NAGRADA RANKO RADOVIĆ 2017

NAGRADA RANKO RADOVIĆ 2017

Svečana dodela Nagrade Ranko Radović održana je 21. decembra u Maloj sali Zadužbine Ilije M. Kolarca.

 

Na dan dodele Nagrade u holu Zadužbine Ilije M. Kolarca otvorena je izložba na kojoj su prezentovani svi učesnici konkursa. Izložba će trajati do 28. decembra 2017. godine. Tokom aprila (maja) 2018. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

 

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije - ULUPUDS kao osnivač, Arhitektonski fakultet u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu - Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije - IAUS, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, kao suosnivači ustanovili su od 2006. godine Međunarodnu Nagradu Ranko Radović.

Od 2008. godine u status suosnivača nagrade ušli su Urbanistički zavod Beograda i Potisje Kanjiža AD - član grupe WIENERBERGER, od 2009. godine status suosnivača nagrade dobila je Inženjerska komora Srbije a od 2014. godine status suosnivača nagrade dobila je Radio televizija Srbije.

Pokrovitelji Nagrade su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za kulturu.

Nagrada se dodeljuje za:
1. kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte;
2. realizovano arhitektonsko delo dovršeno u istom periodu;
3. televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije realizovane u istom periodu.

Nagrada koja nosi ime arhitekte Ranka Radovića osnovana je sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo i samim tim ustanovljava kriterijume za njeno vrednovanje u Srbiji i na međunarodnom nivou, što podrazumeva uključivanje Republika bivše Jugoslavije i zemalja iz sveta sa kojima je Ranko Radović sarađivao ili u kojima je radio.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja.

Konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović je trajao od 1. septembra do 16. oktobra 2017. godine.

Na konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović u kategoriji kritičko-teorijski tekstovi o arhitekturi prijavilo se 9 kandidata (konkursnih radova), u kategoriji realizovano arhitektonsko delo prijavilo se 16 kandidata, u kategoriji televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije prijavilo se 3 kandidata.

NAGRAĐENI

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović u kategoriji 1 (kritičko teorijski tekstovi o arhitekturi urbanizmu i gradu) doneo odluku da nagradu za kritičko teorijske tekstove o arhitekturi urbanizmu i gradu dodeli:

dr Aleksandri Stupar, dipl.inž.arh., vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, za knjigu GRAD: Forme i procesi, izdavač Orion Art, 2016.

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović u kategoriji 2 (realizovano arhitektonsko delo) doneo odluku da nagradu za realizovano arhitektonsko delo dodeli:

Studiu Simović, odgovorno lice: Marija Simović, dipl.inž.arh., autori projekta: Marija Simović, dipl.inž.arh., Petar Simović, dipl.inž.arh., za stambeni objekat N1 Housing, Nemanjina ulica, Kragujevac, Srbija, 2016.

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović u kategoriji 3 (televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije) doneo odluku da u 2017. godini ne dodeli nagradu za televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije.


Žiri Nagrade

Kategorija (1)

1. prof. dr Milica Kostreš, dipl. inž. arh. (predsednica Žirija)
2. prof. dr Aleksandar Kadijević, istoričar umetnost
3. prof. dr Milan Rakočević, dipl. inž. arh.
4. dr Aleksandar Staničić, teoretičar i kritičar arhitekture
5. Ljiljana Ćinkul, istoričar umetnosti

Kategorija (2)

1. Mustafa Musić, dipl. inž. arh. (predsednik Žirija)
2. prof. dr Petar Arsić, dipl. inž. arh.
3. doc. dr Marko Todorov, dipl. inž. arh.
4. Jovan Mitrović, dipl. inž. arh.
5. Milan Dimitrijević, dipl. inž. arh.


Kategorija (3)

1. Snežana Ristić, dipl.inž.arh, urednica redakcije za kulturu Radio Beograda 2 (predsednica Žirija)
2. prof. dr Oliver Tomić, istoričar umetnosti
3. dr Milan Popadić, vanredni profesor, istoričar umetnosti
4. doc. dr Ivana Miškeljin, dipl. inž. arh.
5. Bojana Andrić, dramaturg, istoričar TV Srbije, publicist


Odbor za dodelu Nagrade Ranko Radović 2017

Odbor čine predstavnici Osnivača i po jedan predstavnik Suosnivača i to:
• mr Bojan Kovačević, dipl. inž. arh. – ULUPUDS (predsednik)
• Dragana Palavestra, dipl. ist. um. – ULUPUDS
• Pavle Vasev, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
• Dejan Babović, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
• dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor – Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet
• doc. dr. Milena Krklješ, dipl. inž. arh. - Fakultet tehničkih nauka u Novm Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam
• prof. dr Marija Maksin, dipl. inž. arh. – IAUS, Beograd
• Ksenija Špadijer Tufegdžić, dipl. sociolog – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
• Ljiljana Beloš, dipl. inž. arh. – Urbanistički zavod Beograda
• prof. dr Nađa Kurtović Folić, dipl. inž. arh. – Inženjerska komora Srbije
• Danijela Purešević, dipl. ist. um.  – Radio-televizija Srbije
• dr Mirjana Popović Radović – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića
Sekretar Nagrade Ranko Radović, Konstantin T. Petrović, ist.um. - ULUPUDS

UČESNICI KONKURSA:

Kategorija (1) kritičko-teorijski tekstovi o arhitekturi

1. dr Darko Reba, dipl.inž.arh., vanredni profesor na Fakultetu Tehničkih nauka u Novom Sadu, knjiga Ulični sistemi i urbana morfologija, izdavač FTN Novi Sad, 2016.
2. dr Zlata Vuksanović Macura, dipl.inž.arh., naučni saradnik, dr Vesna Mila Čolić Damnjanović, dipl.inž.arh., naučni saradnik, monografija SOCIJALNO STANOVANјE U SRBIJI: Alternativni modeli dostupni najugroženijim porodicama i diskriminisanim ženama, izdavač PALGO centar, Beograd, 2016.
3. prof. mr Rajko Lj. Korica, dipl.inž.arh., doc. dr Danilo S. Furundžić, dipl.inž.arh., monografija Infrastruktura: Nezavinski šinski sistem-Metro sistem-Projekat Beogradskog metroa, izdavač Arhitektonski fakultet univerziteta u Beogradu, 2016.
4. dr Aleksandra Stupar, dipl.inž.arh., vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, knjiga GRAD: Forme i procesi, izdavač Orion Art, 2016.
5. Aleksandra Mokranjac, dipl.inž.arh., The Architect Milan Lojanica’s Belgrade Realm and Visions – From a Graduation Project to Julino Brdo and Goclaw, 1962–1972 (Beogradski svetovi i vizije arhitekta Milana Lojanice, od diplomskog rada do Julinog brda i Goclava, 1962–1972), tekst objavlјen u časopisu IAUS-a, Spatium 36, 2016.
6. dr Branko Burmaz, dipl.inž.arh., tekst Concept of a device as ananalytical tool in research ofarchitectural queer space, časopis SAJ, 2016.
7. dr Vladimir M. Parežanin, dipl.inž.arh., doktorska disertacija Metaforička interpretacija ideje kritičkog regionalizma u delu arhitekte Ranka Radovića, izdavač Univerzitet u Beogradu Arhitektonski fakultet, 2016.
8. Orion Art, dr Dijana Milašinović Marić, ist.um., knjiga Poletne pedesete u srpskoj arhitekturi, izdavač Orion Art, 2017.
9. dr Branislav Folić, dipl.inž.arh., knjiga Nova Škola arhitekture u Beogradu, izdavač Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2017.

Kategorija (2) realizovano arhitektonsko delo

1. Ured Dva arhitekta, Tomislav Ćurković, dipl.inž.arh., Zoran Zidarić, dipl.inž.arh., Kuća za odmor na Murteru, Hrvatska, 2016. 
2. prof. dr Rifat Alihodžić, dipl.inž.arh., mr Elvira Muzurović, dipl.inž.arh., Objekat za administrativne usluge u Petnjici, Crna Gora, 2017.
3. Studio Simović, odgovorno lice: Marija Simović, dipl.inž.arh., autori projekta: Marija Simović, dipl.inž.arh., Petar Simović, dipl.inž.arh., N1 Housing, Nemanjina ulica, Kragujevac, Srbija, 2016.
4. Studio Simović, odgovorno lice: Marija Simović, dipl.inž.arh., autori projekta: Marija Simović, dipl.inž.arh., Petar Simović, dipl.inž.arh., N8 Housing, Nemanjina ulica, Kragujevac, Srbija, 2017.
5. Lazar Kuzmanov, dipl.inž.arh., koautori: Milјan Cvijetić, dipl.inž.arh., Marina Pejić, dipl.inž.arh.,  Stambeno poslovni objekat na parceli 4482 KO,  Železnička br. 25,  Novi Sad, Srbija, 2017.
6. Vladimir Todorović, dipl.inž.arh., Stambeni objekat porodičnog individualnog karaktera, Rio de Žaneiro, Brazil, 2017.
7. Istraživački centar za prostor, odgovorno lice: Igor Kuvač, Mala urbanističko-arhitektonska i inženjerska intervencija u otvorenom javnom gradskom prostoru pored rijeke Vrbas u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina, 2017.
8. Studio S radni atelјe, Oliver Stanković, dipl.inž.arh., Dragana Stevanović, dipl.inž.arh., Ivan Resan, dipl.inž.arh., Snap Ping Pong Bar, Dvojna kuća, Francuska 12, Beograd, Srbija, 2017.
9. Stevan Žutić, dipl.inž.arh., Stublina fabrika III, Projekat enterijera administrativnog dela fabrike Stublina (okovi za aluminijumske konstrukcije), Stojnik (Aranđelovac), Srbija, 2016.
10. Studio RAUM, odgovorno lice: Miloš Raonić, dipl.inž.arh., autori projekta: Milan Raonić, dipl.inž.arh., Miloš Raonić, dipl.inž.arh., Branislav Ristović, dipl.inž.arh., Aleksandra Raonić, dipl.inž.arh., Centralna gradska zelena pijaca (potpuna rekonstrukcija i dogradnja), Negotin, Srbija, 2016.
11. Goran Vojvodić, dipl.inž.arh. Milena Katić, dipl.inž.arh. Dvojni Stambeni objekat, Krajiška 4, Beograd, Srbija, 2016.
12. Ured Studio, odgovorno lice: Bojana Marković, dipl.inž.arh., ostali autori:  David Bilobrk, Ivana Jevremović, Hristina Stojanović, Goethe - Institut, rekonstrukcija enterijera biblioteke u prizemlјu, Beograd, Srbija, 2016.
13. STUDIO PLAT.FORM.A, Bojana Kovač Đurasinović, dipl.inž.arh., Miloš Đurasinović, dipl.inž.arh., Fasada stambeno poslovnog objekta, Šandora Petefija 3/5, Subotica, Srbija, 2017.
14. Studio Modelart arhitekti, Odgovorno lice: Dejan Mitov, dipl.inž. arh., Kuća u Smilovcima, Stara planina, Srbija, 2017.
15. Zoran Radojičić, dipl.inž.arh., Gana Kargo Centar (Ghana Airport Cargo Centre), 2016.
16. dr Dijana Adžemović Anđelković, dipl.inž. arh., dr Vladimir Anđelković, dipl.inž. arh., Objekat Osnovne škole Svezozar Marković (dogradnja), Hadži Milentijeva 62, Beograd, Srbija, 2016.


Kategorija (3) televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije

1. Nina Radosavlјević, master arhitekture, mural Inspiracija likom Nikole Tesle, Aerodrom Nikola Tesla, Beograd, Srbija, 2017.
2. Muzej grada Beograda, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, odgovorno lice: Tatjana Korićanac, direktor, Vladan Đokić, dekan, izložba Beogradsko sajmište - Povratak u budućnost, Konak kneginje Ljubice, Beograd, Srbija, 2017.
3. dr Ljilјana Blagojević, dipl.inž.arh., autori: Ljilјana Blagojević, Nemanja Zimonjić, Milica Lopičić, Izložba Originalno o Nikoli Dobroviću bez originala, Likovna galerija Kulturnog centra grada Beograda, Srbija, 2017. 

 

 

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text