GRIFON 2018

GRIFON 2018

12. GRIFON 2018 - Konkurs za najbolji grafički dizajn u 2016. i 2017. u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori.

Grafički kolektiv i Quadra Graphic pokrenuli su i organizovali 1996. godine GRIFON – prvi jugoslovenski konkurs za najbolji grafički dizajn u više konkursnih kategorija. Grifon se organizuje svake druge godine, a ove godine je njegovo dvanaesto izdanje.

 Projekat Grifon – konkurs i izložba – valorizuju najbolja autorska dela grafičkog dizajna iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore nastala u protekle dve godine. Profesionalni dometi i odjeci u stručnoj javnosti povodom prethodnih jedanaest Gifona-a uverili su u opravdanost i podsticajni karakter ovog konkursa.

Konkurs i izložba Grifon su relevantni pregledi savremenog grafičkog oblikovanja kod nas, a u isto vreme, na Grifonu-u se promovišu najznačajnije autorske pojave u ovoj oblasti.

Motiv cele organizacije je da se autentičnim ostvarenjima potenciraju dometi primenjene grafike na recentnoj sceni, a ugled i autoritet nagrade Grifon, kao referentna preporuka autorima, potvrdi svoju aktuelnost i značaj i na međunarodnoj sceni.

USLOVI UČEŠĆA

Na konkursu mogu učestvovati autori koji stvaraju na teritoriji Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, kao i oni koji su svojim poreklom/ školovanjem/boravkom i profesionalnim delovanjem vezani za ove prostore.

Na Konkurs se dostavljaju radovi nastali u periodu od 1. januara 2016. do 31. decembra 2017. godine.

Realizovani radovi se primaju u skladu sa uslovima konkursa u jednoj ili više kategorija (do tri rada u kategoriji).

Poželjno je da se radovi predaju i na kompakt disku.

Prijavni list možete preuzeti u Galeriji Grafički kolektiv, Obilićev venac 27, Beograd, sa sajta Grafičkog kolektiva ili Quadre Graphic. Radovi moraju biti propisno upakovani i zaštićeni. Konkursni radovi se dostavljaju lično ili poštom (P-pošiljka).

Učesnici konkursa ne mogu povlačiti svoje radove po završetku rada Selekcione komisije.

Članovi Selekcione komisije i Žirija mogu učestvovati na Konkursu, ali van konkurencije za nagrade.

Po završetku Konkursa, tj. izložbe, radovi se preuzimaju odmah po završetku izložbe (zbog iseljenja galerije); nakon tog roka organizator ne snosi odgovornost.

Prijem radova: od 10. do 31. marta 2018. godine u Galeriji Grafički kolektiv, Obilićev venac 27, Beograd. Telefoni: 011/2627.785; 011/3285.923 ili 065.664.6718

 

KONKURSNE KATEGORIJE: 

- Knjiga i druge publikacije
Časopisi, katalozi, novine

- Vizuelni identitet
Osnovne vizuelne konstante primenjene na četiri ili više dokumenata, grafički standardi

- Plakati i oglašavanje
Plakati i bilbordi svih vrsta i namena, novinski oglasi u crnobeloj štampi i u boji, kao i sajamske prezentacije, kreativna upotreba medija

- Ambalaža
Sve vrste štampane ambalaže

- Tipografsko pismo
Novi tipografski oblici ćiriličnog i latiničnog pisma

- Promotivni materijal i hartije od vrednosti
Kalendari, pozivnice, čestitke, omoti za CD, prospekti, lifleti i drugi štampani promo materijal; novčanice, PTT marke, lozovi, bankovne kartice, čekovi, obveznice i sl.

- Filmska, video i TV- grafika
Grafički dizajn primenjen na živu/animiranu sliku

- Web-dizajn
Grafički dizajn primenjen na web prezentacije

Za najbolji grafički dizajn Žiri dodeljuje nagradu Grifon koja se sastoji od
skulpture, povelje i novčanog iznosa. Grifon se može dodeliti samo jednom radu. Žiri može dodeliti i specijalna priznanja i pohvale.

U Selekcionoj komisiji i Žiriju za nagrade učestvuju eminentni stručnjaci – teoretičari i praktičari – iz oblasti grafičkog dizajna i vizuelne kulture.

Dosadašnji laureati Grifon-a su Miloš Ilić (1996), Vladan Srdić (1998), Borut Vild (2000), Goran Patlejh (2002), Slavimir Stojanović (2004), Isidora Nikolić (2006), Igor Oršolić (2008), Autorski tim A3 Format (Filip Bojović& Marko Rakić/2010), Jovana Budošan&Aleksandar Ilić (2012), Autorski tim Metaklinika (2014), Autorski tim Peter Gregson Studio (2016).

 

Vizuelni identitet ovogodišnjeg Grifona: Peter Gregson Studio

 

 


 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services