Designer in Residence 2017

Designers in Residence 2017

Nova Iskra objavljuje ovogodišnji otvoreni poziv za Designer In Residence program - jednomesečni rezidencijalni boravak u Francuskoj, namenjen dizajnerima, arhitektama i drugim autorima ili istraživačima koji su aktivni u srodnim poljima.
 

 

 

Razmena autora odvija se kroz platformu CREATE IN RESIDENCE, multidisciplinarni međunarodni program koji je 2014. godine inicirao Švedski institut, u saradnji sa Novom Iskrom, festivalom Krokodil i nizom partnerskih organizacija.

Ove godine, među partnerima su i najveća švedska organizacija za podršku umetničke produkcije IASPIS, Francuski institut u Beogradu i Ministarstvo kulture i medija Republike Srbije, kao i AMI / Dynamo i LFO/ZINC makerlab iz Marseja i Goethe Institut u Beogradu. Interdisciplinarni rad, pažljivo planiranje svakog od rezidencijalnih boravaka prema potrebama korisnika i specifičnosti organizacija koje će ih ugostiti glavne su odlike ovog programa.

Od 2014. godine, kroz program je prošlo preko 30 autora, a pored dizajnera priliku da rade u Švedskoj i Francuskoj imaju i pisci, strip crtači i prevodioci putem konkursa organizacije Krokodil i njihovog projekta “Kuća za pisce”.

Od prošle godine DinR platforma proširila je svoje delovanje sa Švedske i na druge zemlje, pa tako Nova Iskra objavljuje otvoreni poziv za jednomesečni rezidencijalni boravak u Marseju.

Boravak u Marseju iako nema tematski okvir, pre svega je namenjen onima zainteresovanim za širenje znanja u polju digitalne fabrikacije. Koncept čitavog programa i dalje je “open-end”, što znači da se od učesnika ne očekuje da svoju ideju u celini realizuju ili završe tokom svog boravka, već samo da vreme provedeno na rezidenciji iskoriste za razvoj projekata iz ovog domena.

Gostujućeg autora iz Srbije će podržati dve lokalne organizacije, obe locirane u kreativnom centru Friche la Belle de Mai - DYNAMO inkubator i LFO/ZINC makerspace.Troškovi puta, smeštaja i stipendije biće pokriveni, a autori će biti u obavezi da se uključe u programe lokalnih organizacija tokom svog boravka, kroz javne prezentacije, učešće i organizaciju radionica i slično. Rezidencijalni boravak srpskog autora u Marseju će biti realizovan u novembru 2017, dok će istovremeno Nova Iskra u Beogradu ugostiti po jednog dizajnera iz Švedske, Francuske i Nemačke.Svi zainteresovani dizajneri, arhitekte, istraživači i autori mogu se prijaviti najkasnije do 1. septembra u ponoć, putem online formulara na ovoj adresi. Pored popunjavanja formulara potrebno je na e-mail createinresidence@gmail.com poslati i portfolio, kao i okviran plan rada tokom rezidencijalnog programa, koji treba da uključuje i motivaciono pismo (sve to na engleskom jeziku).
 

 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services