Evropska laboratorija veštačke inteligencije - AI Lab

Evropska laboratorija veštačke inteligencije - AI Lab

Poziv za umetnike: Evropska laboratorija veštačke inteligencije - AI Lab

Centar za promociju nauke i još 12 evropskih partnera započeli su novi projekat - Evropsku laboratoriju veštačke inteligencije - AI Lab. U sklopu ovog projekta, otvoren je prvi poziv za umetnike aktivne na polju digitalne umetnosti, studente umetničkih fakulteta i sve one sklone izazovima i eksperimentima u radu s novim medijima.

 

 

AI Lab nudi jedinstveni spoj aktuelnih praksi na preseku digitalne umetnosti i savremenih otkrića u okviru veštačke inteligencije (AI), poput neuronauka i robotike, mašinskog i dubokog učenja, ali i drugih novih disciplina.

Nakon izuzetnog uspeha projekta Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke - Art & Science, Ars elektronika iz Linca, Centar za promociju nauke i još 11 partnera započeli su novi projekat - Evropsku laboratoriju veštačke inteligencije - AI Lab. AI Lab se sadržinski i strukturalno nadovezuje na pristup, koncept i model rada prethodnog projekta, uz fokusiranje na jednu od najaktuelnijih i najdinamičnijih naučnih oblasti današnjice - veštačku inteligenciju i srodne discipline.

U duhu takvog pristupa i mreže koja će se kroz ovaj projekat stvarati, inspirisati i razvijati, otvoren je prvi poziv za umetnike aktivne na polju digitalne umetnosti, studente umetničkih fakulteta i sve one sklone izazovima i eksperimentima u radu s novim medijima. Prva rezidencija će biti realizovana u Muntref centru za nauku i umetnost, na Nacionalnom univerzitetu Argentine Tres de Febrero u Buenos Ajresu.

POZIV ZA UMETNIKE otvoren je do 17. februara 2019, s najavljenim produžetkom do 25. februara, a mogu se prijaviti zainteresovani iz čitavog sveta. Učešće u ovom projektu je izuzetna prilika da umetnici istraže nove umetničke forme uz pomoć nauke, a pod vrhunskim naučnim mentorstvom. Projekat ujedno pruža mogućnost umrežavanja i mobilnosti umetnika koji stvaraju u ovoj oblasti, nezavisno od samog projekta.

AI Lab nudi jedinstveni spoj aktuelnih praksi na preseku digitalne umetnosti i savremenih otkrića u okviru veštačke inteligencije (AI), poput neuronauka i robotike, mašinskog i dubokog učenja, ali i novih disciplina koje još nisu pronašle svoje srpske nazive, poput Big Data, Data Science ili Swarm Intelligence.

NACIONALNA SELEKCIJA

Kako je Centar za promociju nauke inicijalni partner projekta, umetnici iz Srbije imaju privilegiju sigurne realizacije pobedničkih radova nacionalne selekcije u naredne tri godine. Realizacija projekta na nacionalnom nivou podrazumeva nagradu za autora (1000 evra), troškove produkcije rada (2000 evra) i mentorsku podršku. Nakon predstavljanja nacionalnih pobednika i nakon što svaki od partnera odabere projekte koje će samostalno realizovati, u okviru mreže se mogu razvijati međusobne saradnje i zajednički programi.

O PROJEKTU I PARTNERIMA

Evropska laboratorija veštačke inteligencije (European ARTificial Intelligence Lab) finansira se kroz program Evropske komisije Kreativna Evropa. Koordinator projekta je Ars elektronika iz Linca (Ars Electronica), a pored Centra za promociju nauke iz Beograda, partneri su i Kulturni centar Onazis iz Atine, VAH iz Amsterdama (Waag Society), Sajens geleri iz Dablina (Science Gallery), Heksagon iz Grenobla (Hexagone Scene National Art Sciences) i Lije unik iz Nanta (le lieu unique), Gluon iz Brisela, SOU festival iz Tbilisija, Laboral iz Hihona (LABoral) i Etopija iz Saragose, galerija Kapelica iz Ljubljane i Kalčr jard iz Helsingora (Culture Yard).

Projekat uključuje četiri nezavisna poziva za umetnike za istraživački boravak u prestižnim naučnim centrima širom sveta, gde prvonagrađeni autor ili autorski tim dobija jednomesečnu rezidenciju i mentorski rad s naučnicima. Naučni partneri projekta će biti posebno izabrani za svaki od ovih poziva. Umetnički koncept se potom produkcijski realizuje u FutureLab-u Ars elektronike, pre nego što bude premijerno prikazan na festivalima Ars elektronika u naredne tri godine.

REGISTRACIJA

Uslov za učešće u projektu je registracija u bazi Ars elektronike, uz predaju sledećih materijala:

  • video-zapis umetnika na kome će predstaviti sebe, svoj rad, inspiraciju za učešće na projektu i cilj rezidencije (do 5 minuta);
  • nacrt mogućeg koncepta rada koji se može ostvariti kroz rezidenciju;
  • nacrt plana produkcije sa troškovima i rokovima;
  • portfolio odabranih radova kojima umetnik može najbolje da reprezentuje svoj dosadašnji rad, sa biografijom i kontaktima.

Proces registracije umetnika odvija se direktno preko portala Ars elektronike, na ovoj adresi.


PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

Predstavljanje projekta i prvog poziva započinje u Naučnom klubu Centra za promociju nauke (Kralja Petra 46, Beograd), u petak, 1. februara, u 17 časova. U planu je organizovanje nekolicine ovakvih događaja, u Beogradu i širom Srbije.

KONTAKTI

Kontakt osoba projekta na nacionalnom nivou je Petar Laušević: plausevic@cpn.rs.

Kontakt osoba za medije u Srbiji je Ljiljana Ilić: pr@cpn.rs

Za sve informacije u vezi sa tehničkom procedurom apliciranja i elementima projekta za koje je odgovoran koordinator, Ars elektronika, kontakt je Džesika Gelirou (Jessica Galirow): jessica.galirow@ars.electronica.art

 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services