OPEN CALL 2018 [formatc.hr/OC]

OPEN CALL 2018 [formatc.hr/OC]

"OC 2018" je ovogodišnji saradnički program umetničke organizacije "Format C".

 

OPEN CALL program u 2018. godini orijentisan je ka pružanju podrške nezavisnim umetničkim kolektivima, neformalnim inicijativama i organizacijama u kulturi, a sa ciljem povezivanja i osnaživanja umetničkih i kulturnih zajednica koje deluju mimo dominantnih kulturnih obrazaca.

 

 

Na ovaj saradnički program se možete prijaviti preko ovog linka. Popunjavanjem obrasca aplicirate za evaluaciju vašeg predloga za saradnju s umetničkom organizacijom "Format C" (tj. za saradničku koprodukciju u svrhu realizacije faza pretprodukcije, produkcije ili postprodukcije kulturnog i/ili umetničkog projekta), na području Republike Hrvatske, tokom 2018. godine.

Podrška moguća kroz program OC2018 prvenstveno je nematerijalna/nefinansijska; sastoji se od organizacijske, logističke i tehničke podrške ostvarivanju vašeg predloga kao i osiguravanja osnovnih resursa potrebnih za adekvatnu produkciju i/ili distribuciju vašeg projekta.


Detalji vizuala: "Primavera" Sandro Botticelli x Exquisite Glitch #1


"Format C"
je neprofitna, umetnička organizacija iz Zagreba, aktivna u području likovnog i multimedijskog stvaralaštva. Zainteresovani su za učestvovanje pri graničnim kulturnim projektima i konceptima koji stvaraju nove mogućnosti i otvaraju nove perspektive u umetnosti i kulturi. Fokus njihovog interesovanja su transdisciplinarno saradničko stvaralaštvo i novomedijsko umetničko istraživanje, u svrhu sukreiranja i deljenja savremene nematerijalne kulture.

 

 

"Format C" će posebno biti zainteresovan za vaš predlog ukoliko:

  • možete da se povežete sa ciljevima organizacije "Format C"
  • privrženi ste dinamici delovanja u kolektivu (i dobrim i lošim stranama)
  • zajedničko dobro i ideali otvorene kulture usađeni su u vaše delovanje
  • želite da realizujete ili predstavite recentno kreirano delo i/ili studiju
  • imate snažan istraživački nagon u svojeu dobro strukturisanom delovanju
  • mlađi/a ste autor/ka ili kolektiv i potrebni su vam inicijalna podrška ili resursi
  • Vaš predlog se odvija van ustaljenih žarišta savremenog stvaralaštva i doprinosi decentralizaciji kulture Republike Hrvatske
  • u formativnoj ste fazi sopstvenog transmedijalnog i transnacionalnog taktičkog kulturnog stvaralaštva
  • predlog dugoročno ima potencijal da doprinese umrežavanju umetničkih i kulturnih projekata u području savremene medijske kulture.

Krajnji rok za sprovođenje aktivnosti OPEN CALL saradničkog programa je 31. decembar 2018. godine, a predlog je idealno aplicirati minimum mesec dana ranije od datuma predviđenog za realizaciju saradnje, najkasnije do 30. novembra 2018. godine.

Odabrani saradnici/ice biće kontaktirani prvom prilikom, po evaluaciji pojedine aplikacije.


 

+ Aplikacije : formatc.hr/OC
+ Rok za prijavu : 30.11.2018.
+ Pitanja : hello@formatc.hr
+ Fb event 
+ art org / zagreb / cro +
> OBRAZAC PRIJAVE za program OPEN CALL >

 

 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services