MAPIRANJE | Humanizacija javnog gradskog prostora

MAPIRANJE | Humanizacija javnog gradskog prostora

Projekat MAPIRANJE: Humanizacija javnog gradskog prostora, u organizaciji VISART Asocijacije za vizuelnu umetnost i kulturu, biće predstavljen u subotu, 16. septembra od 20:30 do 22:30h u Novom Sadu na lokaciji Dunavska 23 (pasaž) / Trg Republke 20.

 

Autorka projekta: Svetlana Mladenov. Umetnici: Stevan Kojić, Vesna Perunović, Nataša Teofilović, Dragan Vojvodić.

Projekat se bavi implementiranjem i upotrebom medijske umetnosti u slobodnim i alternativnim urbanim prostorima, kao i pozicioniranjem ove vrste savremene umetnosti vezane za nove tehnologije unutar društvenog miljea jednog grada i usmeravanje njenih resursa ka stvaranju humanijeg prostora za život njegovih stanovnika. 


Dragan Vojvodić, Supreme movement

 

Takođe istražuje kako umetničke intervencije mogu preformulisati jedan određeni prostor ili arhitekturalnu celinu i kako se njima može razbiti jednoličnost svakodnevnog kretanja građana.


Stevan Kojić, Rain Mountain 

 

Pokušati u postojeće ambijente uneti promene, makar i trenutno (vremenski ograničeno ili povremeno) i uspostaviti situaciju iznenađenja i neočekivanosti i time se suprotstaviti svakodnevnoj jednoličnosti i rutini, u korist novog i dinamičnijeg sadržaja, doprinos je humanijem suživotu građana u zajedničkim javnim urbanim prostorima.


Vesna Perunović, Finding Love

 

MAPIRANJE će se odvijati u pasažu koji spaja novouređeni trg u Novom Sadu (Trg Republike) i Dunavsku ulicu, na fasadama koje ga čine. Koristeći se videom i digitalnim 3D animacijama, pokušaće da stvori novi ambijent sa sadržajnijom i izazovnijom atmosferom. Cilj projekta je da učini život stanovnika jednog grada estetski sadržajnijim i ponudi neke drugačije vrednosti koje kroz umetnost, nauku i tehnologiju dobijaju viši smisao. Na taj način ovaj projekat postaje njihov, a mapirana gradska ulica (trg) i fasade, bar na trenutak, postaju deo novog ambijenta stvorenog u zajedništvu i međudijalogu.

Stevan Kojić rođen je 1973. godine u Kikindi. Diplomirao je na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 1997. godine u klasi profesora Nikole Vukosavljevića i magistrirao na istom fakultetu 1999. godine u klasi profesora Mrđana Bajića. Od 2004. godine zaposlen je na Katedri za nove likovne medije Akademije umetnosti u Novom Sadu, trenutno u zvanju vanrednog profesora. Kao profesor bio je angažovan u nastavi na Akademiji likovnih umetnosti u Trebinju, a sada na Fakultetu likovnih umetnosti u Cetinju. Član je ULUS-a. Dobitnik je nagrade internacionalnog bijenala mladih, Konkordija, Vršac, 2002; XXI Salona Galerije savremene umetnosti Pančevo, 2003; 2META Fondacije, Bijenale vizuelnih umetnosti, Pančevo - Bukurešt, 2002 i Velike nagrade 29. Novosadskog likovnog salona, Galerija Matice srpske, Novi Sad, 2010. Tokom dosadašnjeg profesionalnog angažovanja realizovao je radove iz oblasti novih medija, interaktivnih instalacija, digitalnih animacija, fotografije, skulpture i web radova. Osnovna interesovanja se kredu u polju istraživanja relacija: otvoreni-zatvoreni sistemi, tehnologijapriroda, low tech-hi tech, analogno-digitalno, ekologija-ekonomija, vreme-prostor, virtualnorealno, itd. Radovi su prezentovani na samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu i nalaze se u više javnih i privatnih kolekcija.

Vesna Perunović je kanadsko-srpska umetnica, rođena u bivšoj Jugoslaviji gde je magistrirala na Fakultetu likovnih Umetnosti u Beogradu. Od 1988. godine živi i radi u Torontu. Njena interdisciplinarna umetnička praksa uključuje crteže, skulpture, slike, instalacije, video i performanse. Učestvovala je na preko 100 grupnih i samostalnih izložbi u Kanadi i širom sveta, između ostalih svoj rad prikazala je na bijenalnim izložbama u Havani, Albaniji, Crnoj Gori, Italiji, Velikoj Britaniji, Grčkoj i Portugaliji. Boravila je u umetničkim kolonijama u Banfu, Berlinu, NJujorku i Pekingu. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada od Kanadskih saveta za umetnost, a njeni radovi su u kolekcijama u kanadskim i srpskim umetničkim institucijama kao i u privatnim kolekcijama širom sveta. Rad Vesne Perunović je prikazan u dve monografske publikacije: (W)hole, 2004 i The Amblems of the Enigma, 2008.

Nataša Teofilović je rođena 1968. godine. Ova umetnica kroz novomedijsku i kompjutersku umetnost istražuje pojavnost i identitet ženskog i čulnog u virtuelnom prostoru. Njen umetnički razvoj kretao se od neokonceptualne umetnosti ranih 90-ih do digitalne umetnosti novog veka, koja spaja umetnost, nauku i tehnologiju. Tehnički posmatrano, ona radi u različitim medijima, od eksperimentalnog videa i performansa do 3D karakter animacije i digitalnih ambijenata. Konceptualno, te radove objedinjuju teme identiteta u praznom (void) virtuelnom prostoru, percepcije virtuelnih bića i ispitivanje granica između virtuelnog i stvarnog prostora. Njeni digitalni radovi se mogu opisati terminima interdisciplinarne, hibridne i intraaktivne umetnosti. Nataša Teofilović je odbranila prvi doktorat u Srbiji iz digitalne umetnosti na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu (2010). Na istom univerzitetu magistrirala je (2007), a diplomirala je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta. Autorka je prve knjige u Srbiji koja se bavi teorijom i praksom 3D karakter animacije (kompjuterske animacije humanoida), sa posebnim akcentom na analizi vlastitih animacija kroz koje istražuje pojavnost svog virtuelnog ženskog tela u kompjuterski generisanom prostoru. Vanredna je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije (FMK) Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Dragan Vojvodić je rođen 1965. godine u Kuli. Studije započinje na Likovnoj akademiji u Sarajevu, a diplomira 1995. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Vlastitu umetničku praksu, izražavajući se kroz različite medije (performans, instalacije, in situ, video, fotografija, skulptura, slika), bazira na različitim egzistencijalnim situacijama, kao i komunikaciji sa različitim akterima i pojavama u svetu savremene umetnosti. Veliki deo svoje umetničke prakse realizuje u Skandinaviji gde i samostalno izlaže u Švedskoj, Norveškoj, Finskoj i Islandu. Učestvovao je u internacionalnim rezidencijalnim projektima u Norveškoj, Finskoj, Švedskoj, Islandu, Portugalu, Španiji, Francuskoj. Takođe je predstavljao srpsku i vojvođansku umetnost u okviru različitih grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Francuska, Nemačka, Mađarska, Hrvatska, BIH, Japan). U Srbiji je samostalno izlagao u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Kulturnom centru u Novom Sadu, Ozon galeriji, SKC-u, Ineks galeriji, Galeriji Perpetuum Mobile i Galeriji Grafičkog kolektiv u Beogradu i dr.

Podrška:

Podrška: Grad Novi Sad - Gradsko veće za kulturu

 
Na naslovnoj fotografiji: Rad s.h.e. Nataše Teofilović

 

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.
 

Voltaire više
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text