Izložba novih članova SULUV-a

Izložba novih članova SULUV-a

Izložba novih članova Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), biće otvorena u ponedeljak, 15. januara, u 19 časova, u Galeriji SULUV (Bulevar Mihajla Pupina 9) u Novom Sadu.

 
 

 

 

Radove će izložiti: Anica Radošević Babić, Đorđe Georg Vinokić, Igor Smiljanić, Ilija Smiljanić, Kristina Palanjuk, Maja Ćuk, Nataša Panian, Nenad Ignjatov, Sandra Janjatović, Tijana Holpert, Vanja Ignjac, Mladen Stojanović, Dušan Savković, Veroljub Naumović i Emilia Valentikova.


Anica Radošević Babić, rođena je 1972. godine u Vršcu. Osnovne studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu završila je 1996. god. Magistrirala je 2000. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Katedra za grafiku u klasi profesora Zorana Todovića. Član je ULUS-a od 1999. god. Radovi Anice Radošević Babić nalaze se u kolekcijama domaćih i inostranih ustanova kulture. Dobitnica je povelje grada Vršca za umetničko stvaralaštvo. Nosioc je domaćih i kordinator više međunarodnih umetničkih studentskih projekata. Od 2014.redovni je profesor na Katedri za grafiku  Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Đorđe Georg Vinokić, rođen je 1965. godine u Novom Sadu, gde je studirao petrohemiju (1984-1990). Živi i radi kao slobodni umetnik slikar u Austriji, a od 2017. godine i u rodnom gradu u kojem je po prvi put izlagao u okviru Dunavskih Dijaloga iste godine. Njegovi radovi se nalaze u javnim i privatnim kolekcijama, između ostalog i u vlasništvu Muzeja Liaunig, Flener Colekcije, RAG kolekcije, Land Burgenland…

Igor Smiljanić rođen je 1977. godine u Kikindi. Diplomirao je na Katedri za vajarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, master studije vaarstva  završio je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu gde je trenutno na doktorskim studijama likovnih umetnosti. Radi kao stručni saradnik na katedri za vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2003. god. do sada je saradnik na internacionalnom simpozijumu skulpture Tera u Kikindi. Od 2008. god. do sada je asistent na projektu Teratorija, Kikinda-Beograd.

Ilija Smiljanić rođen je 1964. u Vrbasu. Vrlo brzo nakon toga se sa porodicom seli u Novi Sad gde pohadja osnovu a potom i srednju školu za primenjenu umetnost “Bogdan Šuput”, nakon koje odlazi (1985) u tadašnju Čehoslovačku gde je studirao i diplomirao na Akademiji Likovnih Umetnosti u Pragu i stiekao titulu Akademskog slikara (uključujući i godinu dana Magisterija i titulu Magistra Umentosti – MA, 1990). Nakon studija živi i stvara u Pragu i Londonu. Krajem devedestih u Puli (Hrvatska) zajedno sa suprugom akademskom fotografkinjom Silviom Potočki osniva galeriju za savremenu umetnost Singular. Od 2014. godine živi i stvara u Novom Sadu. Stvaralaštvo Ilije Smiljanića u proteklih 30 godina, pored slikarstva, je uključivalo i rad na projektima u oblasti ilustracije, grafičkog dizajna i likovne opreme knjiga u svojstvu Umetničkog i Kreativnog Direktora. Od povratka u Novi Sad bavi se isključivo slikarstvom.

Kristina Palanjuk, rođena je 1994. godine u Rumi. Trenutno je na Master akademskim studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2014. učestvovala je na više grupnih izložbi i likovnih kolonija.

Maja Ćuk, rođena  je 1979. godine u Rumi. Magistrirala na katedri za scenski dizajn, Interdisciplinarnih magistarskih studija na Rektoratu Umetnosti u Beogradu. Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, odsek Slikarstvo, upisala 1999. godine u klasi profesora Slobodana Roksandića. Diplomirala u klasi profesora Gordana Nikolića 2004. godine. Stipendista Kraljevine Norveške za 500 najboljih studenata u Srbiji 2004. godine i stipendista Ministarstva Republike Srbije, Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka. Izlagala na pet samostalnih izložbi. Učesnik na brojnim kolektivnim izložbama, likovnim kolonijama i stručnim radionicama. Dobitnik Prve pohvale na Likovnom salonu Srem 2012, Prve nagrade na  Rumskom likovnom salonu 2011, Pohvale na Vojvođanskom salonu 2007, Specijalne nagrade na V rumskom novogodišnjem likovnom salonu 2005. godine. Član ULUS-a od 2005. godine. Živi i radi u Beogradu i Rumi.

Nataša Panian rođena je 1985. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu završila je u Novom Sadu. 2006. upisala Akademiju umetnosti u Novom Sadu, likovni departman- smer vajanje. Studije završila 2010. godine u klasi profesorice Borislave Prodanović -Nedeljković. Dobitnik je nagrade umetničke livnice Stanišić za 2010.godinu. Master studije završila je u klasi profesora Tomislava Todorovića 2012. godine. Imala je jednu samostalnu i više kolektivnih izložbi.

Nenad Ignjatov rođen je 1986. godine u Gospođincima. Ljubav prema slikarstvu razvio je zahvaljujući slikaru Dobrosavu Uliću, koji ga je podučavao do petnaeste godine, kada počinje da radi ulja na platnu. Ubrzo postaje član mnogobrojnih likovnih kolonija. Nakon završene srednje ekonomske škole upisuje slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof.Vlade Rančića. Tokom osnovnih studija u slikarstvu bavi se eksperimentisanjem i istraživanjem u materijalima što postaje njegova preokupacija i na master studijama gde upotrebljava slikarske i neslikarske tehnike pri stvaranju dela. Odbranio je master rad na temu “Blizina jednakog” sa ocenom deset. Izlagao je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu, i radio je u srednjoj umetničkoj školi “Bogdan šuput” u Novom Sadu kao zamena na predmetu Istorija umetnosti.

Sandra Janjatović rođena je u Somboru 1993. godine. Živi i radi u Novom Sadu. Završila Srednju ekonomsku školu u Somboru. 2012. je upisala osnovne studije slikarstva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Trenutno je na master studijama slikarstva, u klasi profesora Gorana Despotovskog. Imala je tri samostalne i više kolektivnih izložbi u Srbiji.

Tijana Holpert rođena je 1985. godine u Vrbasu. Diplomirala je 2010. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na likovnom odseku, smer slikarstvo u klasi profesora Vlade Rančića i stekla zvanje Diplomirani likovni umetnik. Master studije na smeru slikarstvo završila je 2012. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Vlade Rančića i stekla zvanje Master likovni umetnik. Bila je stipendista Ministarstva omladine i sporta, Fonda za mlade talente Republike Srbije. Pripredila je samostalnu kao i učestvovala u mnogim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Objavila je nekoliko stručnih članaka iz oblasti estetskog vaspitanja, istorije umetnosti i slikarstva.

Vanja Ignjac rođena je 1992. godine u NovomSadu. Završila je Srednju umetničku školu za dizajn “Bogdan Šuput” u Novom Sadu 2011. godine. Diplomirala je 2017. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na katedri za grafiku u klasi profesora Radovana Jandrića. Nagrađena je za najuspešnijeg studenta na katedri grafike u generaciji 2013-2017. 2017. godine upisala je master studije modul: grafika,  na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Priredila je nekoliko samostalnih i učestvovala na više kolektivnih izložbi.

Dušan Savković-Dukatti rođen je 1984. godine u Novom Sadu. Završio je osnovnu i srednju školu za dizajn “Bogdan Šuputp u rodnom gradu. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Jovana Rakidžića 2011 godine. Master studije završio je 2013 godine na Akademiji umetnosti kod profesora Jovana Rakidžića. Stručno usavršavanje za Konzervatora-restauratora slika i arheološke keramike završio je u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu 2014.godine. Ima položen Državni stručni ispit i zvanje kustos-slikar. Član je ULUS-a i ULUV-a. Ima status slobodnog umetnika. Realizovao je šest samostalnih izložbi i učestvovao na preko 40 kolektivnih izložbi i humanitarnih projekata u mnogim gradovima Srbije. Veći broj publikacija. Tri puta nagrađivan, prva nagrada za crtež, Novkabel Novi Sad (2002) prva nagrada za ideju iz oblikovanja materijala Bogdan Šuput, Novi Sad, (2003), prva nagrada za crtež, Akademija Umetnosti, Novi Sad (2008) Slike mu se nalaze u privatnim kolekcijama po galerijama i drugim institucijama u SAD, Kanadi, Švedskoj, Nemačkoj, Grčkoj…i širom Srbije. Aktivni učesnik kolonija na području Republike Srbije i autor preko hiljadu slika, nekoliko murala, ikona , fresaka, ilustracija . Oženjen, otac dve devojčice, živi i radi kao samostalni umetnik u Novom Sadu. O svojoj umetnosti kaže da je u domenu istraživanja odnosa između ljudi, stavljenih u imaginarni prostor sa ulogama svakodnevnog čoveka.

Veroljub Naumović je umetnik koji živi i radi u Novom Sadu. Završio je gimanziju „Laza Kostić“ u Novom Sadu a na fakultetu je prvo studirao fotografiju na Visokoj Tehničkoj Školi pa zatim upisao nove likovne medije na Akademiji Umetnosti Univerziteta u Novom Sadu gde se kasnije opredeljuje za studije vajarstva. Godine 2017. dobija zvanje diplomirani likovni umetnik iz oblasti vajarstvo i iste godine upisuje master studije vajarstva na Akademiji. U svom radu inspiraciju vuče iz fascinacije ljudskim telom, kao i tehnologijom i naukom, a tako i filozofskim i sociološkim pitanjima koja proističu iz njihovog napredka. Motivi kojima se bavi su identitet, odnos namere i slučajnosti, odnos mentalnih procesa i okruženja, čovekovo telo, odnos mnoštva i pojedinosti, nagomilavanje. Za tumačenje njegovih dela proces nastanka, koji ih modulira i usmerava, je od ključnog značaja. Iskustvo nastanka i iskustvo gotovog dela su nerazdvojivi. U svojoj seriji Deindividualizacije, koja se sastoji iz niza radova,ostvarenih upotrebom različitih tehnika i materijala (crtež, gips, terakota, beton…), umetnik se bavi delovanjem pojedinaca i njihovim odnosom unutar šireg društvenog reljefa. Ti radovi su realizovani u javnom kontekstu kroz učešće nasumične publike. Naime oni nagomilavaju,deponuju, otiske učesnika, najčešće njihove šake ili prsti.  Ovi otisci, iako nose jasnu simboliku i individualnu prepoznatljivost se u radovima ponavljaju i preklapaju na taj način da formiraju svedene vizuelne celine. Ovaj serijal autor realizujena kulturnimdogađajima i festivalima i izlaže na mnogim grupnim izložbama.

Emilia Valentikova rođena je 1992. godine u Novom Sadu. Živi u Bačkom Petrovcu. Završila je osnovne studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer grafika u klasi profesora Radovana Jandrića. Trenutno je na master studijama grafike na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izlagala je samostalno i kolektivno.

Mladen Stojanović rođen je 1993. godine u Novom Sadu. Završio je Srednju školu za dizajn ,,Bogdan Šuput’’ , odsek likovni tehničar  2012. godine. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu  2015/2016. godine na Departmanu likovnih umetnosti, studijski program Slikarstvo, u klasi prof. Gorana Despotovskog. Master akademske studije je završio 2016/2017. godine na istoj akademiji pod mentorstvom prof. Gorana Despotovskog. Trenutno je na doktorskim studijama na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Osim samostalnih izložbi,  učestvovao je i na brojnim grupnim izložbama. Aktivno je učestvovao u više umetničko-istraživačkih projekata, od kojih se izdvajaju učešće u projektu ,,Reciklart’’ koji Akademija umetnosti realizuje sa Školom za srednje i osnovno obrazovanje ,,Milan Petrović’’ u Novom Sadu i u projektu prekogranične saradnje Srbija –Hrvatska  pod nazivom  ,,Panonski put umetnosti’’. Redovno učestvuje i na umetničkom projektu  ,,Razlike’’ i na festivalima videa i kratkog filma ,,Shortz’’ i ,,Frog’’. Dobitnik je nagrada, pohvala i stipendija među kojima je jedna od najznačajnijih stipendija Fonda za mlade talente ,,Dositeja’’ koju dodeljuje Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u 2016. godini na osnovnim studijama i 2017. na master studijama, nagrade Univerziteta u Novom Sadu za uspeh u toku studija (2013, 2014, 2015. i 2016), nagrada za najbolji crtež-studiju iz Fonda ,,Milivoj Nikolajević’’ Departmana likovnih umetnosti u 2012/2013. godini i godišnja nagrada Departmana likovnih umetnosti za najuspešniji umetnički rad iz discipline slikanje u školskoj 2015/2016. godini.

Izložba će biti otvorena do 26. januara 2018. godine.

Naslovna: "Tok no. 8", akril marker na papiru (50x50 cm), Autorka: Sandra Janjatović

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text