Izložba grafika umetnice Nevenke Stojsavljević

Izložba grafika umetnice Nevenke Stojsavljević

Izložba grafika umetnice Nevenke Stojsavljević biće otvorena u utorak 10. oktobra u 19 časova u Galeriji Centra za grafiku i vizuelna istraživanja AKADEMIJA (Fakultet likovnih umetnosti, Pariska 16).

 

 

 

U galeriji Centra za grafiku predstaviće se samostalnom izložbom grafika beogradska umetnica Nevenka Stojsavljević. Publika će imati prilike da se susretne sa najnovijom serijom grafika autorke prisutne na domaćoj sceni preko tri decenije. Prepoznatljivog estetskog senzibiliteta, geometrijski precizni i koloristički svedeni radovi Nevenke Stojsavljević mogu se posmatrati u različitim položajima, kako ih je moguće rotirati za 180 stepeni, čime nam umetnica pojašnjava da ugao posmatranja i tačka promatranja mogu uticati na variranje zaključaka.

Grafike predstavljene na izložbi nastajale su u poslednje dve godine i izvedene su u tehnici sitoštampe.

Kataloški tekst autorke Dr Rajke Bošković

Neretko se pred umetničkim delom pokreću pitanja, praćena nedoumicama. Ograničenost – neograničenost; promenljivost – nepromenljivost;
kretanje – mirovanje; disharmonija – harmonija; fragment – sveukupnost; složenost – jednostavnost.
Pred najnovijim ciklusom grafika Nevenke Stojsavljević otvara se polje promišljanja.
Postavlja se pitanje šta ova dela obelodanjuju? Da li otkrivaju relativnost stvarnosti ili relativnost mogućnosti naše spoznaje?

Zakon trojstva, linija/senka/prostor. Tri plana u likovnom, ali i tri plana u metaforičkom smislu. Linija – kao materija, konkretizovan, materijalan vid postojanja; senka – kao vidljiv ali neopipljiv i nepostojan odraz materije; i prostor – kao dubina, beskonačna i nedokučiva, koja postoji a čijeg prisustva i dejstva, ni u umetnosti, ni u životu, često nismo svesni.

Namera umetnice da se grafike mogu postavljati i potpuno okrenuto (180 stepeni) upućuje na promišljanje mogućnosti naše spoznaje i uopšte viđenje sveta oko nas; ne samo na stalno kretanje i promene nego i na činjenicu da tačka posmatranja u fizičkom, ali i naše polazište promišljanja u prenesenom smislu određuje i sam doživljaj sveta.
Tačka posmatranja određuje i deo koji ćemo iz tog nezaustavljivog toka kretanja procesa prirode, vremena, zvukova, slika ... zapaziti, i ... izdvojiti.

Princip promenljivosti daje mogućnost da se linija negde nastavi, da se nađe izlaz iz posmatranog prizora, da se nešto uporedi sa nečim drugim, da se slika relativizuje, da ništa ne bude konačno jer to zaista i ne može da bude, već sledeći trenutak je trenutak promene koji relativizuje sliku i nudi izlaz iz nje. Izađi iz slike i okreni je naopačke. (N.S)

Ali u toj promenljivosti, odnosno okretanju vidnog polja, (pre)okreću se i sam izraz, doživljaj i značenje grafike. Sam položaj, odnosno orijentacija grafike bitno menja značenje – ugaoni i vodoravni linijski tok u gornjem delu vidnog polja izaziva stanje ograničene, konkretizovane strukture; dok okretanje iste grafike i završavanjem vidnog polja u gornjoj polovini vertikalama/otvorenošću, izaziva stanje neograničenosti. U tom smislu, grafika Jedinstvena beskonačnost sa vodoravnom paralelnom strukturom u donjem delu, i otvorenom uspravnom strukturom u gornjem, daje vizuelni utisak i mogućnost „odlaženja” vertikalnih otvorenih linijskih tokova u „ beskraj” i veoma ubedljivo izražava tu ideju beskonačnosti. Kad se prepustimo eksperimentu koji nudi umetnica, izađemo iz slike i „okrenemo je naopačke”, elan trakastih otvorenih struktura u donjem delu grafike crpe energiju za dalji tok ka visinama, ali negde u gornjoj trećini taj elan je naglo zaustavljen u pravolinijskom ugaonom horizontalnom toku, koji dobija ograničenost i zadatost, ne samo oblika nego i samog toka.

Hladnoću, pa čak i bezdušnost geometrijske strukture oživljava nanos srebrne boje, koja svojom treperavom teksturom muklog sjaja daje sasvim novu notu izražajnosti grafika.
U proračunatost i predvidljivu pravilnost mehaničkog toka geometrijske apstrakcije tanana vibrantnost srebrnog nanosa unosi živost i dah organske teksture, koja se više i raznovrsnije otkriva što se pažljivije i duže posmatra.

Zbog samih likovnih elemenata – linije, senke i prostora, optički efekti su sastavni deo izraza ovih grafika, ali optička igra elemenata je samo polazište i način da se uvede u polje vidljivog i nevidljivog...

Ostaje otvoreno pitanje – Da li ova dela upućuju na relativnost stvarnosti ili obznanjuju da su samo mogućnosti naše spoznaje relativne? Da je istina, ipak, jedna i nepromenljiva, a da su promenljive i relativne samo naše mogućnosti (raz)otkrivanja sveta oko nas i dopiranja do tračka istine, kao nepromenljivog jezgra ljudske spoznaje.

Strpljivost i istrajnost u ispitivanju mogućnosti izraza u domenu grafike, ali, što je neuporedivo važnije, istraživački duh u promišljanju procesa sveta slike i mogućnosti zapažanja, doživljaja i sagledavanja tih procesa, čine neprekinutu nit u dugogodišnjem stvaralačkom radu Nevenke Stojsavljević. Najnovijim ciklusom grafika ona nesumnjivo potvrđuje svoje mesto među najznačajnijim savremenim srpskim grafičarima. Prateći svoj unutrašnji poriv, ali stalnim istraživanjem novog, ona se izdvaja izgrađenim i prepoznatljivim umetničkim jezikom, nanovo nas iznenadivši zrelošću ideje i suptilnošću izraza.

Nevenka Stojsavljević rođena je 1953. godine u Velikoj Popini, Hrvatska. Završila je Fakultet primenjenih umetnostu u Beogradu 1977. godine. Magistrirala je na Fakultetu likovnih umetnosti 1980. godine. Priredila je trideset samostalnih izložbi i učestvovala na preko 300 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu: (Japan, Španija, Norveška, Poljska, Slovenija, Bugarska, Makedonija, Francuska, Mađarska, Holandija, Nemačka, Češka republika, Belgija, Hrvatska....). Nagrađivana je osam puta za svoj umetnički rad, izdvajamo: 1996. – Zlatna igla na prolećnoj izložbi ULUS-a, 1995. – Zlatna igla na II međunarodnom bijenalu suve igle – Užice, 1993. – Veliki pečat Grafičkog kolektiva. Učestvovala je na mnogim kolonijama i simpozijumima u zemlji i inostranstvu. Radovi joj se nalaze u kolekcijama Narodnog muzeja, Muzeja savremene umetnosti, i drugim zbirkama grafike u zemlji i inostranstvu.

Izložba je otvorena do 24. oktobra 2017. godine.

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.
 

Voltaire više
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text