KONKURS za putujuće rezidencije u okviru EU projekta RISK CHANGE

KONKURS za putujuće rezidencije u okviru EU projekta RISK CHANGE

Otvoren je javni konkurs za putujuće rezidencije u okviru EU projekta RISK CHANGE!

 

Muzej moderne i savremene umetnosti u Rijeci (MMSU) objavljuje javni konkurs za učestvovanje na putujućim rezidencijama u okviru RISK CHANGE evropskog projekta. Rok za prijavu je 22. avgust 2017. godine.

 Rezidencije će se odvijati na 3 različite lokacije, od oktobra 2017. do februara 2019. godine. Projekat se bavi područjem savremene interdisciplinarne kulture, umetnosti i kreativnosti povezanih sa naukom, i s ciljem izgradnje veza između migranata i lokalnog stanovništva unutar multikulturalnih evropskih zajednica.

Fokus projekta je dvostruk → usmerava se na RIZIK na koji se migranti odlučuju kao i na PROMENU koja je Evropi potrebna kako bi prihvatila migrante u svoje države.

Tokom trajanja projekta, 9 međunarodnih projektnih partnera istražiće međupovezane teme koje se odnose na migracije u Evropi, kroz samostalne i putujuće rezidencije, izložbe, istraživanja, simpozijume, otvorene laboratorije, radionice, studijske posete – međusobno povezane kroz inovativnu digitalnu platformu, a kako bi se osigurala komunikacija s evropskom  javnošću.

Konkurs podstiče predloge maksimalno dva umetnika / stručnjaka, koji sadrže potencijal za saradnju s migrantskim zajednicama, a koji će rezultirati stvaranjem novog interdisciplinarnoga umetničkog rada/ova.

Predlozi bi trebalo da se bave temom projekta Risk Change istražujući, kroz interdisciplinarne i međukulturne pristupe, društveno-političke pritiske uslovljene kretanjem stanovništva, ili one pritiske koji usovljavaju migracije, azil i promenu prebivališta.

Odabrani umetnici / stručnjaci razvijaće umetnički rad/ove, uz asistenciju 3 produkcijska voditelja, tokom 3 saradničke etape, od kojih će svaka trajati 10 dana na sledećim lokacijama:

1. Marseille, Francuska: od 30. oktobra do 8. novembra 2017. godine.

• Partner na lokaciji: ZINC / Arts et Cultures Numériques

Odabrani umetnici / stručnjaci imaće pristup ZINC-ovu medialab-u (za digitalna istraživanja i korišćenje praktičnog prostora) i fablab-u (digitalni prostori proizvodnje), kao i svoj dostupnoj opremi, kao što su: računari s DTP softverom, kamera 360 °, maske za projekciju proširene stvarnosti, klasični do-it-yourself alat, kompjuterski upravljani uređajii (3D printer, 2D i laserski rezači, CNC mašine), kao i audio i video oprema. Biće osigurana tehnička/naučna podrška tokom maksimalno 2 dana. Umetnicima će, takođe, biti osiguran lični radni prostor i smeštaj tokom celokupnog trajanja rezidencijalnog boravka.

2. Novi Sad, Srbija: 10 dana tokom aprila ili maja 2018. godine.

•  Partner na lokaciji: MSUV: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Muzej savremene umetnosti Vojvodine osiguraće logističku i tehničku podršku. Muzej će, takođe, za korišćenje osigurati svoju bioskopsku dvoranu koja se može koristiti za prezentaciju radova, programe, panele. Isto tako, a zavisno od programa muzeja koji će se odvijati tokom rezidencijalnog boravka, Muzej bi mogao da osigura svoje prostore koji se mogu koristiti za jednodnevna događanja ili kraća razdoblja kreativnoga rada. U zavisnoti od programa, Muzej takođe može da osigura i osnovnu tehničku opremu.

3. Budimpešta, Mađarska: 10 dana u februaru ili martu 2019. godine.

• Partner na lokaciji: ACAX /Agency for Contemporary Art Exchange

ACAX/Agencija za razmenu savremene umetnosti je nezavisna, nevladina inicijativa. ACAX nudi profesionalnu podršku za realizaciju umetničkih ideja, odnosno omogućiće stručnjake i profesionalce za konsultacije i odgovarajuću podršku za rad u bilo kom umetničkom području – od zanatskih radionica do digitalnih, print i fotografskih studija. ACAX poziva umetnike da podele svoje umetničke/projektne ideje pre samog rezidencijalnog boravka radi dogovora o praktičnim detaljima, kao i konsultacija o dostupnosti i uslovima realizacije projekta tokom boravka u Budimpešti.

Partneri na lokacijama, kao su-organizatori rezidencija, organizovaće mesto za rad i infrastrukturnu pomoć, poput saradnika, opreme i omogućavanja saradnje s lokalnim migrantskim zajednicama.

Prijave na KONKURS oceniće kustoski odbor partnerskih organizacija, a rezultati će biti objavljeni na službenim stranicama partnera do 15. septembra 2017. godine. Na preporuke međunarodnog odbora, MMSU će odlučiti o završnom odabiru umetničkih radova. Za odabrani predlog biće osigurani smeštaj, putni troškovi i dnevnice, kao i umetnički honorar u visini od 2.500 €. Sve troškove pokriva MMSU. Autorski honorar biće podeljen u dva dela, odnosno isplaćen pri poseti Novom Sadu i Budimpešti. Nisu predviđeni dodatni materijalni troškovi.

Kao prijavu na KONKURS potrebno je poslati predlog rada (istraživačkog projekta ili projekta u trenutnoj produkciji) isključivo email-om, na sledeću adresu: touring.residency@gmail.com.

Prijava treba da sadrži:
·         lične informacije: ime, prezime, datum rođenja, adresu, telefon, e-mail
·         profesionalni CV s pregledom prethodnih radova/projekata/referenci
·         opis predloženog rada s pismom motivacije (maksimalno jedna kartica teksta)
·         odgovarajuću dokumentaciju (skicu, fotografije, video, itd.) koja će omogućiti uvid u predloženi rad
·         tehničke zahteve potrebne za produkciju rada/ova.

Nepotpune prijave i prijave koje ne ispunjavaju navedene uslove neće se razmatrati.

Projekat Risk Change sufinansiran je programom Evropske Unije, Kreativna Evropa.

 

 

 


 

Tip of the day

Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.
 

Voltaire više
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text