Konkurs za menadžera/menadžerku programa "Kreativno mentorstvo"

Konkurs za menadžera/menadžerku programa "Kreativno mentorstvo"

U petom jubilarnom ciklusu program “Kreativno mentorstvo” širi svoj tim i u potrazi je za novim/om menadžerom/kom programa!

 

 

 

 


Ako verujete u vrednosti ličnog i profesionalnog razvoja, mislite da je neophodno da delimo znanje i iskustvo, volite da sarađujete sa drugima, znate da se obrazovanje i usavršavanje ne završava posle fakulteta, ako mislite da je važno razvijati međusektorski dijalog i razmenu, a ujedno posedujete menadžerske veštine, iskustvo rada u kulturi u Srbij i poznajete domaću kulturnu scenu, prijavite se na ovaj konkurs!

“Kreativno mentorstvo” je prvi dugoročni neprofitni mentorski program za perspektivne profesionalce u oblastima kulture, umetnosti, kreativnih industrija i kulturnog nasleđa iz svih delova Srbije, koji u Srbiji postoji od 2011. godine. Program promoviše mentorstvo kao način doživotnog učenja i razmene znanja i iskustva između ostvarenih profesionalaca, mentora, i budućih stručnjaka, mentija.

Trenutno je uspešno u toku IV ciklus programa koji je do sada okupio 200 izuzetnih pojedinaca, mentora i mentija koji su ambasadori ideja mentorstva, ličnog i profesionalnog razvoja, dijaloga i saradnje. U narednih nekoliko godina, želeli bismo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva čiji će temelji počivati na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji. ’’Kreativnom mentorstvu’’ potreban je još jedan član/ica tima da zajedno sve to ostvarimo!

Pozicija Menadžera/ke programa

U skladu sa smernicama i u saradnji sa direktorom i osnivačem “Kreativnog mentorstva”, kao i drugim članovima tima, menadžer/ka programa će realizovati jubilarni peti i buduće cikluse programa “Kreativno mentorstvo”, organizovati aktivnosti u okviru programa, komunicirati, koordinirati i pružati podršku mentorima i mentijima, i osiguravati da se promotivne aktivnosti “Kreativnog mentorstva” sprovode u skladu sa vizijom i misijom KM. Menadžer/ka programa je odgovoran/a za sveukupno rukovođenje programom, saradnju sa mentijma i mentorima, ostvarivanje edukativnog programa, finansijski i administrativni menadžment i evaluaciju svih aktivnosti.

Ukoliko se pridružite timu “Kreativnog mentorstva”, pružaju vam se sledeće mogućnosti:

• Postajete deo platforme za podršku perspektivnim profesionalcima u oblasti kulture, doprinosite njihovom razvoju, umrežavaju i afirmaciji;
• Doprinosite daljem razvoju i rastu programa i zajednice “Kreativnog mentorstva”, u skladu sa svojim idejama, predlozima i ambicijama;
• Aktivno upoznajete kulturnu scenu u različitim gradovima i učestvujete u osnaživanju kulturnog sektora u Srbiji, povezujete se i sarađujete sa javnim, civilnim i privatnim akterima u kulturi, kao i širokom mrežom mentora – iskusnih stručnjaka u različitim oblastima, pokroviteljima, partnerima i prijateljima programa;
• Učestvujete u edukativnim programima “Kreativnog mentorstva” (treninzi i radionice praktičnih veština, predavanja i debate o aktuelnim temama kulturne politike, kreativnih industrija i savremene umetničke produkcije, studijske posete)
• Tokom prvih 6 meseci angažmana imate na nedeljnom nivou podršku i saradnju sa sadašnjom programskom menadžerkom radi prenosa znanja, upoznavanja sa metodologijom programa i saradnicima
• Postajete deo izuzetnog tima koji podršava lični i profesionalni razvoj, u kojem možete da se usavršavate i od kojeg možete da učite
• Radite u najboljem coworking prostoru “Nova Iskra”, inspirativnom i prijatnom okruženju koje nudi dodatne mogućnosti za edukaciju, umrežavanje i razvoj
• Dobijate redovnu i adekvatnu mesečnu nadoknadu za svoj rad.

Preuzmite detaljan opis posla i potrebna znanja i veštine: KONKURS ZA MENADŽERA/KU PROGRAMA “KREATIVNO MENTORSTVO”

Kako se prijaviti:

Molimo vas da svoj ažurirani CV i ukratko opisano svoje interesovanje za pridruživanje timu “Kreativnog mentorstva” na ovoj poziciji ne duže od 1 strane, pošaljete do 12. novembra na mail info@kreativnomentorstvo.com.

Sa kandidatima/kinjama koji budu pozvani u uži izbor, biće održani intervjui u periodu između 15. i 22. novembra 2018. godine, uživo u Beogradu. Početak angažmana je najranije 1. decembra 2018. godine.

 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services