Konkurs Galerije Živi Atelje DK za 2018

zivi atelje dk, konkurs 2018

Živi Atelje Dajht Kralj iz Zagreba, raspisuje konkurs za izlaganje projekata u galeriji Živi Atelje DK za 2018. godinu.

 

 

 

 Na ovogodišnji konkurs zagrebačke galerije Živi Atelje DK, mogu da se prijave:

  • samostalne izložbe
  • grupne izložbe
  • edukativni programi
  • diskurzivni programi (tribine, okrugli stolovi, diskusije)
  • međuinstitucionalne saradnje

Prijava treba da sadrži:

  • naziv projekta
  • koncept projekta
  • fotografije, skice, vizuelni, audio ili ostali sadržaj u vezi sa projektom
  • kontakt podatke i biografiju autora ili nosioca koncepcije izložbe
  • opis tehničkih potreba izložbe

Finansiranje izložbe/projekta
Udruženje Živi Atelje DK će program aplicirati institucijama tražeći finansijsku potporu. Po objavi rezultata o finansiranju izložbe/projekta Udruga Živi Atelje DK će razmotriti jesu li dobijjena sredstva dovoljna za realizaciju izložbe/projekta.

Ako je odobren maksimalan iznos po izložbi/projektu Udruženje Živi Atelje DK će pokriti sledeće troškove: trošak pozivnica, kataloga i plakata, galerijske troškove (najam, dežurstvo, komunalije), autorski honorar kustosa i umetnika, fotografa, prevodioca, trošak transporta radova, putne troškove za umetnika i kustosa koji će biti nadoknađeni u punom iznosu za javni prevoz najnižih tarifa (autobus, brod, voz).

Ako nije odobren maksimalan iznos po izložbi/projektu Udruženje Živi Atelje DK će gore navedene troškove preraspodeliti skladno odobrenim sredstvima i o tome obavestiti autora izložbe/projekta.

Udruženje Živi Atelje DK neće (su)finansirati produkciju i opremu umetničkih radova/projekata niti prijavljivati na konkurse troškove produkcije.

Podnošenje prijave
Prijave se podnose isključivo u elektronskom obliku na: maja@ziviatelje.dk s naznakom “Natječaj Galerije Živi Atelje DK za 2018.” Prijava koja nije u celosti ispunjena i pristigla nakon roka, neće se razmatrati.

Rok
Rok za slanje prijedloga: 15. avgust 2017. godine u ponoć.

Dodatne informacije
Za sve dodatne informacije slobodni ste da se obratite menadžerki galerije Maji Subotić Šušak na e-adresu: maja@ziviatelje.dk. Rezultati konkursa bit će poznati do 3. septembra, kada će biti objavljeni na internet i društvenim stranicama Živog Ateljea DK.

Živi Atelje DK je nezavisna, interdisciplinarna, nevladina i neprofitna organizacija koja pruža podršku različitim umetničkim izrazima i podstiče saradnju među umetnicima. Udruženje Živi Atelje DK u svom radu naglasak stavlja na propitivanje identiteta i razumevanje drugosti kroz aktivnosti koje povezuju lokalnu i međunarodnu zajednicu u umetničkom procesu. Udruženje se bavi i zaštitom i promocijom umetničkog nasleđa akademske vajarke Vere Dajht-Kralj čiji je atelje središte naših kreativnih aktivnosti.

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services