Konkurs za oslikavanje u okviru Festivala Rekonstrukcija

Konkurs za oslikavanje u okviru Festivala Rekonstrukcija

Poziv na zajedničku umetničku „REKONSTRUKCIJU“

Festival umetnosti na ulici „Rekonstrukcija“ i gradska opština Stari grad upućuju javni poziv stambenim zajednicama i vlasnicima porodičnih kuća za učešće na konkursu za oslikavanje zgrada i kuća sa teritorije ove opštine.

 

 

Prijavljeni objekti koji ispunjavaju uslove konkursa biće oplemenjeni umetničkim radovima istaknutih muralista tokom ovogodišnjeg izdanja festivala „Rekonstrukcija“, koji će se realizovati u javnim prostorima u centru Beograda od 6. do 8. septembra 2019. godine.

"Drugo izdanje festivala Rekonstrukcija odvijaće se pod sloganom "Ajmo napolje", koji poziva sve sugrađane i sugrađanke Beograda, kao i goste glavnog grada, da se aktivno uključe u umetničke intervencije tokom manifestacije, a pomenuti konkurs je prvi korak u susret realizaciji zajedničkih aktivnosti sugrađana sa umetnicimа. Glavna ideja festivala jeste da nas sve podseti i podstakne na konstruktivno korišćenje ulica i drugih javnih prostora kao mesta za stvaralaštvo, okupljanje i igru", - ističu organizatori festivala.


Jana Vasiljević, foto: Ana Ostojić

 

Javni poziv je otvoren do 3. juna 2019. godine.

Pravo učešća imaju stambene zajednice/vlasnici nepokretnosti – porodične kuće, koje ispunjavaju konkursom predviđene uslove. Za zgrade:da su registrovane u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016) i da postoji odluka Skupštine stambene zajednice doneta običnom većinom glasova prisutnih članova, sa pismenim saglasnostima za učešće na konkursu za oslikavanje zgrade muralom. Za porodične kuće: dokaz o vlasništvu objekta; u slučaju suvlasništva nad objektom, saglasnost drugog/ih suvlasnika koji nije/su podnosilac/ci prijave. Za zgrade i porodične kuće: da se zgrada/porodična kuća nalazi na teritoriji Gradske opštine Stari grad, da zgrada/porodična kuća – predmetni objekat nije utvrđen za kulturno dobro, ne nalazi se u okviru kulturno-istorijske celine, ne uživa status dobra pod prethodnom zaštitom i ne nalazi se u okviru prethodno zaštićene celine, da zgrada/porodična kuća ispunjava uslove koje su vezane za oslikavanja murala.


Junk, foto: Ana Ostojić
 

Prijava za učešće na konkursu mora biti podneta na prijavnom obrascu koji je propisala komisija, a koju učesnici mogu preuzeti na stranici udruženja „Street smart“, Festivala „Rekonstrukcija“, ili na pisarnici Uprave gradske opštine Stari grad, u Beogradu, Makedonska 42.

Prvo izdanje festivala umetnosti na ulici „Rekonstrukcija“ održano je prošle godine, drugog vikenda septembra, na jednoj od najatraktivnijih beogradskih street art lokacija –  u bivšoj zgradi „Beobanke“ na Zelenom vencu.

„Rekonstrukcija 2018” je tokom dva dana privukla više od 3000 sugrađana i sugrađanki svih uzrasta. Zgradu je „rekonstruisalo“ više od 40 umetnika i umetnica, a nastalo je 13 murala i tri prostorne instalacije.

Opširnije informacije u vezi sa konkursom i dokumentacijom potrebnom za prijavljivanje, mogu se naći na: www.facebook.com/streetsmartbelgrade i www.starigrad.org.rs.

 

Na naslovnoj: Resto, foto: Ana Ostojić

 

 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services