HERIT.CITY Konkurs

HERIT.CITY Konkurs

Istraživački centar za prostor organizuje Konkurs HERIT.CITY, u okviru ovogodišnje manifestacije Dani arhitekture - Banja Luka koja će biti održana od 2. do 10. juna.


Ideja organizatora da se kroz konkurs HERIT.CITY i pristigle radove preispitaju kolektivni i individualni odnos prema nasleđu.

 


Ukoliko posmatrate svet oko sebe, analizirate, promišljate, izražavate se kroz fotografiju, crtež, kolaž, računarsku vizuelizaciju, pisanu reč ili neki drugi medij, profesionalno ili amaterski, ukoliko ste arhitekta, dizajner ili student i kroz svoj rad ste se bavili nasleđem ili je #nasleđe imalo uticaja na vaš rad pozivamo vas da zabeležite i prikažeta svoje viđenje kulturnog nasleđa.

Konkurs je otvoren do 25. maja 2018. godine.

Tema

Kulturno nasleđe predstavlja niz fizičkih i nematerijalnih dobara koje čini ostavštinu prošlih generacija, podrazumeva dobra koja su nasleđena ili koja nastaju u sadašnjosti, a imaju specifičnu vrednost i simbolički značaj u svesti ljudi. Često se događa da jedna generacija odbaci ono što je prethodna generacija smatrala kulturnom baštinom, pa ponovo oživljavanje baštine usledi tek nakon smene još jedne generacije.

Cilj izložbe je da otvori pitanja, podstakne komunikaciju, podigne nivo svesti i prikupi  materijal koji će biti predstavljen u okviru manifestacije Dani arhitekture Banjaluka 2018.

Učešće je otvoreno za sve

Format radova

U obzir dolaze: fotografija, skica, računarska vizuelizacija, kolaž, tekst do 100 reči ili kombinacije pomenutih medija.

Svaki učesnik može da pošalje maksimalno 5 radova.

Radovi se primaju isključivo u elektronskoj formi

Format fotografije: JPG
Dimenzije fotografije: maksimalna dimenzija duže strane 1920 px, rezolucija 300 dpi.
Kompresija fajla treba da bude između 7 i 12.
Veličina poslatih fotografija ne sme prelaziti 2Mb.
Format teksta: dox, docx, txt (do 500 reči)

Imenovanje fajlova:
Ime_prezime_naziv rada_br
(br. ukoliko jedan autor šalje više fotografija)
Primer (Ime_Prezime_Inherit_1)

Slanje radova

Radovi se mogu poslati direktno na fejsbuk stranicu daniarhitekture ili mejlom na  daniarhitekture.bl@gmail.com s naslovom HERIT.CITY KONKURS

U tekstu mejla navesti:
Ime i prezime autora
Adresa, zemlja
Kontakt (email, telefon)

Autorska prava

Zabranjeno je slanje radova uvredljivog i neprimerenog sadržaja.

Radovi koje učesnici šalju moraju biti autorski

Autor mora imati neotuđiva autorska prava na rad koja su definisana važećim zakonima o autorskim pravima. Strogo je zabranjeno kopiranje takvog sadržaja bez dozvole autora. Organizator se odriče odgovornosti u slučaju povrede ovog prava od strane trećeg lica. Ukoliko organizator posumnja da neko šalje fotografiju na koju nema pravo, može zatražiti dodatni dokaz o autorstvu Organizator ne odgovara za povredu prava ukoliko je neko od učesnika kopirao autorsko delo trećeg lica. Na osnovu pritužbe trećeg lica o povredi prava organizator će reagovati trenutnom diskvalifikacijom učesnika i uklanjanjem rada sa sajta i društvenih mreža.

Nagrade i priznanja

Pristigli radovi će biti odabrani i prezentovani na Danima arhitekture koji se održavaju u Banjaluci od 2. do 10. juna 2018. kao i na sajtu i društvenim mrežama organizatora.
Organizator će dodeliti  priznanje za rad koji je na najbolje odgovorio na temu. Priznanje uključuje i nagradu: VIP ulaznica za sve događaje Dana arhitekture BL 2018, izlet, večera i after party.

Svi autori će dobiti rezultate žiriranja e-mailom.

Rezultati izložbe će biti objavljeni na sajtu organizatora i korišćeni u svrhe publikovanja.

Svi učesnici će dobiti mogućnost za preuzimanje kvalitetno priređene PDF publikacije u vidu kataloga s reprodukovanim nagrađenim i određenim brojem primljenih fotografija po izboru organizatora izložbe, bez plaćanja nadoknade za autorski honorar.

Objava svih radova odabranih za izložbu i digitalni katalog: 2. jun 2018. godine.

Digitalna projekcija i izložba na manifestaciji Dani arhitekture 2018.  2. do 10. juna 2018. godine.

Urednici:

Vedrana Ikalović, dipl.inž.arh.
Sonja Rapajić , dipl.inž.arh.
Saša Zečević, dipl.inž.arh.

Organizator

Istraživački centar za prostor

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services