Izložba fotografija "Druga šansa / Second chance" Ane Batrićević

Izložba fotografija "Druga šansa / Second chance" Ane Batrićević

Izložba fotografija "Druga šansa / Second chance" Ane Batrićević, biće otvorena u ponedeljak, 15. oktobra u 19 časova u Бартcелона galeriji (Čumićevo Sokače - Belgrade Design District, 1 Sprat, lokal 96).

 

 

 

Na izložbi će biti prikazano 14 fotografija, koje je autorka napravila 2018. godine, tokom svog terenskog istraživanja o primeni programa resocijalizacije koji se sastoji u radu osuđenika sa psima iz azila za pse u okviru kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica.

Od 15. do 27. oktobra, koliko će trajati izložba, galerija Бартcелона će biti mesto za sakupljanje hrane, lekova, šampona, igračaka i svega drugog što može pomoći azilima za napuštene životinje.

Na kraju izložbe, sve prikupljene stvari, kao i deo novca sakupljen prodajom fotografija biće donirani organizaciji Feniks, koja se stara o napuštenim psima i mačkama.

Ana Batrićević (rođena 1985.) je naučni saradnik na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu. Njen rad usmeren je na ekološko pravo i prava životinja, a svoju doktorsku tezu „Krivičnopravna zaštita životinja“ odbranila je 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. 

Ona kombinuje terenska istraživanja iz krivičnog prava, ekološkog prava, kriminologije i penologije sa fotografijom. Pošto poznaje vrednost vizuelnog uticaja, poseduje senzibilitet potreban da uhvati trenutak, neuvijenu stvarnost i lepotu u svakom detalju, koristi svoj foto aparat kao instrument za svoja istraživanja.

Godine 1297., kada je u Firenci uspostavljen prvi javni zatvor, Le Stinche, koncept kaznenih ustanova značajno se razlikovao od današnjeg. Skoro 300 godina kasnije, otvoren je prvi popravni zavod, ali on je bio namenjen samo ženama i deci. Oko 200 godina nakon toga, 1777. godine, zahvaljujući Džonu Hauardu i njegovom objavljenom delu „Stanje zatvora“, zatvori su počeli da se menjaju... Naravno, to još uvek nije bilo ništa u poređenju sa zatvorima kakvi danas postoje u razvijenim zemljama... Verovatno je zatvor Halden upravo suprotnost onoga što je bio Le Stinche.

Prvi azil za životinje osnovan je 1824. godine, i, hvala Bogu, situacija se i tu promenila... Verovatno se berlinski Hohenschönhausen za kućne ljubimce u tom smislu može porediti sa zatvorom Halden.

Sa primenom terapije uz pomoć životinja najverovatnije se otpočelo u vreme Stare Grčke, kada su konji korišćeni za podizanje raspoloženja teških bolesnika. U srednjem veku u Belgiji, ljudi su se oporavljali zajedno sa svojim kućnim ljubimcima, tako što su kućni ljubimci korišćeni kao deo prirodne terapije za ljude.

Sledeći ovu praksu, institucije za zbrinjavanje psihički obolelih i beskućnika, kao što su York u Engleskoj i Bethel u Nemačkoj, uključivale su životinje u svoju terapeutsku praksu, koristeći njene prednosti. Kasnije, vezu između ljudi i životinja konceptualizovao je psiholog Boris Levinson, kao i Konrad Lorenc, austrijski dobitnik Nobelove nagrade iz fiziologije. Kao Lajka, naš siroti pas koji je postao pionir u svemiru, Džingl, pas doktora Borisa Levinsona bio je deo prvog zvaničnog terapeutskog rada i istraživanja... Ova veza objašnjena je 1961. godine kao unutrašnja potreba ljudi da se povezuju sa prirodom, naročito u haosu svakodnevnog života. Moderni pokreti koji se zalažu za uključivanje kućnih ljubimaca u terapiju multidisciplinarnog su porekla, povezuju oblasti veterinarske medicine, psihologije, sociologije i psihijatrije, a često su finansirani od strane proizvođača hrane za kućne ljubimce.

Rehabilitacioni programi pristigli su u kaznenu politiku SAD-a sredinom sedamdesetih godina 20. veka. Dvadeset godina kasnije, sestra Pauline Quinn otpočela je ono što danas postoji u kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici – prvi program rada sa psima namenjen rehabilitaciji osuđenika, jer verovala da osuđenicima može vratiti nadu kroz ljubav prema životinjama.

Rezultat ovih programa jeste porast nivoa empatije i prosocijalnih veština, kao i motivacije da se učestvuje u aktivnostima u korist zajednice, ali i smanjenje stope recidivizma. David Pujado.

Izložba će biti otvorena do 27. oktobra 2018. godine.

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services