Konkurs za izložbene programe u zagrebačkoj HDD GALERIJI u sezoni 2018

hdd, hrvatsko dizajnersko drustvo, konkurs

Hrvatsko dizajnersko društvo poziva autore i autorske timove (dizajnere i one bliskih disciplina, kritičare i kustose) na predlaganje izložbi i projekata za program HDD galerije u 2018. godini.

Rok za predaju predloga je 22. jun 2017.

 


HDD galerija predstavlja dizajnersku produkciju visokog nivoa i kulturne vrednosti, naručene, samoinicijativne i “lične” autorske radove, ali i brojne projekte koji upravo metodama dizajna reaguju na društvene pojave i probleme. Posebno važan deo galerijskog programa bavi se istorijom dizajna u Hrvatskoj i reaktualizacijom dela domaćih dizajnera iz prošlih decenija, i nastoji da prikaže dizajn ne samo u njegovom oblikovnom i estetskom kontinuitetu, već i kroz društveni i kulturni kontekst u kojem se razvija. Program HDD galerije podržan je od strane zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba.

Razmatraće se projekti koji:

  • stručno predstavljaju recentnu domaću i međunarodnu dizajnersku praksu visokog nivoa,
  • kroz autorske izložbe ili kustoske koncepcije istražuju i reaktualizuju dela dizajnera iz proteklih razdoblja,
  • koristeći se metodama dizajna kritički reaguju na društvene pojave/situacije/probleme,
  • afirmišu ključne vrednosti dizajna i njegovu poziciju u široj javnosti.

Pri selekciji, prednost će imati promišljeni, ekonomični (niskobudžetni) projekti. Predlozi mogu uključivati izložbe u HDD galeriji, ili ekstenzivnije projekte koji uključuju izložbu u HDD galeriji. Predloge mogu podnijeti autori i autorski timovi iz područja dizajna i srodnih disciplina, kritičari i kustosi. Svaki predlagač ima pravo učestvovanja na ovom konkursu s više predloga. Detaljnije informacije o programskoj koncepciji HDD galerije pročitajte u nastavku teksta.

Sadržaj konkursnog predloga
Predlozi se podnose putem prijave u prilogu. Konkursni predlog treba sadržavati: naziv projekta, detaljan opis projekta, ciljeve projekta, detaljan troškovnik i podatke o predlagaču (biografiju). Ukoliko je potrebno, uz prijavu možete priložiti dodatne materijale koji daju potpuniji uvid u sam projekat. Popunjene prijave šalju se na adresu hdd@dizajn.hr.
Nepotpune prijavne nećemo uzeti u razmatranje, na raspolaganju smo vam oko svih pitanja, nejasnoća i eventualno potrebnih saveta.

Linkovi:
HDD galerija – tlocrt i preseci
HDD galerija – prijava 2018

Selekcija radova
Pristigle prijedloge odabrat će Galerijski savjet HDD-a i voditelj galerije na temelju čega će prihvaćeni prijedlozi biti uvršteni u prijedlog programa HDD-a za financiranje u 2018. godini od strane Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba.

Galerijski savet HDD-a čine: Luka Borčić, Andrea Hercog, Zlatko Kapetanović, Maroje Mrduljaš, Sunčica Ostoić, Slaven Tolj i Nevena Tudor Perković, uz menadžera galerije Marka Goluba.

Rokovi
Prijave se primaju do 22. juna 2017. godine putem e-mail adrese hdd@dizajn.hr. Rezultati poziva biće poznati do 1. jula 2017.

Postavljanje pitanja
Za sve dodatne informacije možete se obratiti voditelju galerije Marku Golubu e-mailom na adresu marko.golub@dizajn.hr ili telefonski na broj 099 6303 110.

Više o HDD galeriji i programskim linijama:

Kroz izložbene i diskurzivne programe HDD sistemski nastoji da promoviše inovativni i istraživački pristup. HDD galerija je u tom smislu zamišljena kao laboratorija za dizajn koji ne prezentuje „lepe“ plakate i predmete, već je mesto na kojem se dekonstruiše sam sadržaj pojma dizajna i govori o načinima kako dizajn stvara nove odnose i hijerarhije. U okviru tog programa, realizovan je niz projekata istraživačkog karaktera, koji nije usmeren na kreiranje predmeta i poruka, već na procese, posmatranje odnosa između dizajna i svakodnevice, kao i na primenu novih metodologija. Galerija takođe podstiče projekte u kojima sami dizajneri istražuju sopstveno nasleđe, stavljajući se u ulogu kustosa i istraživača istorijskih, društvenih, ekonomskih i kulturnih fenomena u direktnoj ili indirektnoj vezi sa dizajnom.

Ciljevi ovog programa uključuju sistemsko dokumentovanje i promociju savremene dizajnerske produkcije, reevaluaciju i predstavljanje istorijskih dosega dizajna, podsticanje i produkciju novih autorskih eksperimentalnih projekata na preseku disciplina, te projekata angažovanog karaktera koji propituju dizajn kao etički odgovornu disciplinu. Bitan cilj programa je i kontinuirano njegovanje stručnog i javnog diskursa o dizajnu, pa su svi izložbeni i produkcijski programi popraćeni javnim razgovorima, okruglim stolovima i predavanjima u sklopu posebnog programa [d]razgovora i stručnim radionicama i radionicama za decu. U programima Galerije često učestvuju autori najmlađe generacije otvoreni inovativnim i eksperimentalnim promišljanjima dizajna, profesionalni dizajneri koji svoje kompetencije koriste u različitim izložbenim projektima formirajući nove hibridne oblike kustosko-dizajnerske prakse, saradnici istoričari umetnosti, predstavnici edukacijskih ustanova, kao i organizacije civilnog društva.

Menadžer galerije je Marko Golub, a članovi Saveta galerije su Sunčica Ostoić, Nevena Tudor Perković, Maroje Mrduljaš, Slaven Tolj, Zlatko Kapetanović, Andrea Hercog i Luka Borčić.

Program je podijeljen u 5 programskih i tematskih linija:

Dizajn iz drugog rakursa
Programska linija „Dizajn iz drugog rakursa“ obuhvata projekte koji dotiču fenomene koji su dizajnerski relevantni i njime su bitno definisani, ali ne pripadaju isključivo strukovnom kontekstu dizajna nego širim sferama društva, privrede, kulture, umetnosti, svakodnevice i slično.

Diskurzivni objekti
Programska linija „Diskurzivni objekti“ fokusira se na procese i okolnosti koje bitno definišu određeni dizajnerski, tržišni ili kulturni artefakt, odnosno na ulogu istraživanja i eksperimenta u takvim procesima. Izložbe u ovoj liniji tako istražuju interpersonalne i društvene relacije i konflikte unutar kojih se realizuje jedan dizajnerski projekat.

Dizajniranje povijesti – historizacija dizajna
Programska linija „Dizajniranje istorije / Istorizacija dizajna“ obuhvata istraživačke projekte na temu istorije dizajna, adresirajući ozbiljan problem nedostatka znanja, podataka i ‘pripovijesti o povijesti’ domaćeg dizajna.

Studije slučajeva
Programska linija „Studije slučajeva“ fokusira se na pojedinačne dizajnerske projekte određenih autora koji se mogu posmatrati kao složeni fenomeni. Izložbe ne ističu toliko same predmete, koliko procese, procedure, odnose i kontekste koji ih bitno određuju.

U prvom licu
Nova programska linija koja omogućava autorima da iz ličnog ugla, u saradnji s kustosom, sagledaju i artikulišu prezentaciju sopstvenog dosadašnjeg rada, bilo u obliku mini-retrospektive, problemske izložbe ili predstavljanja određenog tematski ili konceptualno jasno zaokruženog projekta / serije radova.

Više o dosadašnjim izložbama pogledajte ovde.

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services