Novi konkurs Ostavinske galerije: "Za 1000 dinara"

Novi konkurs Ostavinske galerije: "Za 1000 dinara"

“Za 1000 dinara” je otvoreni konkurs Ostavinske galerije koji poziva autore da proizvedu novi ili izlože već postojeći umetnički rad u vrednosti od 1000 dinara.

Prvih 25 prijava koje odgovaraju raspisu konkursa bice podržano i izloženo u okviru postavke. Prijave koje stignu preko broja od 25 neće više biti razmatrane. Dakle, požurite! 

Ovaj konkurs propituje koliko i kakve umetnosti može da se napravi ili izloži za 1000 dinara i koji su drugi materijalni i nematerijalni resursi sadržani u umetničkom radu.

Umetnici koji izlažu novi rad dodatno mogu koristiti sva sebi dostupna sredstva za produkciju i izlaganje rada uz obavezu kvantifikovanja i valorizacije svih utrošenih sredstava i resursa.

Autorima koji za izložbu produkuju nove radove će osim budžeta od 1000 dinara, koji obezbeđuje Ostavinska galerija, na raspolaganju biti i korišćenje radionice Praksa mejkerspejs, fonda opreme KC Magacin, i znanja i veština tima Ostavinske galerije.

Na konkurs se mogu prijaviti umetnici i umetnički kolektivi, koji se bave bilo kojom umetničkom oblašću.

Rok za prijavu radova je 2. decembar 2018. godine.

Izložba će biti otvorena od 17. do 23. decembra 2018. godine u prostoru Ostavinske galerije Kulturnog centra Magacin u Kraljevića Marka 8.

U skladu sa principima funkcionisanja galerije, umetnici će biti pozvani da zajedno učestvuju u dežurstvima koja će ovu izložbu držati otvorenom.

Prijava za učešće u “Za 1000 dinara” treba da sadrži:
1. Kratak opis rada (do 200 reči)
2. Kratko obrazloženje kako rad odgovara na zadati okvir (do 200 reči)
3. Tehničke specifikacije rada (tehnika, dimenzije, trajanje i sl.)
4. Kratku narativnu biografiju autora (do 100 reči)
5. Vizuelne priloge, ukoliko postoje

Prijave se šalju mejlom na: ostavinska.galerija@gmail.com

Umetnici su u obavezi da sami dopreme radove i/ili svu potrebnu opremu i rekvizite za izvođenje (osim onih dostupnih u fondu opreme KC Magacin, o čemu se dogovara putem email-a) u zakazanom roku u Magacin u Kraljevića Marka. Organizator će obezbediti i fotodokumentaciju, kao i promovisanje izložbe dostupnim kanalima. Prijavljivanjem na konkurs, kandidati prihvataju sve uslove organizatora izložbe, koji su navedeni u konkursu.
 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services