Denegri, Šuvaković i Dedić o "Velikim modernizmima"

Denegri, Šuvaković i Dedić o "Velikim modernizmima"

Razgovor o knjizi „Veliki modernizam“ u izdanju Orion Art-a, biće održan u petak, 7. decembra u 20 časova u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra Beograd (Kralja Milana 48).

U razgovoru učestvuju: Ješa Denegri, Miško Šuvaković i Nikola Dedić. Moderator: Stevan Vuković.

"Veliki modernizam" ili "Veliki modernizmi"?

Кako danas, kada se na modernizam gleda uglavnom kao na istorijsku pojavu koja je bila delotvorna u veoma specifičnim okolnostima kulturnih politika sredine dvadesetog veka, možemo da reaktuelizujemo ključne autore modernizma u jugoslovenskoj skulpturi i slikarstvu? 

Ješa Denegri, Miško Šuvaković i Nikola Dedić izdvojili su Gabrijela Stupicu, Julija Кnifera i Olgu Jevrić kao autore čija dela su „u skladu sa tipologijama "visokog modernizma" pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka“ (Denegri), u kojima se modernost interpretira kao „situacije novog osećaja i doživljaja odnosa vremena i prostora unutar savremenosti“ (Šuvaković). Ti radovi poslužili su kao materijalni osnov za dijalog između aktuelnih pozicija tumačenja modernizma ova tri pisca o umetnosti, koje su u uvodu u knjigu određene kao pozicije jednog istoričara umetnosti i kritičara, jednog teoretičara i istoričara umetnosti i jednog estetičara i teoretičara umetnosti.

Razgovor o knjizi će se odvijati kao svojevrsni nastavak tog dijaloga i kretaće se kroz slojeve akumuliranih značenja koje su dati radovi zadobijali od vremena kada su prvi put bili prikazivani do danas, i kroz opšta mesta metodologija kojima su bivali interpretirani.
Polazna tačka razgovora biće doslednost produkcije izabranih autora, spram stalnih promena njihovog tumačenja, te i održivost teze o autonomnim vizuelnim svetovima koje su oni svojevrsno stvarali, odbijajući bilo kakvu vrstu promena uslovljenih kontekstom, što je Dedić naglasio veoma rečitim Кniferovim citatom: „Ne moram krenuti ni u kojem pravcu. Ostat ću na ovom mestu. Nije loše“.Šuvaković: Moderna (modern) ili "modernost" (modernity) se interpretiraju kao situacije novog osećaja i doživljaja vremena i prostora unutar savremenosti: vreme-prostor želje (Stupica), vreme-prostor-materija afekta (Jevrić) i ne-prostor-ne-vreme dijagramske konstrukcije polja fokusiranja (Knifer).

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services