KONKURS ERSTE BANKE

erste_banka_klub27_konkurs

Mladi ste? Uspešni? Kreativni?
Ili poznajete osobu koja jeste?
Neka SVI saznaju za to!


ERSTE Banka raspisuje KONKURS ZA NOVE ČLANOVE KLUBA 27

Erste Banka i ove godine promoviše najtalentovanije mlade ljude u Srbiji u okviru nagrađivanog projekta Klub 27. Erste Bank a.d. Novi Sad raspisala je, treću godinu za redom, konkurs za mlade iz Srbije koji su ostvarili zapažene rezultate u jednoj od tri kategorije:

* prirodne nauke i tehničko-tehnološka oblast
* umetnost
* društvene i humanističke nauke

Konkurs je otvoren od 24. decembra 2009, do 19. februara 2010.godine.

Prijavljivanje se vrši putem Prijavnog formulara. Ukupni fond za nagrade je 1.200.000 dinara, što je duplo više u odnosu na prethodnu godinu. Jedan kandidat/kandidatkinja ne može dobiti obe nagrade. Od ove godine nagrade će dobiti 15 dobitnika umesto tri! Stručni žiri odabraće po jednog pobednika / pobednicu iz svake od tri kategorije, a Erste Banka će ih nagraditi sa po 200 hiljada dinara na Omladinskoj kartici Erste Banke. Glasovi javnosti odrediće po četiri kandidata / kandidatkinje iz svake kategorije koji će biti nagrađeni sa po 50 hiljada dinara na Omladinskoj kartici Erste Banke. Glasaće se putem sms poruka i Internet portala www.superste.net.

Klub 27 pokrenut je 2007. godine u okviru promocije Omladinske Visa kartice Erste Banke koja mladim ljudima predstavlja ulaznicu u bankarski sistem. Projekat je izazvao veliko interesovanje javnosti o čemu svedoči više od 300 mladih ljudi koji su prošle godine učestvovali u konkursu.


Cilj Erste Banke je da putem ovog programa afirmiše aktivne, talentovane i kreativne mlade ljude i da pomogneda dobiju zasluženo javno priznanje za svoj rad i rezultate.

Ideja programa je

da nagradi i promoviše mlade ljude koji:
- postižu dobre rezultate u oblastima kojima se bave
- podstiču uključivanje drugih u rad u oblastima kojima se bave
- razvijaju sistem vrednosti u kojem je profesionalni uspeh važan koliko i odgovornost prema zajednici u kojoj žive

Kandidat/kandidatkinja koji ispunjava uslove konkursa:
• ima više od 16 a manje od 27 godina (na dan otvaranja konkursa kandidat/kandidatkinja mora imati punih 16 godina života, odnosno nenavršenih 27 godina života na dan zatvaranja konkursa)
• ima ostvarene rezultate (angažovanje šire od obaveznog – iniciranje i/ili učešće u posebnim ili inovativnim projektima u oblasti formalnog obrazovanja, nagrade itd) u jednoj od tri kategorije:
Prirodne nauke i tehničko tehnološka oblast - fizika, hemija, biologija, medicina, veterina, matematika, informatika, farmacija, mašinstvo, elektrotehnika, arhitektura i sl.
Umetnost - slikarstvo, vajarstvo, dizajn, film, fotografija, pozorište, muzika, gluma, ples...
Društvene i humanističke nauke - istorija, filologija, pravo, ekonomija, političke nauke, filozofija, književnost, novinarstvo, socijalni rad, psihologija i sl.
• ima ostvaren uspeh u promovisanju oblasti kojom se bavi (putem članaka, osnivanja i/ili promovisanja klubova, sekcija, predavanja i sl.)

*Ovo će istovremeno biti i kriterijumi za rangiranje.

Prilikom odlučivanja o užem izboru stručni žiri će u obzir uzimati i eventualno učešće prijavljenih mladih ljudi u pokretanju i razvoju projekata i/ili inicijativa u zajednici, za dobrobit veće grupe ljudi odnosno šire zajednice.

Nagrade:

Nagrada stručnog žirija:
Stručni žiri odabraće po jednog pobednika/pobednicu iz svake od tri kategorije. Erste Banka će ih nagraditi sa po 200.000,00 dinara na Omladinskoj kartici Erste Banke a njihovi rezultati će biti javno promovisani.

Nagrada javnosti:

Na osnovu broja glasova dobijenih putem sms glasova i glasanjem na Internet portalu www.superste.net biće odabrana po četiri kandidata/kandidatkinje iz svake kategorije koji će biti nagrađeni sa po 50.000,00 dinara na Omladinskoj kartici Erste Banke a njihovi rezultati će biti javno promovisani.
Ukupno će biti nagrađeno 15 kandidata/kandidatkinja, tj. jedan kandidat/kandidatkinja ne može dobiti obe nagrade.

Kako i do kada se prijaviti:

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara, isključivo elektronskim putem preko Internet portala  www.superste.net. Formular se može popuniti samo na srpskom jeziku.
Kandidati/kandidatkinje se mogu sami prijaviti, ali mogu biti prijavljeni i od strane trećih lica.
Rok za prijavu je 19. februar 2010. godine do 24.00 h.

Kako se biraju pobednici:

I korak - Potvrda ispravnosti pristiglih prijavnih formulara. Spisak svih kandidata/kandidatkinja koji su ispunili osnovne uslove konkursa biće postavljen na Internet portalu www.superste.net 22. februara 2010.godine.

II korak - Stručni žiri napraviće uži izbor od deset kandidata/kandidatkinja iz svake kategorije. Spisak onih koji su ušli u uži izbor biće objavljen na Internet portalu www.superste.net 25. marta 2010. godine.


Članovi stručnog žirija su:
1. Jelica Protić – profesorka Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
2. Ljubiša Rajić - šef katedre za skandinavistiku na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu
3. Branislava Anđelković - direktorka Muzeja savremene umetnosti Beograd
4. Snežana Klašnja - pomoćnica ministra omladine i sporta
5. Uroš Đurić – umetnik i portparol projekta
6. Saša Mirković - predsednik Upravnog odbora RTV B92
7. Boško Radojković – direktor Guitar Art festivala
8. Andrea Brbaklić – direktorka Sektora komunikacija Erste Banke

Od kandidata/kandidatkinja koji uđu u uži izbor može se naknadno tražiti da prilože više informacija i/ili potvrda o ostvarenim rezultatima. Kratki opisi biografija i dostignuća odabranih kandidata/kandidatkinja koji su ušli u uži izbor biće javno objavljeni.

III korak – Kanididati/kandidatkinje koji budu ušli u uži izbor biće dvojako vrednovani:

1) Stručni žiri odabraće po jednog pobednika/pobednicu iz svake od tri kategorije a Erste Banka će ih nagraditi sa po 200.000,00 dinara na Omladinskoj kartici Erste Banke.
2) Glasovi javnosti odrediće po četiri kandidata/kandidatkinje iz svake kategorije koji će biti nagrađeni sa po 50.000,00 dinara na Omladinskoj kartici Erste Banke. Glasaće se putem sms poruka i Internet portala www.superste.net . Biografije finalista biće objavljene na ovom portalu.

Objava rezultata Konkursa:
Rezultati konkursa će biti objavljeni u aprilu 2010. godine na Internet portalu www.superste.net.

Ako imate pitanja:
Za sva pitanja u vezi sa procesom prijavljivanja na Konkurs, zainteresovani mogu da se obrate na telefon 061/2294477 ili putem elektronske pošte na adresu klub27@bcif.org tokom trajanja konkursa.

Miloš Stanković prošlogodišnji pobednik Kluba 27 u kategoriji prirodnih nauka

*Erste Bank a.d. Novi Sad deo je Erste Grupe koja posluje sa preko 17 miliona klijenata u devet zemalja srednje i jugoistočne Evrope. Erste Banka je osnovana 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. U Srbiji je počela da posluje 2005, kupovinom većinskog dela akcija Novosadske banke koja je najstarija finansijska institucija u našoj zemlji. Erste Banka je 1819. osnovana sa ciljem da pomogne običnim ljudima da obezbede sigurniju budućnost, ali istovremeno da podržava društvene i kulturne projekte. U tom duhu nastoji da posluje i danas.

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services