Kurs Menadžment digitalnih proizvoda u Novoj Iskri

Kurs Menadžment digitalnih proizvoda u Novoj Iskri

Nova Iskra predstavlja kurs Menadžment digitalnih proizvoda koji vodi Jovana Tokić, dizajnerka i produkt/dizajn menadžerka koja će učesnicima kursa približiti oblast menadžmenta digitalnih proizvoda i servisa.

 

 

Kurs Menadžment digitalnih proizvoda biće održan u Beogradu u periodu od 8. do 10. marta, kroz tri termina (8, 9 i 10. mart).

Uvodno predavanje (8. mart) je javno i otvoreno za publiku, dok će kurs u celini biti na raspolaganju za 20 učesnika. Učešće je besplatno, a svi zainteresovani mogu da se prijave putem online formulara do 5. marta u ponoć.

Prvo predavanje u okviru kursa je otvoreno i za širu javnost - u pitanju je uvodno izlaganje Jovane Tokić koje će biti održano u četvrtak 8. marta u 18 h u Novoj Iskri.

Tradicionalno, oblast dizajn menadžmenta nalazila je primenu u menadžmentu dizajniranja proizvoda, ali je znatno evoluirala i danas uključuje različite aspekte jedne organizacije, na operativnom i strateškom nivou. Sa druge strane, sve veći deo proizvoda i servisa koje danas razvijamo nose digitalni prefiks, i namenjeni su online platformama. Ova značajna promena, od fizičkih ka digitalnim proizvodima, sa sobom nosi sopstvene izazove i specifičnost rada, koja se pre svega odnosi na koordinaciju profesionalaca različitih profila i timova koji su iz njih sastavljeni. Upravo ovaj pristup imaće i ovaj jedinstveni kurs, koji će kroz uvodno predavanje i dve radioničke sesije predstaviti neke od ključnih aspekata menadžmenta digitalnih proizvoda.

Do nedavno je posao menadžer proizvoda činilo ocenjivanje tržišnih podataka, stvaranje zahteva i upravljanje prodajom i marketingom. Možda biste nekada razgovarali sa kupcima, a oni bi vam rekli koje funkcije žele. Ali kompanije koje upravljaju proizvodima na taj način polako odumiru. Danas je to sasvim nova igra, a menadžeri proizvoda su u njenom središtu. Danas, posebno ako je vaš proizvod pretežno digitalan, možda ga morate ažurirati nekoliko puta dnevno. Velike količine podataka su dostupne kako bi pomogli proces donošenja odluka a, u isto vreme, dublji uvidi u motivaciju i iskustvo kupaca su važniji nego ikada. Posao savremenog menadžera proizvoda je da utvrdi najbolji pravac i kreira kvalitetno radno okruženje za sve aktere koji su uključeni u razvoj proizvoda. To nije jednostavan ili lak posao, ali je značajan i takav da morate stalno nadograđivati svoje znanje.

Menadžer digitalnih proizvoda (ili product owner) je jedna od najtraženijih pozicija u digitalnoj ekonomiji. Menadžer proizvoda je u suštini "CEO" digitalnog proizvoda. Oni razumeju i artikulišu potrebe, postavljaju planove, planiraju i koordinišu razvojni process, lansiraju proizvode i prate životni ciklus proizvoda. Oni su implementatori ideja u digitalnim poslovnim inovacijama.

Kurs je namenjem dizajnerima, preduzetnicima, vođama programerskih timova i predstavnicima mikro-preduzeća, odnosno onima koji su spremni da nadgrade svoja znanja iz ove oblasti.

Jovana Tokić je rođena 1983. godine u Beogradu. Živi i radi u Amsterdamu, kao Product Manager / Product Owner / Design Manager u kompaniji www.autheos.com. Bavi se dizajniranjem i razvojem softverskih proizvoda i produkcionim procesima vezanim za razvoj digitalnih proizvoda i servisa.


Realizaciju kursa Dizajn menadžment podržala je Razvojna agencija Srbije (RAS).

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services