Izložba "Vraćam se brzo" Ivane Kaline Mitrović

Izložba "Vraćam se brzo" Ivane Kaline Mitrović

Samostalna izložba "Vraćam se brzo" umetnice i dizajnerke Ivane Kaline Mitrović, biće otvorena 9. aprila u 19 časova u Maloj galerija ULUPUDS-a (Uzun Mirkova 12).

 

 

 

 

Za razliku od njene prethodne samostalne izložbe „Ethnic Vibes”, koja je održana 2015. godine u istom prostoru i koja je bila fokusirana na medijsku transpoziciju ornamentalnih motiva narodne umetnosti, preoblikovanje njihove pojavnosti u skladu sa vizuelnim kodovima savremenog dizajna i njihovu aplikaciju na mnoštvo različitih podloga, (uključujući i upotrebne predmete, tako da je uključivala i svojevrsni ,,Gift shop”), ova izložba je dosta svedena i znatno ličnija.


Ivana Kalina Mitrović, Hoću da odem


Kontinuitet sa prethodnom vidljiv je u aspektu refleksije neposrednog životnog i radnog okruženja kroz umetnički rad (gde je u prvom slučaju muzej, a u drugom slučaju dom to okruženje), ali su motivi sasvim različiti, kao i postupak njihove obrade, dok je postavka krajnje minimalna, i svodi se na dva para naporedno postavljenih elemenata – dve slike i dva video rada na ekranima. Obe izložbe tematizuju neku vrstu ekonomije – izložba iz 2015. ekonomiju tržišta likovne i primenjene umetnosti, a izložba iz 2019. ekonomiju rada u domenu domaćinstva i afektivnog rada brige o najbližima. Postoji, međutim, niz razlika, od kojih je možda najuočljiviji fokus na predmet i vizuelnu predstavu u prethodnoj i fokus na introspektivne procese i odnos između figure i teksta, statične i pokretne slike, preuzetog svedočenja i slobodne ekspresije, slike i predmeta u drugom.


Ivana Kalina Mitrović, Vraćam se brzo

 

Izložbu iz 2019. prati i tekst nešto drugačijeg žanra od klasičnog predgovora u katalogu, u kome se Tijana Savatić i Stevan Vuković, njegovi autori, upuštaju u teorijske refleksije koje za cilj imaju ne samo da opišu i kontekstualizuju, već i da na specifičan, i takođe ličan način, rekonstruišu introspektivne momente evidentne u radu autorke kroz tekst.

Sledi uvodni pasus tog teksta, koji se u celini može naći u katalogu rađenom za ovu izložbu:

“Celina postavke izložbe ,,Vraćam se brzo’’ predstavlja odnos između unutarnje i spoljne dimenzije sopstva autorke, i ujedno postupak kroz koji se on diskurzivno artikuliše od strane umetnice kao aktivnog delotvornog društvenog subjekta. Kroz četiri rada prikazana u vidu dvočlane, binarne strukture, ona na suptilan, ali vrlo neposredan način promišlja i jezikom umetnosti višestruko kodira oblike samoartikulacije kroz doživljaj sopstva, kao i kroz vizuru ličnog identiteta percipiranog od strane drugih. Način na koji autorka sebe doživljava i oseća, antagonizovan je u odnosu na to kako je drugi, za njen identitet bitni ljudi, vide i doživljavaju. Usled toga ona je navedena da promisli procese konstruisanja njenog identiteta i potom ga reartikuliše diskurzivnim metodama, kao i da se prisvajanjem odgovarajućih medijski specifičnih procesa ti vidovi reartikulacije dalje uvedu u polje umetničkog rada. Ona tim iskazima teži da transformiše i izrazi svoje lično iskustvo i da kroz istraživanje vidova samoartikulacije, samopredstavljanja i samoidentifikacije dođe do materijalizovanja svoje vizuelne i narativne ekspresije.”

Ivana Kalina Mitrović diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1995. godine na slikarskom odseku. Magistrirala je na istom fakultetu 2003. godine. Nakon položenog stručnog ispita i obuke u Narodnom muzeju u Beogradu, stiče zvanje konzervatora za metal 1998. godine. Od 1997. do 2007. godine radila je u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije od 1995. godine i Društva konzervatora Srbije od 2002. godine. Kao samostalni umetnik pored slikarstva bavi se dizajnom.

Izložba će biti otvorena do 19. aprila 2019. godine.

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text