Razveži vezu: Redefinisanje normativnosti u ljubavi

Razveži vezu: Redefinisanje normativnosti u ljubavi

Fotografsko udruženje ORGAN VIDA i KONTEJNER | biro savremene umetničke prakse u septembru 2019. organizuju međunarodnu konferenciju na temu ljubavi! 


Zanimljivom i raznovrsnom programu okosnica će biti dvodnevna međunarodna konferencija koja nosi naziv “Razveži vezu: Redefinisanje normativnosti u ljubavi” na kojoj će učestvovati govornici-e različitih kulturno-umetničkih, društvenih, političkih i drugih pozadina.

U želji za što većom različitošću govornika-ica iz sveta, organizacije raspisuju međunarodni poziv za učestvovanje na konferenciji koja će se održati 20. i 21. septembra 2019. u velikoj dvorani Kina Europa u Zagrebu.

KONTEJNER u septembru otvara šesto izdanje trijenalnog festivala Ekstravagantna tela. Ove godine podnaslov, a ujedno i tema trijenala je Ekstravagantna ljubav – u svim njenim manifestacijama.

ORGAN VIDA, nakon uspešnih deset godina održavanja istoimenog Međunarodnog festivala fotografije, ove godine radi zaokret. Festival će se održavati od sada pa nadalje bijenalno dok će festivalska off godina biti obeležena saradnjama s lokalnim organizacijama i festivalima.

Uz konferenciju, organizacije će prirediti nekoliko izložbi međunarodnih i domaćih umetnika-ica kao i drugi popratni program poput peformansa, predavanja, radionica, filmskih projekcija i zabavnih događanja.

Iako je ljubav emocija koju doživljavamo više-manje svi na ovoj planeti, načini na koje živimo našu seksualnost i intimnost, kako tvrdi Lauren Berlant, "dubinski su oblikovani teorijama" (Berlant 2012.). Psihoanalitičke teorije dugo su nudile dominantna objašnjenja seksualnosti, subjektivnosti i žudnje, no druga tumačenja mogu se pronaći "u estetici, religiji i fantazijama masovne i popularne kulture, koja uglavnom nisu realistična, ali često tvrde da su baš one pronikle u srž emocionalnih istina o prirodi i snazi ljubavi" (ibid.). Na ovoj konferenciji temi ljubavi želi se pristupiti iz nekoliko različitih perspektiva.

Počinje se od najočiglednije veze – odnosa između ljubavi i seksualnosti. Želi se istražiti koncept mononormativnosti i bavljenje alternativnim načinima konstruisanja intimnosti, preispitujući na taj način ustaljena viđenja ili stereotipe vezane uz poliamoriju. To takođe podrazumijeva proučavanje veza i razlika između seksualnih i neseksualnih oblika ljubavi kao i raspravu o širokom spektru aseksualnosti, sive-aseksualnosti i razmatranje brojnih ekspresija ljubavi kao brižnog rada.

Fokus će biti i na istraživanju veze između ljubavi i politike. Sledeći bell hooks, koja je tvrdila da je ljubav materijalna sila koja može osnažiti i pojedince i kolektive, i pozivajući se na koncept ljubavi kao stvaralačke i kolektivne sile Michaela Hardta, želi se preispitati moderna ideju ljubavi – ona koja se odnosi na "buržujski par i klaustrofobične okvire nuklearne porodice" (Hardt, Negri 2004.). Želi se odmaknuti od shvatanja ljubavi kao nečeg isključivo privatnog i razmotriti je kao prostor kolektivnog "postajanja-drugačijim". Takođe, preispituje se ljubav kao roba, promišljajući njenu utrživost kao proizvoda namenjenog prvenstveno heteroseksualnim parovima, čime se normalizuju heteroseksualnost i monogamija. U vreme rastućeg fašizma i radikalno desnog ekstremizma na globalnom nivuo, nužno je razmišljati o kompleksnim načinima na koje se ljubav prema drugome "može preneti na kolektiv" (Ahmed 2004.). Želi se razumeti ne samo radikalni i transformativni potencijal ljubavi, već i kako se ljubav može zloupotrebiti kao izvor isključivanja, dominacije i nasilja. Ovde se želi naglasiti važnost političke borbe oko pitanja – ko ima pravo proglasiti da deluje iz ljubavi – koje je postavila Sara Ahmed u knjizi "Kulturne politike emocija". Konačno, želi se istražiti odnos ljubavi kao predmeta kulture i pitanja nauke. Posmatrajući ljubav kao uzak snop simptoma, želi se propitati kulturni i društveni kapacitet za delovanje vezan uz ono što nazivamo zaljubljivanjem, ali i termine kao što su bezuslovna ljubav, koji se najčešće koristi u kontekstu porodice. Kako neuronauka, psihijatrija, farmakologija, biologija i druge discipline analiziraju, postavljaju hipoteze i tumače šta je ljubav i kako je oblikuju hemijska, kulturna, biološka ili društvena pravila i karakteristike? Za kraj, želi se istražiti proizvode li to znanje i tehnološki napredak neke oblike zloupotrebe i nasilja.

Pozivaju se istraživači-ice, naučnici-ce, umetnici-ce i drugi da dostave svoje predloge za program konferencije. U fokusu su izlaganja koja podrivaju postojeće teorijske, kao i materijalne i utelotvorene ljubavne prakse kako bismo se približili-e slobodnijim konceptima ljubavi.
 

Dvodnevna konferencija održaće se u velikoj dvorani Kina Europa u Zagrebu 20. i 21. septembra 2019. godine.

Rok za slanje sažetaka (do 500 reči) i biografija je 15. maja 2019. godine u ponoć.

Prijave se šalju na email adresu: conference@organvida.com

Za dodatna pitanja kontaktirajte putem emaila conference@organvida.com

 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services