Likovna izložba i zvučna instalacija "U hodu"

Likovna izložba i zvučna instalacija "U hodu"

Likovna izložba i zvučna instalacija Mine Piščević, Miodraga Ninića i Bojana Karasa, pod naslovom "U hodu" održaće se u Galeriji Pro3or, u ulici Koče Popovića br.9 u Savamali u Beogradu, u ponedeljak 10. decembra s početkom u 19 časova.
 

 


Čovekovo bitisanje u prostoru i vremenu određeno je prirodno datim okruženjem i čovekovim stupanjem u delatan odnos sa prirodom. Delujući na okruženje čovek ga menja, menjajući i sebe, te tako stvara očovečeni svet ljudskom rukom stvorenih predela i predmeta, obrazaca i vrednosti, koji nazivamo kultura. Problematika koja se očitava u diskrepanciji između idealno shvaćene culture, kao stalnog dijalektičkog procesa svrsishodne delatnosti i stvaranja u večnom kretanju ka novim horizontima kulture, te višim stupnjevima očovečenja i materijalnom izrazu toga kretanja u predelima i predmetima koje čovek stvara, a čija vrednost nije uvek jednoznačno progresivna i pozitivna.


Mina Piščević polazi od čulnog i materijalnog aspekta stvarnosti, beleži fotografskim aparatom predele i predmete u njihovoj, za nas objektivnoj pojavnosti, da bi ih zatim transponovala u rasterske grafike i tako distancirane od svojih stvarnih obrazaca, ponudila posmatraču kao estetizovani materijalni svet.

Suprotno tome, Miodrag Ninić materijalizuje koncept kulturnog horizonta ponavljajući i varirajući apstraktnu geometrijsku formu, koja se inače ne nalazi u prirodi, već je isključivo čovekovo delo, na enformelski materijalističkoj podlozi i nudi posmatraču estetizovani analitički model dijalektičkog odnosa čoveka i prirode.

Bojan Karas upotpunjuje ovu strukturu zvučnom instalacijom koja reaguje na pokret, te modelski demonstrira prirodu tog odnosa i njegovu materijalnu manifestaciju.

Mina Piščević je grafički dizajner, član ULUPUDS-a, samostalni umetnik, osnivač i kreativni koordinator Kulturforuma ODKR.

Miodrag Ninić je diplomirani inženjer arhitekture, osnivač i generalni koordinator Kulturforuma ODKR.

Bojan Karas, freelance web vojnik i korporativni outcast, kao programming artist i developer embedded sistema za interaktivno upravljanje zvučnim slikama.

Podrška: Konkav Konveks, GIR, Dina Dizajn, Šlif.

Izložba će biti otvorena do 16. decembra 2018. godine.

Radno veme Pro3or galerije je od 12-20h.

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text