PLAN D - celogodišnja dizajnerska edukativna platforma

plan d, dan d, edukativna platforma, hdd

PLAN D - celogodišnja dizajnerska edukativna platforma!

Prvo izdanje festivala Plan D održaće se od 27. septembra do 1. oktobra 2017. godine u prostoru napuštenog diskonta iza Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu.

 
Novi festival i nova edukativna platforma pod imenom PLAN D predstavlja transformaciju dugogodišnjeg dizajnerskog događanja Dan D, njegov iskorak iz festivalskog formata u dizajnersku edukativnu platformu, aktivnu tokom cele godine.

Organizator je Hrvatsko dizajnersko društvo, a prvo izdanje realizovaće se u partnerstvu s Tehničkim muzejem Nikola Tesla. 

Domaća i regionalna publika je već dobro upoznata sa međunarodnim festivalom dizajna Dan D koji se niz godina održavao na raznim lokacijama u Zagrebu (kompleks stare Klaonice, tvornica Gredelj, stara vojna bolnica u Vlaškoj i Pogon Jedinstvo) u organizaciji Hrvatskog dizajnerskog društva. Ali, s njegovim novim formatom i novim imenom Plan D, još uvek nije.

O nezaobilaznom dizajnerskom projektu čija će se prva faza krajem septembra održati u Zagrebu, na sasvim novoj lokaciji, pročitajte više u intervjuu s članovima organizacijskog tima festivala i platforme Plan D koji čine Luka Borčić, Petra Milički, Karla Paliska i Morana Matković objavljenom na Vizkulturi. 

Plan D je nastao kao nužan razvoj međunarodnog festivala dizajna Dan D. Novo ime — Plan D — odražava preobražaj ovog dugogodišnjeg dizajnerskog događanja, njegov iskorak iz festivalskog formata u dizajnersku edukativnu platformu, aktivnu cele godine.

Ciljevi platforme u nastanku su višestruki — od afirmacije dizajna na nižim razinama edukacije do stručnog usavršavanja mladih dizajnera i promovisanja savremenih dizajnerskih praksi.

Svako novo izdanje festivala postaviće i tematsku odrednicu i za izložbe i za konferencijski program.

Tema prvog izdanja biće „Tehnooptimizam/tehnopesimizam“.

Odnos čoveka i tehnologije je oduvek bio složen i ambivalentan. Od samih početaka do danas, čovek koristi tehnologiju kao alat kojim spoznaje i oblikuje sebe i svoju stvarnost. Pojava novih tehnologija tu stvarnost često izaziva i redefiniše, što uzrokuje široki dijapazon različitih reakcija – od otpora do oduševljenja. Dok jedni u inovacijama vide ostvarenje fantazija i snova o boljem životu, drugima su one izvor straha i frustracija. Ove dve krajnosti, kojima ćemo zaokružiti široki spektar odnosa spram tehnologije, u popularnom javnom diskursu opisuju se kao tehnooptimizam i tehnopesimizam. Ako je tehnooptimizam obeležen kao neumorna vera u svemogućnost tehnologije da reši i najizazovnija društvena pitanja, tehnopesimizam je onaj koji tehnologiju smatra izvorom niza novih društvenih problema. 

Kroz izložbeni, edukativni i diskurzivni program ovogodišnjeg festivala Plan D biće prezentovan najširi spektar dizajnerskih praksi koje obrađuju različita promišljanja pri oblikovanju i korišćenju tehnologije u dizajnu svakodnevnog okruženja. Odnosno, prakse i projekte koji perpetuiraju dominantne tehnološke paradigme, ali i one koje ih propituju i izvrću, nadovezujući se na niz drugih disciplina koje tvore nezaobilazan fundus znanja i smernica kojima možemo rasvetiliti isprepletenost svakodnevnog života s tehnologijom, ali i prikazati sposobnost dizajnerske prakse u artikuliranju novih pristupa u savremenom diskursu o tehnologiji.

Osim kurirane izložbe koja će predstaviti i hrvatske i međunarodne radove i projekte, poseban segment u programu biće izložba mladih autora. Međunarodna izložba mladih autora osmišljena je kao konkursna izložba, a na učestvovanje su pozvani svi studenti/kinje i mladi/e autori/ke (do 30 godina) koji/e u tematskom okviru festivala ‘Tehnooptimizam / Tehnopesimizam’ prepoznaju svoj rad. Odnosno, oni autori/ke koji/e u svom komercijalnom ili konceptualnom dizajnerskom radu promišljaju, koriste i oblikuju tehnologiju, uzimajući u obzir njene pozitivne i negativne implikacije

Traže se radovi koji:

  • daju kritički osvrt na postojeći smer tehnološkog razvoja
  • promišljaju alternativne primene postojećih tehnologija
  • nude scenarije alternativnih tehnoloških rešenja
  • istražuju i/ili demonstriraju pozitivne ili negativne posledice tehnoloških sprava na kvalitet ljudskog života
  • nadovezuju se, na bilo koji način, na neki od fenomena vezanih uz tehnologiju (kao što su: nadzor, privatnost, automatizacija, robotizacija, kvantifikacija...)

Uputstva za prijavu radova:

  • rok za prijavu radova je 15. 08. 2017.
  • svi radovi prijavljuju se isključivo na e-mail adresu: info@pland.hr
  • broj radova za prijavu po autoru/ici ili grupi autora nije ograničen
  • prijave na konkurs su bez kotizacije
  • novčana nagrada iznosi 700,00 EUR

Sve o prijavama i uslovima konkursa možete pronaći na www.pland.hr
Kontakt: info@pland.hr

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services