Electrolux Design Lab 2010

Design Lab 2010

Electrolux Design Lab 2010 poziva studente osnovnih i master studija inudstrijskog dizajna da pošalju svoje predloge za uređaje za domaćinstvo koje ujedno optimiziju prostor. Vaše ideje će na taj način imati šansu da oblikuju na koji način će ljudi pripremati, skladištiti hranu, prati odeću i sudove u svojim domovima u budućnosti (2050. godine) kada je predviđeno da će 75% globalnog stanovništva živeti u urbanim sredinama. Upravo će toj rastućoj populaciji će biti potrebni sve efikasniji načini štednje prostora. Ove godine posebna pažnja će biti posvećena dizajnerima koji će predstaviti radove u vidu kolektivnog paket-rešenja uređaja za domaćinstvo. Predlozi treba da vode računa o ključnim zahtevima potrošača: da budu ekološki, prilagodljivi vremenu i prostoru i pruža mogućnost individualizacije.

Finalni rok: 1. maj 2010.

Nagrade:

1. nagrada: €5,000 + 6 meseci plaćena praksa u Electrolux Global Design Centru
2. nagrada: €3,000
3. nagrada: €2,000

Za detaljnija uputstva posetite sajt Electrolux Design Lab 2010.

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services