D&AD Awards 2010

news

D&AD Awards 2010
Žute olovke su u celom svetu poznate kao simbol istinskog kreativnog dostignuća.

D&AD slavi i gaji izvanredne radove iz dizajna i advertajzinga još od 1962. godine. Iz godine u godinu, D&AD Annual prikazuje najbolje radove i nastavlja da služi kao izvor inspiracije bez premca.

D&AD predstavlja blistavu komercijalnu kreativnost, gde god i kako god se ona stvarala. Bez obzira da li radite u oblasti dizajna, advertajzinga ili sa digitalnim medijama, za vaš rad postoji odgovarajuća kategorija.

Žiri koji se sastoji od 25 stručnjaka, garantuje da će najkvalifikovaniji ljudi iz svake oblasti ocenjivati i nagrađivati radove prema kriterijumima D&AD-a.

Pobednici će biti predstavljeni na D&AD Awards Ceremony and Dinner, odnosno godišnjem skupu i proslavi najboljih kreativaca.

PRAVILA KONKURSA:

Pristupni Kriterijumi

Radovi poslati za D&AD Awards moraju:

  • Da su komercijalno izdati u periodu između 1. januara do 31. decembra 2009.
  • Biti proizvedeni u skladu sa postojećim brief-om od strane klijenta
  • Biti dostupni javnosti kroz legalni medijum ili medijume
  • Odobreni i plaćeni od strane klijenta

Konceptualni dizajn izrađen isključivo radi pristupanja konkursu nije dozvoljen.

Vaši radove ne smeju da se predaju u istoj kategoriji drugim licem ili da se rad već predavao prethodnih godina.

U slučaju da žiri poželi da ispita podobnost vašeg rada, podnosilac će morati da obezbedi dokumentovane dokaze kako bi se utvrdila podobnost rada.

Predavanje Radova

Izmene se mogu vršiti isključivo kako bi zadovoljile zahteve formata kao što je opisano u sekciji koja se odnosi na pripremu radova.

Svi radovi se moraju predati na svom izvornom jeziku. Priložite prevode kao što je opisano u sekciji koja se odnosi na pripremu radova.

Mere protiv učesnika koji prekrše Awards-ova pravila

U slučaju da D&AD utvrdi da je učesnik prekršio pravila konkursa, oni radovi koju su prekršili pravila će biti udaljeni sa konkursa i upućeni administraciji.

Ovo telo ima pravo da:

  • Diskvalifikuje učesnika iz nagradnog konkursa D&AD
  • Zabrani dalje učešće na budućim D&AD konkursima
  • Opozove i suspenduje članstvo u D&AD-u

Za sve dodatne informacije o D&AD pravilniku pogledajte naše uslove.

Ovde možete preuzeti pravilnik konkursa.

Nemate Quick Time player / You don't have Quick Time player

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services