Konkurs za 49. Zlatno pero Beograda 2017

49. ZLATNO PERO BEOGRADA – 14. MEĐUNARODNI BIJENALE ILUSTRACIJE, 2017

49. ZLATNO PERO BEOGRADA – 14. MEĐUNARODNI BIJENALE ILUSTRACIJE, 2017

 

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) i Savet 49. Zlatnog pera Beograda – 14. Međunarodnog bijenala ilustracije, raspisali su konkurs za učešće na Zlatnom peru Beograda 2017. godine.

 

 

Ujedno, ovom prilikom najavljuje se i novo izdanje tradicionalnog Međunarodnog bijenala ilustracije, čiji je osnivač i organizator Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS.

Pozivaju se umetnici zainteresovani za učešće na ovogodišnjem izdanju tradicionalne i ugledne međunarodne izložbe.

Dela koja prođu selekciju stručnog žirija biće predstavljena javnosti.  48. Zlatno pero Beograda, 14. međunarodni bijenale ilustracije 2017, održaće se u reprezentativnom izložbenom prostoru Galerije ''Progres'', Knez Mihailova u periodu od 30. oktobra do 19. novembra 2017. godine.

Konkurs je otvoren do 20. juna 2017. godine, kada ističe rok za podnošenje Prijava i dostavljanje originalnih umetničkih radova ili kvalitetnih printova, kao i digitalnih reprodukcija za žiriranje i katalog.

Pažljivo pročitajte tekst Pravilnika i prijavite svoje učešće prema propozicijama koje su u njemu navedene. Poziv slobodno prosledite kolegama i prijateljima!

Ovogodišnji Savet izložbe čine:

Pavle Zelić (predsednik),
Aleksa Gajić,
Dobrosav Bob Živković,
Dragana Nikolić,
Zefirino Grasi,
Jana Oršolić,
Jugoslav Vlahović,
Lazar Bodroža,
Slavimir Stojanović,
Slobodan Jovanović.

Kustos izložbe: Marija Ristić, doktorand istorije umetnosti

Bijenale je otvoreno svim umetnicima sveta. Izlažu se sve vrste ilustracija namenjene knjigama, časopisima, novinama, bibliofilskim izdanjima, autorskom stripu, crtanim i animiranim filmovima, elektronskim medijima, kao i ekslibrisi. Izlažu se štampana dela i publikacije, objavljeni i neobjavljeni projekti.

Izlažu se radovi nastali posle 1.januara 2015.

Ukoliko su ilustracije objavljene, naznačuje se izdavač, a uz ilustracije poželjno je poslati i knjigu, časopis, novine, CD, ili drugo izdanje ili materijal koji ih sadrže i koji će takođe biti izloženi.

Svaki autor podnosi najviše osam radova, uz pravo komisije na selekciju ostvarenja koja će biti izložena.

Učesnici su u obavezi da podnesu originalne ilustracije ili kvalitetne printove.

Maksimalni format jednog rada ne sme da pređe veličinu od 30 cm po visini ilustracije, osim ukoliko je reč o originalu ili originalnom materijalu u kojem je ilustracija objavljena (predmetu na kojem je realizovana). Maksimalni format originala ne sme da pređe 70 x 100 cm ili 100 x 70 cm. Radovi jednog autora čije izlaganje podrazumeva stavljanje pod ram ne bi trebalo da prelaze izlagački prostor veći od 1.40 m² (2 x 70 x 100 cm).

Umetnici koji se prvi put prijavljuju na konkurs mogu podneti radove nastale u poslednjih pet godina.

Dela mogu biti realizovana u svim klasičnim i savremenim tehnikama. Šalju se neopremljeni radovi.

Na poleđini svakog rada mora čitko biti napisano (grafitnom olovkom) ime i prezime ilustratora i redni broj svake ilustracije (uskladiti sa brojevima u prijavi).

Autori mogu slati radove individualno ili preko umetničkih organizacija, međunarodnih unija, izdavača itd.

Organizator se obavezuje da vrati originalne radove. Printovi, knjige, časopisi, novine i dr., osim bibliofilskih izdanja, ne vraćaju se.

PRIJAVLjIVANjE

1. Prijave za izložbu, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu dobiti od Organizatora. Formulari se mogu dobiti i elektronskom poštom na web sajtu: http://www.ulupuds.org.rs/zlatnopero.htm, u kompletu s tekstom Pravilnika.

2. Uz prijavu i dela namenjena izlaganju dostaviti i digitalne reprodukcije radova (digitalne fotografije) za žiriranje i katalog. Taj materijal se prilaže na CD-u i s ostatkom konkursnog materijala dostavlja na adresu Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS:
Terazije 26/II,
11103 Beograd, Srbija,
ili poštanski fah 87, Beograd, PAK 106806, sa naznakom ZA ZLATNO PERO.

3. Skenirani materijal pripremiti prema sledećim propozicijama: dimenzije 30 cm po visini ilustracije, rezolucija 300 dpi, JPG.

4. Svaku fotografiju označiti imenom i prezimenom autora i nazivom rada, usklađeno s podacima u prijavi.

5. Radove, prijavni formular i digitalne reprodukcije, kao i potvrdu o uplaćenoj kotizaciji (vid. KOTIZACIJA), dostaviti do 20. juna 2017. godine, na navedenu adresu ULUPUDS-a.

6. Važna napomena:

Kako bi se izbegli problemi sa carinom za radove koji se šalju iz inostranstva, molimo da se na pošiljkama vidno napiše sledeće:
ADM. POŠTA BEZ VREDNOSTI/ SAMPLE WITHOUT VALUE
Za digitalne printove i kopije: ŠTAMPANA STVAR/ PRINTED MATTER

7. Radovi će biti vraćeni do sredine 2018. god. U slučaju da autor želi da pokloni radove, TREBA to da naznači u prijavi.

8. Za autore iz Beograda prijem radova i kompletnog konkursnog materijala je, takođe, do 20. juna 2017. god, radnim danima u prostorijama ULUPUDS-a, Beograd, Terazije 26/II , od 12 do 15 časova.

KOTIZACIJA

1. 30 EUR-a (neto) za učesnike iz inostranstva (uključuje poštanske troškove slanja kataloga i vraćanja radova).

Uplate EUR vrše se na račun:

KORESPODENTNA BANKA/ CORRESPONDENT BANK SWIFT ADRESA/SWIFT: COBADEFFXXX
COMMERZBANK AG FRANKFURT BANKA KORISNIKA/BENEFICIARY`S BANK
SWIFT ADRESA/SWIFT: JUBARSBGXXX
ALPHA BANK SRBIJA A.D.
KORISNIK/BENEFICIARY
NAZIV I ADRESA/NAME AND ADDRESS:
ULUPUDS BEOGRAD, KRALJA MILANA 2,
11 000 BEOGRAD RS 35180330100021300361
Učesnici iz Srbije uplaćuju kotizaciju u iznosu od 1 200 RSD (10 EUR-a), studenti ne plaćaju kotizaciju.

2. Uplate dinarske–RSD (za domaće izlagače): Uplatilac: Ime, prezime i adresa učesnika Svrha uplate : 49. Zlatno pero
Primalac: ULUPUDS, Beograd, Terazije 26/II Broj računa: 180-1001210011999 - 43

SELEKCIJA

1. Svi prispeli radovi podležu selekciji žirija.
2. Savet izložbe ujedno je i selekcioni žiri.

NAGRADE

1. Međunarodni žiri za nagrade dodeljuje sledeća priznanja:
Gran Pri,
tri nagrade Međunarodno Zlatno pero Beograda,
tri plakete Zlatno pero Beograda,
počasne diplome za umetnike i izdavačke kuće,
Nagradu za neobjavljenu dečju ilustraciju, koju dodeljuje izdavačka kuća Kreativni centar.

2. Na izložbi će isti žiri, dopunjen sa po jednim predstavnikom dodeljivača nagrada, dodeliti i druge nagrade pod pokroviteljstvom izdavačkih kuća i sponzora.

3. Dobitnik nagrade Gran Pri stiče pravo na samostalnu izložbu u okviru 15. međunarodnog bijenala ilustracije 2019. godine.

KATALOG

1. Svaki izlagač ima pravo na besplatan primerak kataloga ili CD.
2. Svaki izlagač dozvoljava besplatno reprodukovanje radova za katalog i ostale publikacije u funkciji Bijenala.
3. Organizator zadržava pravo da izložbu prezentuje i u drugim kulturnim centrima u periodu do juna 2018. godine.

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS
Terazije 26/II, 11103 Beograd, Srbija
Poštanski fah 87, PAK 106806
tel. +381 11 2685-780; +381 11 2688-721;
tel/fax: +381 11 2686-548
goldenpenBGD@gmail.com
 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services