KONKURS za putujuće rezidencije u okviru EU projekta RISK CHANGE

KONKURS za putujuće rezidencije u okviru EU projekta RISK CHANGE

Otvoren je javni konkurs za putujuće rezidencije u okviru EU projekta RISK CHANGE!

 

Muzej moderne i savremene umetnosti u Rijeci (MMSU) objavljuje javni konkurs za učestvovanje na putujućim rezidencijama u okviru RISK CHANGE evropskog projekta. Rok za prijavu je 22. avgust 2017. godine.

 Rezidencije će se odvijati na 3 različite lokacije, od oktobra 2017. do februara 2019. godine. Projekat se bavi područjem savremene interdisciplinarne kulture, umetnosti i kreativnosti povezanih sa naukom, i s ciljem izgradnje veza između migranata i lokalnog stanovništva unutar multikulturalnih evropskih zajednica.

Fokus projekta je dvostruk → usmerava se na RIZIK na koji se migranti odlučuju kao i na PROMENU koja je Evropi potrebna kako bi prihvatila migrante u svoje države.

Tokom trajanja projekta, 9 međunarodnih projektnih partnera istražiće međupovezane teme koje se odnose na migracije u Evropi, kroz samostalne i putujuće rezidencije, izložbe, istraživanja, simpozijume, otvorene laboratorije, radionice, studijske posete – međusobno povezane kroz inovativnu digitalnu platformu, a kako bi se osigurala komunikacija s evropskom  javnošću.

Konkurs podstiče predloge maksimalno dva umetnika / stručnjaka, koji sadrže potencijal za saradnju s migrantskim zajednicama, a koji će rezultirati stvaranjem novog interdisciplinarnoga umetničkog rada/ova.

Predlozi bi trebalo da se bave temom projekta Risk Change istražujući, kroz interdisciplinarne i međukulturne pristupe, društveno-političke pritiske uslovljene kretanjem stanovništva, ili one pritiske koji usovljavaju migracije, azil i promenu prebivališta.

Odabrani umetnici / stručnjaci razvijaće umetnički rad/ove, uz asistenciju 3 produkcijska voditelja, tokom 3 saradničke etape, od kojih će svaka trajati 10 dana na sledećim lokacijama:

1. Marseille, Francuska: od 30. oktobra do 8. novembra 2017. godine.

• Partner na lokaciji: ZINC / Arts et Cultures Numériques

Odabrani umetnici / stručnjaci imaće pristup ZINC-ovu medialab-u (za digitalna istraživanja i korišćenje praktičnog prostora) i fablab-u (digitalni prostori proizvodnje), kao i svoj dostupnoj opremi, kao što su: računari s DTP softverom, kamera 360 °, maske za projekciju proširene stvarnosti, klasični do-it-yourself alat, kompjuterski upravljani uređajii (3D printer, 2D i laserski rezači, CNC mašine), kao i audio i video oprema. Biće osigurana tehnička/naučna podrška tokom maksimalno 2 dana. Umetnicima će, takođe, biti osiguran lični radni prostor i smeštaj tokom celokupnog trajanja rezidencijalnog boravka.

2. Novi Sad, Srbija: 10 dana tokom aprila ili maja 2018. godine.

•  Partner na lokaciji: MSUV: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Muzej savremene umetnosti Vojvodine osiguraće logističku i tehničku podršku. Muzej će, takođe, za korišćenje osigurati svoju bioskopsku dvoranu koja se može koristiti za prezentaciju radova, programe, panele. Isto tako, a zavisno od programa muzeja koji će se odvijati tokom rezidencijalnog boravka, Muzej bi mogao da osigura svoje prostore koji se mogu koristiti za jednodnevna događanja ili kraća razdoblja kreativnoga rada. U zavisnoti od programa, Muzej takođe može da osigura i osnovnu tehničku opremu.

3. Budimpešta, Mađarska: 10 dana u februaru ili martu 2019. godine.

• Partner na lokaciji: ACAX /Agency for Contemporary Art Exchange

ACAX/Agencija za razmenu savremene umetnosti je nezavisna, nevladina inicijativa. ACAX nudi profesionalnu podršku za realizaciju umetničkih ideja, odnosno omogućiće stručnjake i profesionalce za konsultacije i odgovarajuću podršku za rad u bilo kom umetničkom području – od zanatskih radionica do digitalnih, print i fotografskih studija. ACAX poziva umetnike da podele svoje umetničke/projektne ideje pre samog rezidencijalnog boravka radi dogovora o praktičnim detaljima, kao i konsultacija o dostupnosti i uslovima realizacije projekta tokom boravka u Budimpešti.

Partneri na lokacijama, kao su-organizatori rezidencija, organizovaće mesto za rad i infrastrukturnu pomoć, poput saradnika, opreme i omogućavanja saradnje s lokalnim migrantskim zajednicama.

Prijave na KONKURS oceniće kustoski odbor partnerskih organizacija, a rezultati će biti objavljeni na službenim stranicama partnera do 15. septembra 2017. godine. Na preporuke međunarodnog odbora, MMSU će odlučiti o završnom odabiru umetničkih radova. Za odabrani predlog biće osigurani smeštaj, putni troškovi i dnevnice, kao i umetnički honorar u visini od 2.500 €. Sve troškove pokriva MMSU. Autorski honorar biće podeljen u dva dela, odnosno isplaćen pri poseti Novom Sadu i Budimpešti. Nisu predviđeni dodatni materijalni troškovi.

Kao prijavu na KONKURS potrebno je poslati predlog rada (istraživačkog projekta ili projekta u trenutnoj produkciji) isključivo email-om, na sledeću adresu: touring.residency@gmail.com.

Prijava treba da sadrži:
·         lične informacije: ime, prezime, datum rođenja, adresu, telefon, e-mail
·         profesionalni CV s pregledom prethodnih radova/projekata/referenci
·         opis predloženog rada s pismom motivacije (maksimalno jedna kartica teksta)
·         odgovarajuću dokumentaciju (skicu, fotografije, video, itd.) koja će omogućiti uvid u predloženi rad
·         tehničke zahteve potrebne za produkciju rada/ova.

Nepotpune prijave i prijave koje ne ispunjavaju navedene uslove neće se razmatrati.

Projekat Risk Change sufinansiran je programom Evropske Unije, Kreativna Evropa.

 

 

 


 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services