Poziv na konkurs - Oslikavanje murala na Aerodromu Nikola Tesla

Poziv na konkurs - Oslikavanje murala na Aerodromu Nikola Tesla

Agencija Represent Communications u ime Aerodroma Nikola Tesla raspisuje konkurs za idejno rešenje i oslikavanje murala sa likom Nikole Tesle koji će trajno krasiti zgradu beogradskog aerodroma, a koji traje do 15. juna 2017. godine.
 

 

Represent Communications poziva umetnike na KONKURS za idejno rešenje murala na temu: Inspiracija Lik Nikole Tesle

Cilj projekta je promovisanje umetnosti i afirmisanje izražavanja savremenih umetničkih formi sa idejom da se obezbedi inovativni, urbani i atraktivan identitet aerodroma, istakne lik najpoznatijeg svetskog naučnika Nikole Tesle i pruži podrška talentovanim i kreativnim umetnicima.

Pozivaju se svi umetnici koji se bave vizuelnim stvaralaštvom sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, zainteresovani za učešće pojedinačno ili u grupi da se prijave na konkurs i pokažu svoju veštinu i talenat kroz svoj prepoznatljiv umetnički stil. 

Svoje predloge mogi da pošalju na e-mail adresu mural@beg.aero i putem linka.

Na navedenom linku studenti se  mogu i detaljnije upoznati sa uslovima konkursa, a ukoliko imaju dodatnih pitanja, mogu ih postaviti na e-mail adresu:  ivana.andric@represent.rs

Konkursna procedura obuhvata lokaciju, unutrašnji prostor Aerodroma Nikola Tesla.

OPIS I USLOVI KONKURSA

USLOVI I UČESNICI

Zainteresovani treba da pošalju lične podatke (adresu, telefon i e-mail), detaljnu umetničku biografiju, koncept  jednog umetničkog projekta koji ima za cilj oslikavanje murala na temu „Inspiracija lik Nikola Tesla“ na beogradskom aerodromu.

Konkurs traje do 15. juna 2017. godine. Krajnji rok za slanje prijava je 15. jun 2017. godine do ponoći.

DOKUMENTACIJA UMETNIČKOG PROJEKTA:

• Lični podaci
• Umetnička biografija
• Opis umetničkog projekta

Potrebno je dostaviti 1 do 2 rešenja (JPEG do 4mb po fajlu), jedno rešenje obavezno na zadatom formatu, jedno rešenje na modelu na zadatoj lokaciji, na email adresu: mural@beg.aero

STIL I TEHNIKA

Tehnika izvođenja ostavljena je samim umetnicima da predlože jer je svaki stil definisan tehnikom koju umetnik koristi.

REGISTRACIJA I PROJEKAT

Konkurs traje do 15. juna 2017. godine i naknadno poslate prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rešenje mora biti originalno i ne sme biti prethodno objavljivano. Radovi koji su prethodno objavljivani (misli se na radove koji su korišćeni ili prethodno predstavljeni) neće biti uzeti u razmatranje.

Umetnička rešenja razmatraće petočlani stručni žiri prema kriterijumima koji se odnose na umetnički kvalitet, inovativnost, kreativnost, originalnost sa većom ekspresivnosti, koncept projekta, tehničku izvodlјivost pri realizaciji, i komunikativnost projekta.

Izbor najboljeg idejnog rešenja po odluci stručnog žirija biće obavljen 20. juna 2017. godine.

Nosilac pobedničkog predloga murala, svoj predlog realizuje u javnom prostoru beogradskog aerodroma, na definisanoj lokaciji. Rok za realizaciju projekta nakon proglašenja pobedničkog idejnog rešenja 8. jula 2017. godine.

LOKACIJA:

• Orjentaciona veličina površine zida
• Fotografije zida na lokaciji na kojoj se izvodi mural

OBAVEZE I ODGOVORNOST

Učesnici se obavezuju za vlasništvo predloženih idejnih rešenja i za njihovu na originalnost.

Odabrani autor ili grupa autora se obavezuje da završi oslikavanje murala u okviru utvrđenog roka i prihvati sve uslove unapred propisanog konkursa.

USLOVI I NAGRADNI FOND:

Pobednik konkursa će zaključiti autorski ugovor kojim će preneti imovinska prava na delu shodno zakonu o autorskim i srodnim pravima.

Za oslikavanje odabranog murala pobedniku konkursa biće obezbeđen potreban radni materijal i uslovi za izvođenje u skladu sa složenošću i zahtevom iz idejnog rešenja.

Vrednost nagrade za odabrano idejno rešenje murala je 1000 evra.

ŽIRIRANJE RADOVA:

O pobedniku konkursa za idejno rešenje“ Inspiracija Lik Nikola Tesla“ odlučuje stručni žiri u sastavu:

1. Marko Lađušić, profesor Fakulteta primenjenih umetnosti
2. Milica Pekić, istoričar umetnosti
3. Jovan Mitrović, arhitekta
4. Aleksandra Mitrovski, arhitekta
5. Maja Lalić, magistar arhitekture i urbanog dizajna


U toku trajanja konkursa predviđen je obilazak lokacije na kojoj će biti oslikan mural.
Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom učesnici se mogu obratiti na broj telefona 063 384 106 ili na e-mail adresu ivana.andric@represent.rs

 

 

 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services