Pozivno Pismo - GRIFON 2010

Grifon

GRIFON 2010.
 8. konkurs za najbolji grafički dizajn u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori u 2008. i 2009. godiniPOKRETAČI I ORGANIZATORI


Grafički kolektiv, Obilićev venac 27, Beograd     


Quadra Graphic, Tošin bunar 23, Zemun    

CILJ KONKURSA


Cilj je da se valorizuju najbolja autorska dela grafičkog dizajna iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore autora koji su svojim poreklom/ školovanjem/ boravkom vezani za ove prostore.UČESNICI KONKURSA


Na Konkursu učestvuju autori iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore koji dostave svoje radove u skladu sa uslovima Konkursa. Organizatori prihvataju podatke koje su učesnici Konkursa označili u prijavi i svojim potpisom potvrdili.

USLOVI

UČEŠĆA


Na Konkurs se dostavljaju radovi nastali u periodu od 1. januara 2008. do 31. decembra 2009. godine. Realizovani radovi se dostavljaju u skladu sa uslovima konkursa u jednoj ili više kategorija (do tri rada u kategoriji). Radovi u kategorijama Grafički dizajn i Oglašavanje moraju biti realizovani u jednom od štamparskih postupaka u tiražu od 100 ili više primeraka (izuzev tipografskog pisma i spoljnog oglašavanja - bilbordi i sajamske prezentacije gde se podnosi projekat i primer primene u tiražu ili prostoru).
Poželjno je da se radovi predaju i na kompakt disku.

Radovi u kategorijama Filmska, video, TV grafika i Web-dizajn moraju biti primenjeni emitovanjem u okviru televizijskog programa, u bioskopima, na internetu ili kao prezentacije. Radovi se predaju na CD-u u celosti ili segmentima zajedno sa odštampanim reprezentativnim kadrovima.

Prijavni list možete preuzeti u Galeriji Grafički kolektiv, Obilićev venac 27, Beograd ili sa sajta Grafičkog kolektiva ili Quadre Graphic. Radovi moraju biti propisno upakovani i zaštićeni. Konkursni radovi se dostavljaju lično ili poštom (P-pošiljka).

Učesnici konkursa ne mogu povlačiti svoje radove po završetku rada Selekcione komisije.
Članovi Selekcione komisije mogu učestvovati, ali van konkurencije za nagrade.
Po završetku Konkursa radovi se preuzimaju do 1.avgusta 2010. Nakon tog roka organizator ne snosi odgovornost za dostavljene radove.

ADRESA PRIJEMA RADOVA


Grafički kolektiv, Obilićev venac 27, Beograd.ROKOVI


Učesnici Konkursa dostavljaju radove od 1. do 10. aprila 2010. godine. Za dostavu poštom
(P-pošiljka) važi poštanski žig od 10. aprila 20010. Selekciona komisija će izvršiti izbor radova, a Žiri će dodeliti nagradu GRIFON kao i druga priznanja i pohvale, o čemu će blagovremeno upoznati javnost i učesnike Konkursa. Svečana dodela nagrada je 14. juna 2010. u Galeriji Grafički kolektiv, na otvaranju izložbe izabranih radova.

SELEKCIONA KOMISIJA

Branislav Fotić, grafičar
Vedran Eraković, grafički dizajner
Borut Vild, grafički dizajner
Mia David, arhitekta, urednik časopisa Kvart
Boris Miljković, kreativni direktor RTS

PRIZNANJA


Za najbolji grafički dizajn Žiri dodeljuje nagradu GRIFON koja se sastoji od skulpture, povelje i novčanog iznosa. GRIFON se može dodeliti samo jednom radu. Žiri može dodeliti i specijalna priznanja i pohvale. Laureat nagrade GRIFON stiče autorsko pravo da radi grafički dizajn kataloga i pratećeg materijala za sledeći konkurs/izložbu Grifon.

ŽIRI

Igor Oršolić, grafički dizajner

Radonja Leposavić, istoričar umetnosti, novinar, urednik na Radio Beogradu 2
Slobodan Manojlović, kreativni i art direktor Студио Studio


Grupa Škart

Milan Stevanović, predstavnik Quadra Graphic

PUBLIKACIJA


Organizator izdaje katalog radova koje je odabrala Selekciona komisija GRIFON 2010 - 8. konkursa za najbolji grafički dizajn u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori u 2008. i 2009. godini.KONKURSNE KATEGORIJEKnjiga i druge publikacije:


Časopisi, katalozi, novine

Vizuelni identitet
:

Osnovne vizuelne konstante primenjene na četiri ili više dokumenata, grafički standardi

Plakati i oglašavanje:


Plakati  i bilbordi svih vrsta i namena, novinski oglasi u crno-beloj štampi i u boji, kao i sajamske prezentacije

Ambalaža
:

Sve vrste štampane ambalaže

Tipografsko pismo:


Novi tipografski oblici ćiriličnog i latiničnog pisma

Promotivni materijal i hartije od vrednosti
:

Kalendari, pozivnice, čestitke, omoti za CD, prospekti, lifleti i drugi štampani promo materijal; novčanice, PTT marke, lozovi, bankovne kartice, čekovi, obveznice i sl.

Filmska, video  i TV-grafika:


Grafički dizajn primenjen na živu/animiranu sliku
Web-dizajn
Grafički dizajn primenjen na web prezentacije

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services