Mikser Ghost Project 2010

Mikser Ghost Project

POZIVAMO SVE ZAINTERESOVANE IZ REGIONA DA SE PRIJAVE NA KONKURS ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI: GHOST PROJECT 2010: „BALKANSKI DUHOVI“ / „BALKAN GHOSTS“ - REGIONALNA GODIŠNJA SMOTRA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA TEMA KONKURSA

Nakon četiri godine rada na reanimaciji industrijskog dizajna u Srbiji, GHOST PROJECT prerasta u regionalnu platformu za promociju dizajna. „BALKAN GHOSTS“ je inicijativa povezivanja dizajnera Balkana i ukazivanja na važnost umrežavanja progresivnih inicijativa u regionu, kao i uspostavljanja raskinutih veza između predstavnika različitih kultura, stvaralaca različitih disciplina, dizajna i privrede, čoveka i prirode.

IZLOŽBA

Izabrani radovi će učestvovati na centralnoj izložbi Talent zone regionalnog Festivala Mikser koji će se održati 25.-29.maja, 2010.god u Beogradu, na atraktivnoj industrijskoj lokaciji na obali Dunava.

OBLAST KONKURSA

Industrijski dizajn: nameštaj, rasveta, upotrebni predmeti, elementi enterijera, itd.

PRAVO UČEŠĆA

Konkurs je otvoren za sve zainteresovane koji se bave dizajnom u zemljama Jugoistočne Evrope. Svaki kandidat može učestvovati sa više radova.

KRITERIJUMI ŽIRIRANJA

Stručni žiri organizacije Mikser vršiće selekciju na osnovu sledećih kriterijuma:

Originalni dizajn. Tragamo za autentičnim idejama koje će doprineti da se zemlje regiona
pozicioniraju na međunarodnom tržištu.

Promišljenost koncepta i njegova opravdanost

Stepen razrade idejnog rešenja

Inovativnost – jedinstveno i napredno idejno rešenje

Funkcionalnost

Tehnička i tehnološka izvodljivost eksponata - na izložbi Ghost Project se izlažu isključivo prototipovi, predložena rešenja treba da budu izvodljiva tehničkim postupcima koji su dostupni učesniku

Estetika

Ekološki aspekti proizvoda – proizvod treba da ispunjava savremene zahteve očuvanja životne sredine i održivog razvoja

Racionalnost – racionalna upotreba materijala i resursa potrebnih za proizvodnju predmeta doprineće vrednosti projekta. Žiri će posebno vrednovati odnos projekta prema ograničenjima sa kojima se suočava savremeni industrijski dizajn, pogotovo u našim sredinama. Društveno-ekonomski kontekst, ugroženost prirodnih resursa, limitiranost domaćeg tržišta materijalima i savremenim tehnologijama treba tretirati kao projektantske izazove i inspiracije za rešenja koja otvaraju nove mogućnosti i ulivaju optimizam.
 
 
 
ORGANIZATOR

Inicijator i organizator izložbe Ghost Project je kulturna organizacija Mikser.

ROKOVI

1. Ponedeljak / 04.04.2010. / KRAJNJI ROK ZA SLANJE IDEJNIH REŠENJA

Tehnički crtež i 3D prikaz projekta dostaviti u elektronskoj formi u formatima PDF ili JPG u web rezoluciji (72 dpi, ~ 640x480 pixela), kao i detaljan opis idejnog rešenja (word document) na e-mail adresu: ghostproject@mikser.rs

2. Subota / 10.04.2010. / OBJAVLJIVANJE REZULTATA PRVOG STEPENA ŽIRIRANJA

Rezultati selekcije idejnih rešenja biće objavljeni na web sajtu www.mikser.rs

3. Nedelja / 23.05.2010. /DRUGI STEPEN ŽIRIRANJA

Sastanak sa izabranim autorima i komentari žirija o kvalitetu izrade pristiglih prototipova.

*NAPOMENA: Naknadno pristigli radovi se neće razmatrati. Autori čiji radovi budu izabrani u Prvom stepenu žiriranja su u obavezi da realizuju funkcionalne prototipove na osnovu odabranih idejnih rešenja. Makete neće biti prihvaćene.

*NAPOMENA: Selektori izložbe zadržavaju pravo da u Drugom stepenu žiriranja izaberu isključivo kvalitetno izrađene eksponate za učešće na izložbi Ghost project. Učesnici će putem e-maila blagovremeno biti obavešteni o tačnom mestu i vremenu sastanka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti upitom na e-mail adresu: ghostproject@mikser.rs

Mikser Ghost Project

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services