The Dance – chapter 1 | ZEFIR

Zefir predstavlja prvu od četiri gods-are-down-pop-up izložbi.

Zefir predstavlja prvu od četiri gods-are-down-pop-up izložbi u okviru Plesa, autorskog projekta Milice Tasić i Bojane Brkić.

 

Ples je beležnica vetra, podeljena u četiri stava - četiri odvojene serije tanjira. U njoj zajednička nit uvezuje vazdušne plesove četiri grčka boga vetra – Zefira, Notusa, Eurusa, Boreja – ustupajući podijum jednom po jednom.

 

 

Motiv svakog boga/vetra razvijen je u linearni tok, hronološki i prostorni. Hroničar će događaj beležiti iz pokreta u pokret - ucrtavanjem formirati trajektoriju. Igra između onoga koji pleše i onoga koji beleži izvedena je kao dijalog dva različita medijuma - dijalog dva autora. Prvi od praha porcelana ručno oblikuje podloge, dok drugi od praha pigmenta na toj istoj podlozi formira eolski reljef.


Svaka od četiri serije sastoji se iz dvadeset tanjira izloženih različitim intervencijama - modelarskim i slikarskim. Serije, postavljene u zajednički koordinatni sistem sa identičnom linijom horizonta, poput kardiograma beleže faktografske i kartografske podatke imaginarnog.


Četiri izložbe su podeljene u susrete u kojima će svaki od bogova na par sati otključavati neka svoja vrata u Beogradu. Upravo u samo tih par sati izložba će biti postavljena.

Svaki od bogova željno isčekuje goste i poziva na ples.


Ove susrete 8. juna započinje Zefir, bog zapadnog vetra, u Zetskoj 13 u 20.00h


Milica Tasić je po vokaciji arhitekta. Svoj fokus na čoveka u prostoru, i prostora u čoveku dalje istražuje kroz različite medijume i projekte, uspostavljajući/razvijajući fenomen geografije ličnosti.
Bojana Brkić svoje ruke posvećeno drži u porcelanu. Međutim, isti kontinuirano ispituje smeštajući ga u različite umetničke, primenjene i društvene kontekste. Ipak osnovno polje u kojem deluje je Boya Porcelain.

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text