Regionalni nagradni konkurs za mlade i izložba plakata

Regionalni nagradni konkurs za mlade i izložba plakata

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera BiH ULUPUBIH poziva mlade dizajnere da kreiraju plakat sa temom "Suočavanje s prošlošću" i uzmu učešće na konkursu i izložbi koja će biti otvorena u okviru XXXV Internacionalnog festivala "Sarajevska zima" 2019. od 21. februara do 2. marta u Galeriji Novi hram.

 

 

 

Konkurs je otvoren do 14. februara 2019. godine. 

Na konkursu mogu učestvovati mladi od 16 do 35 godina iz post-jugoslovenskog regiona.

Žiri će činiti članovi ULUPUBIH-a: Mr. Dalida Karić-Hadžiahmetović, profesorka grafičkog dizajna na Akademiji likovnih umetnosti Univerziteta u Sarajevu; Miodrag Spasojević Štrika, višestruko nagrađivani BH grafički dizajner i Bojan Stojčić, mladi multimedijalni umetnik i dizajner. Koordinatorka projekta je Miomirka Mila Melank.

Odluke o učesnicima izložbe i nagradama žiri će doneti 16. ili 17. februara 2019. godine. Biće dodeljene 3 nagrade, prva u iznosu od 500 KM, druga 300 KM i treća 200 KM.

Pobednik konkursa će biti proglašen na otvaranju izložbe 21. februara 2019. godine.

Konkurs zajednički realizuju Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine ULUPUBIH i Fond za humanitarno pravo FHP.

Prijave
Plakati, odnosno fajlovi do 25MB, se prijavljuju za konkurs i izložbu e-mailom na adresu ulupubih@gmail.com

Plakat treba biti dizajniran na formatu B1, 700x1000mm, vertikalno ili horizontalno. Za žiriranje treba poslati na email fajl, CMYK jpg 5512×7874 rezolucija 200 pixela, 10-12 maximum quality, baseline standard ili pdf na 200 dpi, CMYK sa kompresijom koja neće ugroziti kvalitet za print. Fajlovi će za izložbu biti štampani digitalno na B1 formatu. Uz to treba priložiti i RGB jpg fajl za objavljivanje na internetu, 800 pixela po dužoj strani.
Radovi se prijavljuju pod nazivom: ImePrezimeNazivRada Suocavanje
Plakati selektovani za izložbu će biti štampani o trošku ULUPUBIH-a i objavljeni u zajedničkom katalogu izložbe koji će autorima biti dostupan na otvaranju.

Opis kreativne ideje
Projekat „Mladi grade mir na Zapadnom Balkanu – Suočavanje“ ima za cilj da uspostavi dijalog i omogući aktivno i kreativno angažovanje mladih u procesima suočavanja sa prošlošću.

Uprkos obilju sudski utvrđenih činjenica o ratnim zločinima počinjenim tokom ratova devedesetih godina prošlog veka, 20 godina kasnije trajni mir još uvek izmiče. Onemogućavaju ga rasprostranjena nekažnjivost, ignorisanje žrtava, javno veličanje odgovornih za kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, kao i postojanje etnički pristrasnih i međusobno suprotstavljenih narativa o događajima, žrtvama i odgovornim akterima. Nedostatak konstruktivnih i inkluzivnih dijaloga o nasleđu ovih ratova dodatno otežava prihvatanje odgovornosti za zločine i suočavanje sa njihovim posledicama. Različita sećanja na ratove prenose se i na mlade generacije. Formalni obrazovni programi ne nude prikaz nedavne prošlosti koji je zasnovan na sudski utvrđenim činjenicama, već šture, selektivne i etnički pristrasne informacije o ratnim događajima. Znanje mladih o prošlosti je stoga veoma ograničeno, što nepovoljno utiče i na njihov angažman u širenju istine i zahtevanju pravde za počinjene zločine. Aktivnosti koje osmišljavaju, organizuju i sprovode mladi naročito nedostaju na nivou lokalnih zajednica, koje treba da predstavljaju žarište društvenih inicijativa i dijaloga. Ovakva situacija predstavlja ozbiljnu pretnju izgledima za pomirenje u regionu.

Fond za humanitarno pravo (FHP) i organizacija Branitelji ljudskih prava (Civil Rights Defenders) prepoznaju mlade kao ključne aktere u izgradnji trajnog mira na Zapadnom Balkanu. Neopterećenost mladih direktnim iskustvom rata, kao i otvorenost za saradnju i potragu za inovativnim rešenjima, čine ih nezaobilaznim učesnicima u procesu suočavanja sa prošlošću. Ovaj poziv ima za cilj omogućiti mladima vizuelnim umetnicima i grafičkim dizajnerima zagovaranje pravde i odgovornosti za nedela iz prošlosti i preuzimanje aktivnije uloge u procesu pomirenja.

 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services