Talent Selection - Junior

Talent Selection - Junior

Besplatan program neformalne edukacije mladih talenata - Talent Selection - Junior! 

 

Identifikacija i aktiviranje umetničkih talenata - Karijerno savetovanje za talentovane srednjoškolce.
 

 

 

U okviru godišnjeg projekta Umetnička karijera, Umetnički trening 2016., organizuje se četvorodnevni program kreativnih radionica u domenu karijernog savetovanja za talentovane srednjoškolce u oblasti vizuelnih umetnosti.

Ciljna grupa: kandidati za umetničke škole i fakultet i studenti prve godine umetničkih fakulteta, uzrast od 16 do 19 godina
UK Parobrod, 23 - 27. decembar 18.30 do 21.30

Program se bavi podsticajem preduzetničkih ideja kod mladih talenata u domenu vizuelnih umetnosti. Identifikacija umetničkih talenata mladih i karijerno savetovanje se izvodi kroz interdisciplinarne stvaralačke radionice i stručne analize i upitnike.
Program doprinosi stučnom savetovanju oko izbora umetničke karijere i karijernom informisanju baziranom na profesionalnim interesovanjima mladih talenata.

Cilj ovog programa je da se mladim talentima kroz kreativni proces doprinese u razvoju preduzetničkih ideja u domenu vizuelnih umetnosti i da se podstakne saradnja unutar vršnjačke grupe.

Mladi će biti u prilici da kreiraju idejna rešenja za svoje potencijalne umetničke proizvode, koje će mapirati i skicirati u toku stvaralačkog procesa u saradnji sa vršnjacima sličnih interesovanja i biće potstaknuti da razmišljaju preduzetnički. Biće im prestavljeni principi socijalnog preduzetnišva i mogućnost njihovog samoorganizovanja u tom polju.

U saradnji sa Zavodom za zapošljavanje koji bi pripremio upitnike za karijerno savetovanje mladih talenata, kako bi njihov odabir profesije mladih bio u skladu i sa njihovom ličnošću, društveno političkim okolnostima u zemlji, tržištem rada, visokim umetničkim obrazovnim institucijama i drugim resursima. Rezultate intervjua i ankete koji će biti urađeni sa mladima, biće analizirani na poslednjoj radionici sa voditeljom programa.

Mentor i voditelj programa: mr likovnih umetnosti, Gabriela Vasić

Pored mentora programa i voditelja interdisciplinarnih radinica, mr likovnih umetnosti Gabriele Vasić, u projektu učestvuju Nacionalna služba za zapošljavanje i Unija srednjoškolaca Srbije, koje su partneri u realizaciji projekta, a svojim kapacitetima doprinose realizaciji programa, u izradi intervjua i anketa za karijerno savetovanje, informisanju mladih i realizaciji predavanja.

Program je namenjen učenicima završnih godina srednjih umetničkih škola koji se spremaju za umetničke škole i fakultete za umetničke odseke: modni dizajn, tekstil, enterijer, arhitektura, keramika, vajarstvo, slikarstvo, grafički dizajn, animacija, ilustracija, fotografija …

Način prijave:

Prijava treba da sadrži podatke: Ime, prezime, godište, škola, smer, kontakt telefon kandidata.

Kandidati prilažu 10 svojih radova u jpg formatu – crteže, slike, skulpture, dizajnerska rešenja, ilustracije, grafički, modni ili produkt dizajn, rešenja za nameštaj i enterijer, fotografije.

Nakon selekcije kandidata, odabranim kandidatima biće poslat uvodni upitnik za identifikaciju talenata i interesovanja.

Sve prijave poslati na e-mail umetnicki.trening@gmail.com, do 20. decembra 2016.

Link ka pozivu za mlade.

 

 

 

Plakat je izradila polaznica prošlogodišnjeg kursa za Grafičku kulturu, projekat Umetnički trening 2016., Jovana Milovanović, koja je dobila nagradu kursa u vidu stručne prakse u Orange studiju u Beogradu.


 

Tip of the day

Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.
 

Voltaire više
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text