Izložba Letnje škole Univerziteta umetnosti u Galeriji FLU

Letnja škola Univerziteta umetnosti, galerija FLU

Izložba Letnje škole Univerziteta umetnosti 2016. pod nazivom "Preko svake granice" (Beyond All Confines) biće otvorena 19. aprila u 19 časova u Galeriji FLU (Knez Mihailova 53).

 

 

 

Zgrada u kojoj se danas nalazi Rektorat Univerziteta umetnosti podignuta je u delu Beograda nazvanom Varoš kapija, u trećoj deceniji prošlog veka, za administrativno-upravne poslove. Bila je smeštena između dva istorijska zdanja, oba, kako se veruje, izrađena po nacrtima Franca Jankea u prvoj polovini devetnaestog veka: Saborne crkve i carinarnice u Karađorđevoj ulici. Carinarnica, Đumrukana, nestala u bombardovanju za vreme Drugog svetskog rata, višestruko je značajna za srpsku kulturu: bila je to prva građevina projektovana prema zapadnim stilskim shvatanjima, a pod njenim svodovima odigrana je, 1841. godine, prva pozorišna predstava u Srbiji.

Ovaj deo beogradskog priobalja bio je tema i lokacija tradicionalne međunarodne Letnje umetničke škole Univerziteta umetnosti koja se, sa radnim naslovom "Preko svake granice", održala od 15. do 22. jula 2016. godine. Ovo mesto je izabrano zato što je luka bila kopča obnovljene srpske države sa evropskim prestonicama, zato što je ušće Save u Dunav suština Beograda i slika njegove otvorenosti. Rektorat, čvorište četiri umetnička fakulteta, jeste svojevrsni vidikovac koji nastavlja i neguje te tradicije Beograda.

Radionice Letnje umetničke škole bile su koncipirane oko pojma granice. Reke Sava i Dunav tokom milenijumske istorije Beograda češće su bile granična linija no što to nisu bile: granica Rimskog carstva i varvarskog prostora, Vizantije, potom Despotovine i Mađarske, Otomanskog carstva i Austrije, Srbije i Austrougarske... Tek po završetku Prvog svetskog rata reke prestaju da budu granica, ali u urbanom tkivu Beograda, kao i u mentalitetu moguće je i danas osetiti daleki odsjaj tog arhetipa. Otud se preispitivanje pojma granice (u istoriji, urbanom prostoru, inovacije u vizuelnim umetnostima, biologiji, matematici...) nametnulo kao podsticajni okvir za različite umetničke intervencije i promišljanja.

Referentni prostor obuhvatao je savsku padinu koja dodiruje Beogradsku tvrđavu, gradski cardo - današnju Knez Mihailovu ulicu i priobalje do linije mosta u Brankovoj ulici. Broj kulturno-istorijskih spomenika je veliki – od katedralnog kompleksa sa Patrijaršijom, preko istorijskog prostora Kosančićevog venca sa ostacima stradale Narodne biblioteke i rimskih nalaza ispod njenih temelja, Konaka Knjeginje Ljubice, kafane „?“, do kompleksa pristaništa koje je u prošlosti bilo kopča mlade srpske države sa Evropom. Na ovom prostoru postoji gustina vidljivog i nevidljivog istorijskog nasleđa sa kojom se malo lokacija u Evropi i svetu može meriti, što je predstavljalo kreativni izazov kako za studente iz Beograda, tako i za one koji su po prvi put došli u naš grad. 


UMETNIČKE RADIONICE


ODJECI ĐUMRUKANE
RE-KREIRANjE NESTALOG POZORIŠTA

muzičko-dramska radionica
Branka Popović, profesor Fakulteta muzičke umetnosti
Marija Milenković, profesor Fakulteta dramskih umetnosti

Priča o Đumrukani, znaku slobode, prvom teatru, a stoga i simbolu novog, hrabrog i progresivnog, polazište je oko koga se odvijala muzičko-dramska radionica. Studenti kompozicije su stvarali muziku za pet mikrobaleta koji su bili inspirisani motivima iz bajke Amor i Psiha iz Apulejevog dela Zlatni magarac. Literarni motivi su istraživani i prikazivani kroz sintezu pokreta i zvuka. Kroz zajednički interdisciplinarni istraživački rad studenata glume i kompozicije istraživane su verbalne i neverbalne mogućnosti interpretacije kroz sintezu pokreta i zvuka. Studenti kompozicije su bili usmereni na hrabro istraživanje novih muzičkih tendencija i izvođačkih tehnika ponuđenog akustičnog ansambla, sa ciljem izgradnje i pronalaženja sopstvenog muzičkog izraza. Glumci su prošli kroz složeni glumački trening, koji uključuje improvizacije na zadatu temu, autorsko vreme glumca, ekstemporaciju, unutrašnji raspored i potencijal glumačkih sredstava, kao i kombinovanje tradicionalnih i savremenih tehnika pokreta. Rezultati su pretočeni u pozorišnu predstavu praćenu muzikom koja je proistekla iz same igre.

Kompozitori:
Milana Milošević
Aleksandar Savić
Vladica Mikićević
Mira Milosavljević
Jana Rančić
Katarina Tomić
Izvođači:
Tamara Mikulić – violina
Luka Kosanović – viola
Sanda Mašić – flauta
Rastko Uzunović - klarinet/saksofon
Filip Rakić - trombon
Dirigent:
Milana Milošević
Glumci:
Mina Obradović
Nikola Stanković
Dunja Stojanović
Dragan Sekulić
Milan Zarić


BREG ZA RAZMIŠLjANjE – OTKRIVANjE SKRIVENE PROŠLOSTI GRADA
radionica vizuelnih umetnosti
Jelena Todorović i Svetlana Volic, profesori Fakulteta likovnih umetnosti


Umetničko teorijska radionica zasnivala se na proučavanju skrivenih i zaboravljenih prostora savske padine i beogradskog pristaništa. Osnovni cilj bio je razotkrivanje različitih slojeva prošlosti Beograda koji se prelamaju na prostoru bivše Đumrukane, Velike džamije, nikad otvorenog tunela ispod Donjeg grada i sl. Ovaj isečak grada, poznat kao Fićir bajir ili Breg za razmišljanje, vekovima je oblikovan ispresecanim tokovima vidljive i nevidljive prošlosti. On je manje bio mesto za meditaciju, a više vrtlog u koji se slivao ceo život grada tokom svih perioda njegove istorije, mesto carinarnice i granice, dolazaka i odlazaka. Za mnoge, on je bio definicija grada, njegovi obrisi su dočekivali i ispraćali svakog putnika i ostajali duboko utisnuti u njegovom sećanju. Suštinski, bio je to prostor trgovine, mesto stalne smene i razmene, ali ne samo puke robe, već ideja, kulture, uticaja, jezika, identiteta... Savska padina u svom jezgru skriva mnoge podzemne prostorije, lagume koje su nekad služili kao lučka skladišta. Postoje realni podrumi unutar padine, ali i skladišta zapisa o bregu u kojima se čuva istorija, sećanje i iščezlo nasleđe grada. Promišljanjem, saznanjem i osećanjem, pažljivi istraživač može osvetliti skrivene prostore i pohraniti ih u sopstvene lagume, kao kapital ili kapislu, okidač koji će probuditi imaginaciju.
Upravo zato, odabran je ovaj deo grada za scenu, ali i glavnog aktera radionice. On je bio polazište studentima za lična umetnička istraživanja koja treba, ne samo da reflektuju viđeno i doživljeno, već postanu jedan mali deo istorije tog mesta. Mesta koja istovremeno pripadaju prošlosti i sadašnjosti, realnom i imaginarnom, svojevrsni su poziv na interakciju duha prostora i unitrašnje imaginacije umetnika. Taj dijalog imeđu unutrašnjih i spoljašnjih predela rezultirao je zanimljivim ostvarenjima u mediju slike, videa, prostorne instalacije, fotografije, performansa...

Polaznici:
Kamalakidou Kuriaki
Ľubica Mildeová
Markellos Kolofotias
Polyxeni Louka
Darko Vukić
Jana Rastegorac
Milena Apostolović
Zorica Lujić
Jadranka Terzić
Uroš Ranković


GETO – TAJNI ŽIVOT GRADA 2016.
radionica dokumentarnog filma
Janko Baljak, profesor Fakulteta dramskih umetnosti


Ispod drevnih zidina Beogradske tvrđave teče tranzicioni život srpske prestonice koji je u potpunoj suprotosti sa tišinom okovanim Kalemegdanom. Radionica dokumentarnog filma su inspiraciju je tražila u ljudskim licima, sudbinama, ali i kontrastima koje nam otkriva ovaj mikro ambijent, gde su vekovi beogradske istorije u sudaru sa globalizacijom okoline. Uz mnoga istorijska zdanja, na prostoru Kosančićevog venca i savske padine žive ljudi na ivici egzistencije, u zapuštenim kućama koje stoje u senci elitnih novogradnji. Radionica dokumentarnog filma istraživala je ove fenomene. Pored studenata koji se bave filmskom umetnošću, ekipu su činili i studenti koji dolaze iz drugih disciplina, kao što su slikarstvo, arhitektura i izvođačke umetnosti. Oni su se na Letnjoj školi prvi put sreli sa dokumentarnim filmom, a među njima je bilo i dosta stranih studenata koji se prvi put sreli sa Beogradom.
Rezultat ove neobične saradnje su tri izvanredna kratka filma - It’s not a big deal, The Vinyl spirit of Belgrade i Island - koji su inspirisani ljudima, uporednim egzistencijama i kontrastima samog centra prestonice.

Polaznici:
Riccardo Bertoia
Alanna Wilson
Giannis Kritsotakis
Dunja Nešović
Stefan Lukić
Irina Jemcov
Miloš Vučković
Ivan Milev
Marija Šumarac


Postavljanje Škole u okvire prostora Varoš kapije i savskog priobalja bio je svojevrsni poziv široj javnosti da pokrene kampanju za revitalizaciju ovog dela grada čija bi kruna bila obnova znamenitog zdanja Đumrukane, na mestu gde su sada barake, auto-servisi i neformalne deponije. Zajedno sa gradskim strukturama, institucijama kulture, službom zaštite i urbanizma javnost bi putem medijske kampanje bila upoznata sa vrednostima ovog mesta – prvog koje ugledaju turisti koji dolaze u Beograd rečnim kruzerima. Obnovljeno zdanje bilo bi predato kulturi našeg grada kao trajni prostor za pozorište, muzej, muzički arhiv, galeriju i sl, a ujedno i memorijal rađanja naše kulturne scene.

Rukovodilac LUŠ:
prof. Mileta Prodanović
Prorektor Univerziteta umetnosti

Koordinator LUŠ:
Jasmina Milovanović
Koordinator međunarodne saradnje Univerziteta umetnosti

Dizajn:
Svetlana Volic
Fakultet likovnih umetnosti

Izdavač:
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Tiraž:
100


Izložba će biti otvorena do 24. aprila 2017. godine.

 

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.
 

Voltaire više
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text