Konkurs za dizajn vizuelnog identiteta Državne Revizorske Institucije

Državna revizorska institucija Konkurs Vlada Republike Srbija

K O N K U R S
ZA DIZAJN VIZUELNOG IDENTITETA (LOGO-a)
DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE

Državna revizorska institucija poziva sve zainteresovane da uzmu učešće i pošalju svoje radove na konkurs za rešenje (dizajn) vizuelnog identiteta (logo-a) Institucije.

ZNAČAJ VIZUELNOG IDENTITETA

Komunikacija Institucije sa javnošću ostvaruje se i kroz vizuelni indetitet Institucije, koji je u funkciji njene prepoznatljivosti a podrška javnosti je jedan od uslova uspešnog rada Institucije.

ZAHTEVI ZA DIZAJN ZNAKA/LOGO-a

Idejno rešenje (grafičko, slikovito) dizajna znaka/logo-a bi trebalo da bude savremeno (izbor slova, boja i njihova zasebna i međusobna kombinacija) i sasvim u duhu modernog izraza a u komunikaciji da prenese suštinu delovanja Institucije kao odgovornog, nepristrasnog, samostalnog i nezavisnog državnog organa.

Znak/logo mora da bude jednostavan za uočavanje i prepoznavanje. Potrebno je da sadržina i izgled znaka/logoa na kreativan i inspirativan način predstave Instituciju i onemoguće svaku zamenu ili zabunu u pogledu identifikacije korisnika.

Ukupnim svojim rešenjem potrebno je da znak/logo oslikava optimizam i podstiče veru u nameru da se sprovedu sve mere i aktivnosti iz nadležnosti Institucije.

Prilikom izrade rešenja potrebno je obratiti pažnju na njegovu aplikativnost imajući u vidu da će se nalaziti na svim zvaničnim dokumentima Institucije.

Idejno rešenje dizajna ne sme ni na koji način vređati ili delovati uvredljivo za bilo kog građanina i Republiku Srbiju.

O INSTITUCIJI

Državna revizorska institucija je najviši državni organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji, samostalna je i podleže nadzoru Narodne skupštine i kontroliše izvršenje svih budžeta.

Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciju („Službeni glasnik RS” br. 101/05 i 54/07), uređeno je osnivanje, delatnost, pravni položaj, nadležnost, organizacija i način rada Državne revizorske institucije i druga pitanja od značaja za rad Institucije, kao i prava i obaveze subjekata revizije.

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu imaju zainteresovani građani Republike Srbije, bez obzira na uzrast i profesiju.

Predloženo rešenje treba da se sastoji od znaka (grafičkog prikaza) i logo-a (ispisa) „Državna revizorska institucija”.

Radovi se dostavljaju u zatvorenim kovertama koje su obeležene šifrom učesnika.

Predloženo idejno rešenje predstavlja se u boji na jednom listu A4 formata (obeleženom šifrom učesnika konkursa).

Uz ovo, rešenje treba dostaviti i u formi elaborata koji obuhvata: znak dat u boji (u dva kolorne palete – CMYK i Pantone), crno-beloj i outline varijanti; logo u ćiriličnoj i latiničnoj verziji; međusobnu kombinaciju i odnos znaka i logo-a u horizontalnoj i vertikalnoj orijentaciji; kraću eksplikaciju ideje rešenja. Elaborat treba da bude u elektronskoj formi (PDF) na posebnom CD-u koji je, takođe, obeležen šifrom učesnika.

U posebnom zatvorenom kovertu, na kome je ispisana šifra, treba dati „rešenje šifre”– ime i prezime, adresa, kontakt telefon i e-mail.

Prvonagrađeni autor se obavezuje da Državnoj revizorskoj instituciji dostavi izabrano grafičko rešenje kao elektrosnki fajl u nekom od vektorskih formata (ai, eps, cdr). Takođe, nagrađeni autor se obavezuje da ustupi sva svoja autorska imovinska prava Instituciji.

Poslati radovi neće se vraćati.

ŽIRI I NAGRADA

Odluku o pobedničkom radu doneće tročlani stručni žiri sačinjen od stručnih konsultanata i predstavnika Institucije.

Pobednički rad biće nagrađen novčanom nagradom od 100.000,00 dinara.

PRAVA INSTITUCIJE

Institucija zadržava pravo da pobednička rešenja izmeni ili doradi u ili bez konsultacije sa autorom.

Institucije se ne obavezuje da koristi nagrađeno pobedničko rešenje u svom vizuelnom identitetu.

Autor pobedničkog rešenja prilikom preuzimanja nagrada potpisuje izjavu o originalnosti rešenja, i u slučaju spora sa trećim licem, vezano za originalnost rešenja samostalno snosi celokupnu pravno materijalnu odgovornost.

Pobedničko rešenje samim proglašenjem postaje intelektualno vlasništvo Institucije te je autor pobedničkog rešenja obavezan da potpiše izjavu u kojoj se odriče svih autorskih prava, odnosno intelektualnog vlasništva, te isto prenosi na Instituciju koja ima pravo daljnjeg neograničenog raspolaganja istim.

ROK ZA DOSTAVLJANJE RADOVA

Pravo učešća na konkursu imaće autori čiji radovi su predati do 31. marta 2010. godine.

Radovi se dostavljaju na adresu: Državna revizorska institucija, konkurs za rešenje vizuelnog identiteta, 11000 Beograd, Makenzijeva 41.

Komentari

lemisha's picture
lemisha
09:57 26/04/10

odgovor

kada sam predavao rad...uzeo sam kontakt telefoni, zvao pre par dana...i receno mi je...da jos nije donesena odluka...toliko za sad...!!!

Tamara's picture
Tamara
15:00 13/04/10

Rezultati

Zna li neko nesto o rezultatima konkursa...?

Hvala :) 

Nina Stojanović - RedHeadDesign's picture
Nina Stojanović...
15:16 27/03/10

Zna li se gde i kada ce biti

Zna li se gde i kada ce biti objavljeni rezultati ovog konkursa?

se6's picture
se6
17:38 19/03/10

Pitanje

Da li je potrebno da logotip bude ispisan cirilicom ili latinicom ?

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services