preuzmite sa web sajta Superste)
• Konkurs Centrifuga 2010

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services