Konkurs za izlaganje | PLAN D 2018

Konkurs za izlaganje | PLAN D 2018

PLAN D 2018 | Nova tema, novo izdanje i novi konkurs za izlaganje!

Ove godine, od 27. do 30. septembra u prostoru Hale V - Tehnički muzej Nikola Tesla u Zagrebu - održaće se drugo izdanje Plana D čija je ovogodišnja tema "Za korisnike / Za ljude – etički pogledi na dizajn". 

Dizajn možemo opisati kao praksu oblikovanja predmeta i ssistema koji nam pomažu da organizujemo živote. Ali, dok nam taj isti dizajn obećava olakšanje svakodnevnog života, on to često ne čini, a ponekad nam ga (namerno ili nenamerno) čak i otežava. Glavni razlog tome je složenost ekosistema u kojima dizajn deluje, a gde se često mešaju sukobljeni ekonomski, ekološki, politički ili društveni interesi.

Postoji li dizajn koji ne dizajnira za korisnika, nego za ljude, aktivno promišljajući celokupni ekosistem nastanka i primene jednog proizvoda? Na ovo pitanje pokušaće da odgovore na ovogodišnjem izdanju Plana D, novim tematskim okvirom festivala, u kojem će se dizajnerska praksa sagledvati iz perspektive etičkog delovanja.

Odnos dizajna i etike možemo da posmatramo na više načina. Npr. mapiranjem problema koje dizajn prepoznaje i nastoji da reši, kao i metodologija i procesa koje pritom koristi. Takođe, kroz dizajn kao disidentsku i kritičku praksu, koja otvara etička pitanja vezana za načine na koje razvijamo i primenjujemo tehnologiju. Ali, možda najsloženije – promišljanjem holističkih načina na koje dizajn može da stvara održive, društveno odgovorne i etički prihvatljive tehnološke proizvode, kao i njihove procese nastanka.

Putem diskurzivnog, izložbenog i edukativnog programa cilj je podstaći dijalog ne samo o načinima na koje oblikujemo i koristimo svakodnevne predmete nego i razotkriti njihove slojevitosti, značenja i politike, kao i predstaviti različite primere društveno odgovornih i emancipatornih procesa nastanka materijalnog sveta.

KONKURS: MEĐUNARODNA IZLOŽBA MLADIH AUTORA 2018.

Poznato je kako kolektivni moralni kompas, kao ni opšteprihvaćene etičke vrednosti, ne postoje – one moraju biti iskonstruisane zajedničkim naporima članova određenog društva. Kao dizajneri, čiji je posao rešavanje problema u svrhu unapređenja kvaliteta života ljudi i boljitka društva generalno, svakodnevno aktivno učestvujemo u tim naporima, što dizajnersku praksu čini inherentno etičkom aktivnošću. Tako svaki proizvod koji dizajniramo u sebi ima ugrađene određene društvene, ekološke, ekonomske i političke vrednosti, koje se reflektiraju u samom procesu njegove proizvodnje, ali i prilikom njegove konzumacije, odnosno korišćenja.

Pri odabiru radova, selekcijski žiri će, osim kvaliteta pojedinog rada, u obzir uzeti i njegovu artikulaciju u kontekstu spomenute teme festivala, zato se od svakog autora u prijavi rada traže i odgovori na nekoliko pitanja. Tako će se posebno vrednovati prijave autora koji na otvoren i kritički način promišljanju i evaluiraju sopstveni rad u spomenutom kontekstu. Ankete će na izložbi biti izložene uz same radove, a njihov je cilj otvaranje prostora za diskusiju o mogućnostima, granicama i odgovornosti dizajnerske prakse.
Zainteresovani izlagači mogu da se prijave putem online prijavnice.

Odabrani radovi biće izloženi od 27. do 31. septembra 2018. godine u sklopu festivala Plan D, i objavljeni u festivalskom katalogu, na službenoj web stranici i na društvenim mrežama.

Za dodatna pitanja i detaljnija obrazloženja zainteresovani mogu da se obrate na e-mail luka@pland.hr

UPUTSTVA ZA PRIJAVU RADOVA:
• Rok za prijavu radova je 7. septembar 2018. godine
• Svi radovi prijavljuju se isključivo putem e-mail adrese: info@pland.hr
• Prijavljeni radovi bez ispunjene prijavnice i ankete neće se razmatrati
• Na konkurs se mogu prijaviti svi studenti i mladi autori (do 30 godina starosti), a prijaviti se mogu mentorisani i nementorisani, realizovani i nerealizovani radovi
• Broj radova za prijavu po autoru ili grupi autora nije ograničen
• Prijave na konkurs su bez kotizacije

UPUTSTVA ZA ISPUNJAVANJE ANKETE:
Kritički odmak prema sopstvenom radu će se posebno vrednovati.
Analitički pristup, kao i objektivni su poželjni.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
• Plan D prijavnica / anketa (obrazac s informacijama o radu i autoru/ima)
• Scan lične karte
• Najviše 10 vizualnih prikaza rada u jpeg formatu, cmyk, 300 dpi (imenovati na sledeći način: ime_rada_rednibroj.jpg (npr. buducnost_1.jpg). Sve vizuale potrebno je zajedno arhivirati u zip format, imenovati ime_rada.zip, te uploadovati putem Jumbomaila, Sendspacea ili WeTransfera).

Autori radova biće obavešteni elektronskom poštom o ishodu konkursa najkasnije do 12. septembra 2018. godine. U istom roku će biti objavljen popis autora i prihvaćenih radova na službenoj web stranici www.pland.hr.

UPUTSTVA ZA SLANJE RADOVA NAKON SELEKCIJE:
• Festival autorima osigurava izložbeno mesto i medijsku vidljivost putem svojih komunikacijskih kanala. Festival ne osigurava produkciju radova, ni troškove transporta.
• Autori se nakon objave rezultata Selekcijske komisije obvezuju da dostave isproducirane rad/ove najkasnije do 20. septembra 2018. godine. Radovi moraju biti dostavljeni u HDD do zadatog datuma na adresu:
Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD)
Boškovićeva 18
10 000 Zagreb
Hrvatska

Organizator: Hrvatsko dizajnersko društvo
Partner: Tehnički muzej Nikola Tesla

Projekat se realizuje uz podršku:
Ministarstva kulture RH i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba
Medijski partneri: Vizkultura, Journal, Designed.rs 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services