Kulturforum | Konkurs za VI grupnu prodajnu izložbu malog formata

Kulturforum | Konkurs za VI grupnu prodajnu izložbu malog formata

Kulturforum ODKR poziva autore da učestvuju na VI grupnoj prodajnoj izložbi malog formata, koja će se održati u galeriji Transformart na adresi u ulici Svetog Save br.8 u Beogradu, od 28. decembra do 5. januara 2018. godine.

 

 

Koncept izložbe podrazumeva originalne nove radove malog galerijskog formata, kvalitetno opremljene za prodaju koji će se nuditi po atraktivnim cenama.

Tema i okvir šeste po redu grupne izložbe je NOVI RITAM.

Kulturforum i galerija Transformart posvećeni su razvoju domaćeg stvaralaštva i tržišta umetnosti kao i istraživanju novih praksi u produkciji umetnosti i kulture.

Postavka ove šeste po redu grupne izložbe malog formata koncipirana je kao prostorna instalacija umesto tradicionalne izložbe slika i predmeta. Radovi će biti postavljeni u prostoru umesto na zidovima i postamentima i formiraće ambijent u kojem publika ima priliku da istražuje, otkriva i intimno doživi izložbu i radove. Ovim gestom organizatori žele da pomere granice izlaganja likovnih radova kao i da razvijaju odnos publike prema umetničkom delu sa ciljem razvoja kulturnih potreba i tržišta umetnosti.

Konkurs je otvoren za sve zainteresovane likovne autore.

Autori treba da dostave fotografije radova za izbor kao i da potvrde učešće povratnim e-mailom na adresu kulturforum.odkr@gmail.com do četvrtka 14. decembra 2017. godine u 23:59 časova. 

Autori će primiti obaveštenje o izboru radova. Osatale detalje terminskog plana autori će dobiti putem elektronske pošte nakon dostavljenih fotografija radova i potvrđivanja učešća.

Od prispelih radova kreativni tim Kulturforuma će izvršiti odabir radova za izlaganje.

Mole se autori da posebnu pažnju obrate na kvalitetno opremanje radova s obzirom da je izložba prodajna i da neopremljeni ili nekvalitetno opremljeni radovi neće biti primljeni.

Opšti uslovi:
- Prihvataju se radovi u oblastima: crtež, slika, grafika, digitalna grafika, ilustracija, fotografija, kolaž, asamblaž, skulpturalna keramika i skulptura.
- Maksimalne dimenzije opremljenih radova su 30x30 cm, odnosno 30x30x30cm za prostorne radove.
- Radovi treba da su adekvatno i kvalitetno opremljeni za prodaju.
- Autori mogu da učestvuju sa najviše 5 radova.
- Autori su obavezni da po objavljenom terminskom planu dostave i preuzmu radove u prostorijama galerije Transformart, na adresi u ulici Svetog Save br.8 u Begradu.
- Maksimalna prodajna cena radova iznosi 6,000,00 (šest hiljada) dinara.
- Prodajnu cenu određuje autor u saglasnosti sa organizatorom.
- Radi amortiacije troškova organizator zadržava 20% od prodajne cene koju odredi autor.

 

Naslovna fotografija: Nemanja Knežević

 

 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services