Konkurs Inkluzivnog Muzeja

news

Otvoren je nagradni konkurs za studentske radove na temu: Dizajnerska rešenja koja olakšavaju svakodnevno funkcionisanje osobama sa različitim tipovima invaliditeta. Konkurs traje do 2. aprila.

Napomena: uz radove obavezno poslati i popunjen prijavni formular! Formular se može preuzeti na sajtovima: www.inkluzivnimuzej.org ; www.crid.org.rs; i na facebook grupi koju je formirala organizacija CRID inkluzivni muzej;

Zahtev za saradnju sa korisnicima : Kako je u bodovnoj listi planirano da se dobju dodatni bodovi za saradnju sa korisnicima (osobama koje imaju neki tip invaliditeta/telesni,ili senzorni) zahtev za saradnju pošlaljite na mail: konkurs@crid.org.rs; subject: zahtev za saradnju sa korisnicima;

Ko može da se prijavi na konkurs

Studenti koji imaju status studenta u školskoj 2009/2010, overen indeks ili uverenje obrazovne institucije (osnovne ili poslediplomske studije), sa sledećih fakulteta:

Univerzitet u Beogradu: Arhitektonski fakultet i Šumarski fakultet: Univerzitet umetnosti: Fakultet primenjenih umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti
Univerzitet u Novom Sadu: Akademija umetnosti, Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Pazaru: Odeljenje za tehničko tehnološke nauke, smer arhitektura
Univerzitet u Prištini: Fakultet tehničkih nauka, smer arhitektura
Univerzitet u Nišu: Fakultet umetnosti, smer grafički dizajn, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Fakultet zaštite na radu,
Univerzitet u Kragujevcu: Filološko-umetnički fakultet, smer primenjena umetnost
Megatrend univerzitet, Beograd: Fakultet za umetnost i dizajn,
Univerzitet Union, Beograd: Fakultet za dizajn
Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu

Beograd, Akademija lepih umetnosti
Pančevo: Visoka arhitektonsko urbanistička škola

I sa drugih visokoškolskih akreditovanih ustanova sa istim ili srodnim smerovima

NAGRADE


PRVA NAGRADA: 1.000 evra i tro-nedeljna praksa na „Accademia di Belle Arti“, Bolonja, Italija

DRUGA NAGRADA: 700 evra

TRECA NAGRADA: 500 evra

20 nenovčanih NAGRADA


Komisija je sastavljena od eksperata iz Evropske Unije, članova Evropskog Instituta za Dizajn i Invaliditet (European Institute for Design and Disability - Evropski Institut Dizajn za Sve Evropa – EIDD).

Dizajnerska rešenja za konkurs moraju da ispune sledeće kriterijume

Da budu po principima „Dizajna za sve“

1. Nepristrasna primena. Dizajn je koristan i može se prodati ljudima sa različitim sposobnostima. Na primer, web sajt koji je dizajniran da bude pristupačan svakome, uključujući studente koji su slepi i koji koriste softver za čitanje.

2. Fleksibilnost u upotrebi. Dizajn se prilagođava širokom opsegu individualnih potreba i sposobnosti. Na primer: zatvarač za flašu, patent za otvaranje neke ambalaže.

3. Jednostavan i intuitivan. Predmet je jednostavan za upotrebu, bez obzira na korisnikovo iskustvo, znanje, jezičko umeće ili trenutni nivo koncentracije. Na primer: utičnica sa rupom za prst (vidi ilustraciju).

4. Primetna informacija. Dizajn efikasno saopštava potrebnu informaciju korisniku, bez obzira na okolne uslove ili na korisnikove senzorne sposobnosti. Primer primene ovog principa je kada multimedijalni materijal prikazan u bučnom studentskom domu/klubu uključuje i titlovanje, ili univerzalni znak za prilaz za osobe sa različitim vidovima invaliditeta, a ne samo za korisnike invalidskih kolica.

5. Tolerancija greške. Dizajn smanjuje na minimum rizik i štetne posledice slučajnog ili nenamernog postupka. Primer proizvoda koji primenjuje taj princip je obrazovni softver koji pruža podršku kada korisnik napravi neodgovarajući izbor.

6. Mali fizički napor. Dizajn može biti upotrebljen efikasno i udobno uz minimalni napor. Na primer, vrata koja se automatski otvaraju ljudima sa širokim spektrom fizičkih karakteristika demonstrira primer ovog principa.

7. Veličina i prostor za prilaz i upotrebu. Odgovarajuća veličina i prostor je obezbeđen za prilaz, domet, manipulaciju i upotrebu bez obzira na korisnikovu veličinu tela, položaj ili mobilnost. Učionica sa podesivim stolovima dizajniranim za upotrebu od strane studenata sa velikom raznovrsnošću fizičkih karakteristika i sposobnosti je primer primene ovog principa.


Rešenja MOGU obuhvatiti

 • Redizajn postojećih predmeta koje ne zadovoljavaju u potpunosti svoju namenu (na primer, tastatura bankomata koji nema reljefne i obojene tastere).
 • Novi ili značajno izmenjeni predmeti koji ispunjavaju kriterijume.
 • Komponente postojećih predmeta (oblikovana slušalica za telefon, drška za lonac i sl).
 • Predmeti koji se koriste u okviru većih struktura/mehanizama (oblikovana vrata, ručka i mehanizam za otvaranje prozora, tasteri za podešavanje u kolima i sl.).
 • Unapređenja, poboljšanja ili modifikacije postojećih predmeta u upotrebi.
 • Ujedno, predmeti mogu da sadrže postojeće materijale i da su skladu sa postojećim tehničkim ili naučnim dostignućima., tj da su primenjivi u praksi (ne može da se bazira na imaginarnim tehnologijama, ne utemeljenim naučnim postavkama i slično. Na primer: ne može uređaj da se bazira na perpetuum mobile prve i druge vrste.

Rešenja NE MOGU biti

 • Arhitektonska rešenja u vidu kompletnih građevinskih objekata (mostovi, kuće, zgrade).
 • Složene mašinske strukture (drumska, šinska, vodena, vazdušna i druga vozila, proizvodni mehanizmi i slično).
 • Rešenja koja predstavljaju rešenja zaštićena autorskim pravima, registrovane robne marke i slično.
 • Rešenja koja predstavljaju satirična ili duhovita rešenja poznatih proizvoda (npr, slamčica sa slavinom, naočare za slepe u stilu naočara Eltona Džona i slično).
 • Rešenja koja predstavljaju diskriminaciju i ponižavajući položaj za korisnike (invalidska kolica sa drvenim točkovima od volovske zaprege, rikša i slično).
 • Predmeti koji imaju za svrhu za uništavanje, povređivanje i onesposobljavanje ljudi ili životinja.

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text