Javni konkurs za učešće u selekciji nacionalnog nastupa Srbije na Praškom kvadrijenalu 2019

Javni konkurs za učešće u selekciji nacionalnog nastupa Srbije na Praškom kvadri

Raspisan je javni konkurs za nacionalnu postavku na Praškom kvadrijenalu 2019!

 

Konkurs je otvoren do 15. januara 2019. godine.

 

 

 

 

Muzej primenjene umetnosti u Beogradu i Fakultet tehničkih nauka, SCEN - Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju - OISTAT centar za Srbiju u Novom Sadu, kao organizatori Nastupa Republike Srbije na Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna i scenskog prostora 2019. raspisuju JAVNI KONKURS za učešće u SELEKCIJI NACIONALNOG NASTUPA SRBIJE na Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna i scenskog prostora 2019. godine.

Nastup Srbije na Kvadrijenalu u okviru nacionalne postavke koncipiran je kroz dve ravnopravne selekcije. Jedna je realizacija kolektivnog umetničkog rada u kojem učestvuju umetnici po pozivu. Druga selekcija biće realizovana putem javnog konkursa.

Radovi odabrani na konkursu biće predstavljeni kroz dokumentaciju u prostoru postavke i kao arhiva na posebnim veb stranicama.

Raspis konkursa preuzmite ovde.
Kustoski koncept nacionalne postavke Srbije preuzmite ovde.
Formular za prijavu na konkurs

Praški kvadrijenale

Praški kvadrijenale je najpoznatija svetska manifestacija posvećena scenskom dizajnu i predstavlja široku platformu za istraživanje različitih oblasti scenskog stvaralaštva. Praški kvadrijenale scenskog dizajna i scenskog prostora 2019. (u daljem tekstu: Kvadrijenale) biće održan od 6. do 16. juna 2019. godine. Prostorni koncept Kvadrijenala 2019. predlaže kreiranje scenografskog pejzaža u kome nema granica između postavki. U prostoru Industrijske palate (Výstaviště) u Pragu, svaka zemlja raspolagaće izlagačkim prostorom veličine 5x5m2. Umetnički koncept Kvadrijenala javno je dostupan na zvaničnom internet sajtu Kvadrijenala.

Nastup Republike Srbije na Kvadrijenalu 2019. godine

Tema nastupa Republike Srbije, programski i kustoski tekst dostupni su na zvaničnim stranicama Muzeja primenjenih umetnosti, Beograd i SCEN-a, Novi Sad.

Kustoski tim Nacionalne postavke i sekcioni žiri

Kustoski tim Nacionalne postavke Srbije, koji je istovremeno i selekcioni žiri za ovaj konkurs čine: Maja Mirković, kostimografkinja, Siniša Ilić, vizuelni umetnik i Bojan Đorđev, pozorišni reditelj.

Konkurs za učešće u nacionalnoj selekciji

Nastup Srbije na Kvadrijenalu u okviru nacionalne postavke koncipiran je kroz dve ravnopravne selekcije. Jedna je realizacija kolektivnog umetničkog rada u kojem učestvuju umetnici po pozivu. Druga selekcija biće realizovana putem javnog konkursa. Radovi odabrani na konkursu biće predstavljeni kroz dokumentaciju u prostoru postavke i kao arhiva na posebnim veb stranicama.

Zadatak konkursa i pravo učešća

Zadatak konkursa je da omogući pregled scenskog dizajna na teritoriji Srbije kao i praksu domaćih umetnica i umetnika ostvarenu izvan granica naše zemlje. Konkurs poziva sve pojedinke, pojedince ili umetničke grupe koji deluju unutar i van institucija, čiji su radovi izvedeni na zvaničnim scenama i u alternativnim prostorima i/ili nezavisnim produkcionim uslovima. Cilj konkursa je da mapira umetnički i profesionalni rad u svim oblastima vezanim za scenski dizajn, da pronađe, zabeleži i prikaže savremene izraze u oblasti scenskog dizajna i scenskog prostora, posebno autorskih pozicija i inicijativa koji u svom radu ispituju granice pojedinačnih disciplina, kao i autorskih konvencija, proširujući polje delovanja sopstvene prakse i same umetničke forme.

Tip konkursnih radova i način prijave

Učesnici mogu da prijave najviše 3 (tri) rada realizovana u poslednje četiri godine (period od početka 2015. do kraja 2018. godine). Učesnici/ce su pozvani da prijave fotografije, skenirane ili digitalne ilustracije (najviše tri fotografije po prijavi), video i zvučne zapise (najviše jedan link po prijavi). Autor/i/ke izabranog rada naknadno dobijaju Releaseform, čijim potpisivanjem dozvoljava/ju izlaganje i korišćenje svoga rada u svrhe izložbe. Finansijska nadoknada za učešće nije predviđena.

Sadržaj konkursnih predložaka i način predaje

Prijava na konkurs treba da sadrži sledeće elemente: - Popunjena prijava za svaki prijavljeni rad (prijava u prilogu) - Prateća dokumentacija (detaljnije u prijavi) - Prijavu poslati isključivo elektronskom poštom na adresu: pq.nacionalna@uns.ac.rs sa naznakom „Prijava na Konkurs za izložbu Nacionalne postavke Praškog kvadrijenala 2019. godine“.

Rok za slanje konkursnih radova

Rok za slanje konkursnih radova je utorak, 15. januar 2019. godine, do 12.00 sati. Prijave koje budu stigle nakon propisanog roka ili budu nepotpune, neće biti uzeti u razmatranje. Rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije do 20. februara 2019. godine.

Kategorije radova

Svi radovi selektovani za nacionalnu postavku Srbije konkurisaće za nagrade koje dodeljuje žiri Praškog kvadrijenala. Radove je moguće prijaviti u sledećim kategorijama: ● Scenografija/dizajn scene ● Dizajn kostima ● Dizajn svetla ● Dizajn zvuka i/ili originalna muzika ● Arhitektura scene ● Upotreba prostora za scenski događaj ● Intervencija u javnom prostoru ● Scenski dizajn događaja u celini ● Upotreba medija u dizajnu scene ● Najbolja fotografija scenskog događaja Kustoski tim zadržava pravo da uz konsultacije sa autorima, promeni kategoriju pod kojom je rad prijavljen.

Kriterijumi selekcije

Pri izboru radova kustosi Nacionalne postavke će se rukovoditi sledećim kriterijumima: umetnički kvalitet i inovativnost koncepta; jasan i aktuelan koncept; proširivanje pojmova umetničkih disciplina i autorskih pozicija.

Autorska prava

Autorska prava izložene dokumentacije radova zadržava Autor/ka. Autorska prava kustoske postavke zadržava Kustoski tim. Autorska prava nastupa Srbije na Kvadrijenalu 2019. zadržavaju Muzej primenjene umentosti i Scen-Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju, kao organizatori. Nakon izbora svih autora i radova, biće potpisni posebni ugovori kojima će biti regulisana sva međusobna prava i obaveze.

Naslovna ilustracija: Siniša Ilić

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services