Izložba: CATASTROPHICALLY GORGEOUS :mentalKLINIK

Eugster  ||  Belgrade  predstavlja  izložbu dua  :mentalKLINIK.

CATASTROPHICALLY  GORGEOUS,  samostalna  izložba  :mentalKLINIK , galerija  Eugster  ||  Belgrade

 

 

Trajanje izložbe: 13. Septembar - 1. Decembar  2018.

 

Kustos:  Yasmina  Reggad

 

Eugster  ||  Belgrade  predstavlja  prvu  beogradsku  samostalnu  izložbu  umetničkog  dua  :mentalKLINIK  pod  imenom  CATSTROPHICALLY  GORGEOUS  (katastrofalno  lepo).  Kroz  ovu  izložbu  umetnici  istražuju  spekulativni  pristup  budućnosti  u  svetu  koji  pokreće  konzumerizam  i  kog  održavaju  hiperobjekti. 

 

Šta  se  to  upravo  desilo?  Šta  će  se  desiti?  Šta  se  moglo  desiti? Kroz  CATSTROPHICALLY  GORGEOUS,  :mentalKLINIK  postaje  režiser  serije  mogućih  scenarija  koji  utiču  na  trenutno  stanje  galerijskog  prostora.  Njihov  rad  pluta  između  mogućnosti  da  se  isprovocira  događaj,  isplanira  katastrofa  i  da  se  posmatrač,  kao  usamljeni  svedok,  ostavi  izložen  posledicama  krize  i  ostacima  nevidljivog.  U  ravni  sa  sopstvenim  provokativnim,  smelim  humorom,  :mentalKLINIK  kreira  jednu  naizgled  zavodljivu  scenu  koja  podseaća  na  oproštajnu  žurku  priređenu  u  ime  kraja  sveta,  baziranu  na  latentnoj  distihifobiji  –  strahu  od  katastrofa  koje  se  svakog  časa  mogu  dogoditi.  Upotreba  oksimorona  katastrofalno  lepo  adekvatno  opisuje  ideološki  okvir  dve  skulpture,  MOËT,  1804_A  2018  i  MOËT,  1805_A  2018  (2018).  Uveličane  replke  zatvarača  flaše  šampanjca,  metalne  žice  koja  štiti  čep,  predstavljaju  ostatke  upotrebljenih  flaša  renomiranog  francukog  šampanjca  i  leže  na  podu  ispod  treperećih  svetala,  kao  da  govore:  Vaše  vreme  je  isteklo!

U  dvadesetčetvoročasnovnom  ponavljanju  video  instalacije  ELEVATED  BITTERSWEAT  (2015-2018),  univerzalni  stereotip  savršenog  žeskog  tela  poziva  nas  da  prošetamo  do  prskalica  slave  i  uspeha.  Izvan  okvira  prvobitnih  očekivanja,  ispostavlja  se  da  je  ova  šetnja  bez  znoja  razočaravajuće  statična.  Kao  posmatrači,  pred  njom  ostajemo  zanešeni,  ali  i  dalje  pasivni  dok  konzumiramo  nedodirljive  i  apsolutne  simbole  zabave,  sreće,  požude.

U  blizini  video  instalacije,  reč  crisis  (kriza)  je  ispisana  u  veselom  duhu.  U  ovom  tekstualnom  radu,  AMAZEBALLS  (CRISIS),  1801  (2018),  slova  su  formirana  kroz  tople  nijanse  obojenih  steklenih  kugli  prikačenih  na  zid.  Svojom  formom,  kugle  podsećaju  na  popularne  baštenske  ukrase  pravljene  u  čeliku  koji  se  koriste  u  agrikulturalnoj  tehnici  elektrokulture  kao  alternative  hemijskim  oplemenjivačima  i  pesticidima.  Kugle  imaju  ulogu  magneta  za  statične  struje  koje  vazduh  pune  većom  količinom  azota,  prirodnog  izvora  hrane  za  biljke.  U  doba  uznapredovalog  konzumerističkog  kapitalizma  i  etablirane  masovne  proizvodnje,  budućnost  izgeda  zastrašujuće  i  neizvesno,  pa  ipak  ne  možemo  poreći  da  dolazi.  Serija  replika  koje  :mentalKLINIK  predano  izbacuje  odgovara  na  veličinu  i  snagu  takvog  sistema  i  fenomena,  koji  je  previše  veliki  da  bi  se  popravio  i  čija  štetnost  na  okolinu  prevazilazi  nas  same.  Ovi  radovi  pokušavaju  da  uhvate  i  mapiraju  infrastrukturu  koja  omogućuje  savremeni  kapitalizam,  definisan  kao  hiperobjekat  (a  ne  kao  ideologija  ili  ekonomski,  politički  sistem),  funkcioniše  i  održava  sam  sebe.  Termin  hiperobjekat  –  definisan  u  eseju  Hiperobjekti,  filozofija  i  ekologija  posle  kraja  sveta(2013)  Timoti  Mortona  –  odnosi  se  na  stvari  koje  su  masovno  distribuirane  u  prostoru  i  vremenu  koji  su  u  odnosu  na  ljude,  kao  vrstu,  relativni.  Hiperobjekti  su,  dakle,  hiper  u  odnosu  na  neki  drugi  entitet,  bez  obzira  na  to  da  li  su  ih  proizveli  ljudi  ili  ne.  Iako  smo  nadjačani  ultimativnim,  apstraktnim  sistemima  i  onim  što  se  ne  može  predstaviti,  i  dalje  možemo  uticati  na  hiperobjekte  kao  što  su  kapitalizam  i  globalno  zagrevanje,  jer  smo  sa  njima  direktno  povezani.

Kontrola  društva  i  pojedinca  se  na  izložbi  manifestuje  kroz  upotrebu  poznatog  urbanog  elementa  koji  je  deo  sistema  teksturalne  obrade  javne  površine  –  tačkasta  popločanja  za  slabovide.  Poput  urbanista,  u  instalaciji  UNDER  THE  DARK  STARS  (2018),  :mentalKLINIK  posipaju  preko  3000  mesinganih  dugmadi  preko  čitave  površine  poda  galerije,  usmeravajući  pažnju  na  instrumente  regulacije  života  ulice.  Prevashodno  dizajnirani  i  korišćeni  u  javnom  prostoru  kao  taktilni  znak  i  za  one  koji  vide  i  za  one  koji  ne  vide  dobro,  tačkasta  popločanja  su  takođe  prevencija  i  znakovi  upozorenja  za  mobilnost  nove  kategorije  slabovidih,  hiper-povezanih  urbanih  stvorenja  koja  hodaju  ulicama  s  fokusom  na  telefonima.

 

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text